Hopp til innhold

Bokavtalen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Bokavtalen, tidligere Bransjeavtalen for bokomsetning eller Bokbransjeavtalen, er en avtale mellom Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening som regulerer konkurranseforhold omkring omsetning av bøker i Norge.

Avtalens bestemmelser om fastpris på bøker krever dispensasjon fra konkurranseloven, hvilket gjør staten til tredjepart ved framforhandling av avtalen. I 1998 ble slik dispensasjon gitt av Konkurransetilsynet under henvisning til avtalens kulturpolitiske målsetting. Etter endring av Konkurranseloven i 2004 ble det imidlertid ved kongelig resolusjon fattet en generell forskrift som regulerte omsetning av bøker og la føringene for den nye avtalen av 2005.

Ny avtale for perioden 1. januar 2015 til 31.desember 2018 ble forhandlet i mars 2014[1] Denne ble i mai 2014 godkjent av regjeringen for perioden til 1.1.2017.[2]

Formål[rediger | rediger kilde]

«Bransjeavtale for omsetning av bøker mellom Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening» av 1998 hadde som sitt uttrykte formål å:

 • fremme kultur- og kunnskapsformidling, stimulere leseinteresse og kunnskapstilegnelse og bidra til å styrke norsk språk og skriftkultur.
 • bidra til å opprettholde en effektiv norsk bokutgivelse med bredde i emner og kvalitet.
 • fremme salg av bøker gjennom en rasjonell distribusjon og et effektivt, desentralisert bokhandlernett, slik at tilgjengelighet og valgfrihet for forbrukerne ivaretas

«Bokavtalen» av 2005 uttrykte de samme formålene, men hadde tillegg om å:

 • bidra til å øke respekten for opphavsretten
 • fremme salg av bøker i begge målformer

Virkemidler[rediger | rediger kilde]

Bokavtalen omfatter virkemidler som

 • Fastpris (senere fastprisperiode) på bøker
 • Plikt for bokhandel til å skaffe og levere til kunde alle bøker som finnes på forlagenes lagre
 • Bestemmelser for bokklubber
 • Regulering av rabatter ved salg fra detaljist
 • Abonnement og rabatter for detaljist på leveranser fra forlagene

Bokavtalen av 26. april 2005[rediger | rediger kilde]

Den nye bokavtalen ble arbeidet fram under betydelig press fra Moderniseringsdepartementet i Kjell Magne Bondeviks 2. regjering. Etter at den nye og mer liberale Konkurranseloven trådte i kraft 1. mai 2004, ble Bokbransjeavtalen av 25. juni 1998 og andre avtaler som hadde tidsbestemt dispensasjon fra tidligere konkurranselovgivning bundet av de nye reglene. Bokbransjeavtalens dispensasjon utløp 1. januar 2005. Ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 ble det gitt dispensasjon for videreføring av denne avtalen i en forhandlingsperiode inntil 30. april 2005.

Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen kom 10. november 2004 fram til en ny Bokavtale. Etter forhandlinger ble det den 27. april 2005 ble det ved kongelig resolusjon vedtatt «Forskrift om unntak fra konkurranseloven paragraf 10 for samarbeid ved omsetning av bøker» gjeldende til 31. desember 2010. Forskriften fulgte i hovedsak den avtalen partene hadde framforhandlet, men ga ikke adgang til å videreføre fastpris på fagbøker og skolebøker slik partene hadde ønsket. Forskriften er generell, og gjelder også for forleggere/detaljister som ikke er part i Bokavtalen.

 • Førsteutgivelser får en fastprisperiode som omfatter utgivelsesåret og fram til 30. april neste år. I denne perioden er den maksimale rabatten 12,5%.
 • Pris på fagbøker for universitet, høyskoler og profesjonsområder reguleres etter tidligere avtale fram til 1. juli 2007. Da skal nåværende regjering avgjøre om det blir fortsatt faste priser på fagbøker, eller om prisene også for denne bokgruppen blir sluppet fri.
 • Skolebøker for videregående får fri prisfastsettelse fra 1. januar 2006. Skolebøker for grunnskolen får fri prisfastsettelse fra 1. juli 2006.

Avtalen ble gjort gjeldende fra 1. mai 2005.

Referanser[rediger | rediger kilde]