Budsjett

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et budsjett er en oppstilling over forventede inntekter og kostnader for en virksomhet, organisasjon eller offentlig myndighet eller forvaltningsorgan i løpet av en bestemt periode, for eksempel et år. Budsjettet er et planlagt eller forventet regnskap for neste budsjettperiode. Budsjettet viser de økonomiske konsekvensene av planene for gitt budsjettperiode. Budsjett er en plan for anskaffelse og anvendelse av ressurser, samtidig som det er et viktig kontroll- og oppfølgingsverktøy i virksomhetens økonomistyring.[1]

Uttrykket økonomiske rammevilkår viser til rammene en virksomhet må handle innenfor. Det innebærer hva som finnes til rådighet av penger i form av inntekter, tilskudd, støtteordninger; og hva slags utviklingstrekk og premisser som legges av de ulike typene inntekter og utgifter organisasjonen har.

Ordet budsjett brukes også når de økonomiske rammene er kjent på forhånd, som ved gjennomføring av et prosjekt basert på en bevilgning. Det brukes også i forbindelse med anleggsprosjekter, byggearbeid m.v.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Sending A. et al, Driftsregnskap og budsjettering 2.utgave, Fagbokforlaget, Bergen 2007 side 294