Hopp til innhold

Basothoer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Basotho
Antall
4,3 millioner
Områder med stor befolkning
Sør-Afrika 3 544 304
Lesotho ca. 1,8 millioner
Språk
sotho
Religion
afrikansk tradisjonell religion
kristendom

Basothoer har levd i det sørlige Afrika siden rundt det 15. århundre. Basotho–nasjonen (dagens Lesotho) dukket opp fra diplomatiet til Moshoeshoe I som samlet sammen spredte klaner av basotho–opphav som hadde blitt spredt over det sørlige Afrika tidlig i det 19. århundre. De fleste basothoene i dag lever i Sør-Afrika.

Den mest betydelige rollen Moshoeshoe I spilte som diplomat, var hans vennlige gjerninger mot sine slåtte fiender. Han sørget for land og beskyttelse til forskjellige folkeslag, og dette styrket den voksende basothonasjonen. Hans innflytelse og tilhengere vokste med integrasjonen av et antall flyktninger og ofre for difaqane. Innen siste del av 1800–tallet etablerte Moeshoeshoe nasjonen til basothoene. Han var populært kjent som Morena e Moholo/morena wa Basotho (store høvding/basothoenes konge).

Rundt 1830–årene startet europeerne å flytte inn i de indre delene av Sør–Afrika. Det førte til at misjonærer fra forskjellige samfunn satte opp misjonsstasjoner hos forskjellige klaner rundt omkring i landet. Men denne perioden markerte også begynnelsen på konflikten mellom europeere og afrikanere. Afrikanderne, de nederlandsk–språklige folkene av blandet europeisk opphav, møtte basothofolket etter at de slo seg ned i regionen som nå er provinsen Free State som grenser til Lesotho i vest. I et forsøk på å være forberedt på mulige slag, ba Moshoeshoe misjonærene om å komme og bo blant hans folk. Han trodde at på denne måten ville det bli enklere å skaffe seg våpen for å beskytte seg mot europeerne og koranna–folket. De første tre misjonærene var Thomas Arbousset, Eugene Casalis og Constant Gosselin fra Société des missions évangéliques de Paris. De ble plassert i Morija hvor det ble gjort mye arbeid med å skape en ortografi for sotho–språket. Det første trykkeriet ble også etablert her. Casalis fungerte også som rådgiver for kong Moshoeshoe i saker som hadde med europeerne og Kappkolonien å gjøre.

Av strategiske grunner og hovedsakelig for beskyttelse mot afrikanerne, ble basothoene allierte med den britiske Kappkolonien i 1843. I perioden som fulgte fant det sted mange kriger og konflikter mellom basothoene, afrikanderne og britene. Dette skjedde på bakgrunn av økt kolonisering i Afrika av ritene og endringer i kontroll over landområder i Fristatsregionen mellom afrikanderne og britene. Britene annekterte Lesotho, da kalt Basutoland, i 1868, og det førte til britisk styre frem til uavhengigheten den 4. oktober 1966.

Basothoenes tre hovedstammer er Bakoena, Batlokoa og Bataung.