Bush mot Gore

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Bush v. Gore (norsk: Bush mot Gore) var en domsslutning (531 U.S. 98) i USAs høyesterett 12. desember 2000, som avgjorde valgresultatet ved presidentvalget i USA i 2000 til fordel for George W. Bush.

Med 7 mot 2 stemmer vedtok høyesterett at Floridas høyesteretts metode for nyopptelling av stemmer fra valget var grunnlovsstridig. Samtidig vedtok høyesterett med 5 mot 4 stemmer at ingen alternativ metode for sikker fastslåelse av valgresultatet i Florida kunne gjennomføres innen tidsfristen for Floridas valglovgivning. Dommens juridiske holdbarhet er omstridt.

Med de 25 valgmennene fra Florida fikk dermed Bush 271 stemmer i valgmannsavstemningen, mot Albert Gores 266 endelige stemmer. Domsslutningen avgjorde dermed valgutfallet.