Blandet læring

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Skjermbilde fra et eldre engelsk ordlæreprogram.

Blandet læring, fra engelsk «Blended Learning», er et begrep som benyttes innenfor utdanning og betegner vanligvis en kombinasjon av flere ulike tilnærminger til læring som e-læring og eksempelvis kurs ledet av en instruktør. Det kan også være ulike kombinasjoner som eksempelvis selvstudier, e-læring og gruppediskusjoner via Internett. Teorien bak blandet læring er at man kombinerer de best egnete metoder i et undervisningsforløp slik at innlæringen blir optimert. I USA benyttes også uttrykkene «hybrid læring» for det samme.

Gjennomgang av begrepet[rediger | rediger kilde]

Med dagens bruk av høyteknologi i mange land, refererer blandet læring ofte særskilt til tilgang eller bruk av ressurser som kombinerer e-læring (ulike typer elektronikk) eller m-læring (via mobil) med andre utdanningsressurser. Disse metodene kombinerer elektronisk læring med menneskelig formidling, men involvering fra en e-mentor (instruktør) trenger ikke nødvendigvis å være med i denne sammenhengen.

Bruken av multimedia som undervisningsobjekter som innslag i undervisningen for å skape variasjon er blitt vanlig, men er i og for seg en forlengelse av bruk av plater, lydbåndopptak og film som skolevesenet lenge har benyttet. Lærer eller foreleser forbereder elevene eller studentene i sitt vanlige klassemiljø og endrer så rolle til veileder som anvender animasjon og opplæringsobjekter for dermed å søke tilgang til studentenes forståelse fra ulike innfallsvinkler.[1]

Som mange andre begrep med prefiksen «e-» (som opprinnelig står for «elektronisk», men som også anvendes mer særskilt anvendt for databasert eller Internett-basert teknologi) kan e-læringsaspektet av blandet læring ofte mislede til å tro at det er mengden av multimedia-ressurser som teller. De som er involvert i skoleutdanning, er ofte kjent med utdanningsverktøy som de kaller combined resource, og som alle andre kaller for kombinerte ressurser, ikke nødvendigvis involverer computerteknologi:

  • Klasserom basert ressurser bestående av lydopptak og audio (språklaboratorier);
  • Auditorium med multimedia visuell ressurser (filmfremviser, lysbildefremviser, video/DVD fremviser);
  • Tekstressurser: tekstbøker, øvingsbøker;
  • Ressurser for hjemmelæring (videoopptak, lydopptak);
  • Ressurser som benytter tavle, inkludert engelske uttrykk som høyteknologisk «printing whiteboards» og «online whiteboards»;
  • Demonstrasjonressurser, inkludert museumsutstillinger, laboratorieeksperimenter, levende teater, historiske spill, rollespill, og lignende;
  • Selvinstruktive utdanningsressurser, slik som eksaminasjon, quiz, prøverkaraktersetting, og lignende.

Ressursene som er nevnt over, selv om de alle ikke omfatter e-læring, er likevel mulige bestanddeler av blandet læring. Menneskelig samarbeid i blandet læring er løsninger som chatting, diskusjonsforum, videosamtaler, og e-post. Telefonkontakt med veiler kan også være effektivt og kanskje mer tilfredsstillende for eleven.

Språkopplæring har vært i front i utviklingen av løsninger for blandet læring. Spesielt hvor språkundervisning krever en kombinasjon gjennom undervisning ansikt-til-ansikt og interaktiv praksis. Dette kan oppnås ved innføring av det virtuelle læringsmiljøet (VLE). Dette har hatt en kraftig vekst de siste årene. De er utviklet enten som en plattform som huses eksternt med innhold som kan eksporteres til en skole. Det kan være læring støttet av spill, aktiviteter, høringsøvelser og grammatikkreferanser som benyttes via Internett.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Eksempel på blandet pedagogikk Arkivert 28. september 2007 hos Wayback Machine.. Det er en video om hvordan denne pedagogikken er praktisert i klasserommet.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Wikibøker Wikibøker: Blended Learning in K-12 – bøker
Wikibøker Wikibøker: IKT i utdanning – bøker

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]