Beidi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Beidi (de nordlige Di) var en fellesbetegnelse på forskjellige grupper som levde nord for Kina under Zhoudynastiet. Selv om de opprinnelig ble beskrevet som nomader, synes de å ha praktisert en blandet landlig økonomi, basert på jordbruk og jakt og skilte seg fra nomadene på den eurasiske steppe (Hu) som levde nord for dem. Kinesiske historikere beskriver Di som beboende på Ordosplatået (for det meste i nordlige Shaanxi) og gradvis vandrende østover til nordlige Shanxi og Hebei, hvor de skapte sine egne stater som Zhongshan og Dai. Andre deler av Di levde spredt mellom de kinesiske statene før de endelig ble erobret eller sinifisert.