Balun

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Skisse over en 4:1 balun. Sammenlignet med en transformator kan halve spolen virke som primærspole og hele spolen som sekundærspole. Tilkoblingen midt på spolen kan kobles til jord
En 4:1 balun viklet på en rund ferritkjerne.
En koaksialkabel med blottet kjerne, innerisolator, skjerm og ytterisolator.
En balun laget av en halv bølgelengde med koaksialkabel. Signalet som har passert sløyfen med en halv bølgelengde blir fasedreid 180 grader og er dermed i motfase med signalet mot andre siden av antennen.

Balun er en kobling som kan brukes i overføringen mellom en radiomottaker/sender og antennen for å tilpasse egenskapene i overføringen av den høyfrekvente vekselstrømmen som tilsvarer radiosignalet som antennen enten sender ut eller tar imot. Balun er forkortelse for "balanced-unbalanced". I en koaksialkabel er skjermen ofte forbundet til jord og fører lite strøm. Senterlederen i koaksialkabelen overfører derimot stor strøm og spenning. Dette kan beskrives som et ubalansert signal.

I antennens fødepunkt, som er overgangen mellom koaksialkabel og antenne, kan antennen bestå av to like tilkoblinger som bør ha høyfrekvente, elektriske signal som er like kraftige og motsatt rettet, noe som kalles et balansert signal.

Mellom koaksialkabelen og antennen kan det kobles en balun som både transformerer opp eller ned og omformer det elektriske signalet mellom balansert i antennen og ubalansert i koaksialkabelen.

Dersom radioen har en ubalansert utgang og det brukes en symmetrisk, balansert fødelinje til antennen, kan balunen kobles mellom radioen og den balanserte linjen.

Endel baluner kan sammenlignes med en vanlig transformator.

Forholdet mellom vekselstrøm og vekselspenning betegnes impedans og angis i antall ohm. En vanlig koaksialkabel for TV er egnet til å overføre 70 ohm, og vanlige kommunikasjonsradioer bruker utganger og koaksialkabel med 50 ohm. Noen antenner har helt annen impedans, avhengig av utforming og lengde i forhold til bølgelengden.

En enkel kvartbølgeantenne som står på en metallplate har impedans nær 50 ohm og kan kobles til en 50 ohm koaksialkabel. Andre antenner som Windomantenne eller Loopantenner (sløyfeantenne), har gjerne impedans nær 200 ohm og de har balanserte fødepunkter. Mellom disse og koaksialkabelen kan det monteres en 1:4 balun som omformer mellom 200 ohm og 50 ohm. Denne kan doble spenningen og halvere strømmen, som gir 4 ganger impedans.

Unun[rediger | rediger kilde]

En variant av balun er en unun som er kortversjon av (unbalanced-unbalanced), det vil si at begge sider av denne er ubalanserte. Ved bruk av en tilfeldig lang leder som antenne (longwire) vil den ha svært høy impedans i enden der det kan være hensiktsmessig å ha en 1:16 unun som transformerer strøm og spenning 4 ganger.