Avstemming (regnskap)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Avstemming er en metode i innen regnskapsføring, som går ut på å sammenligne en del av årsregnskapet, med andre dokumenter, for å se om disse samsvarer. Dette gjøres fordi det i et årsregnskap skal foreligge dokumentasjon på alle balanseposter som ikke er ubetydelige. Bokføringspliktige skal tilsvarende dokumentere balansepostene i næringsoppgaven. Dette innebærer at konti i balansen, må avstemmes jevnlig for å sikre at opplysningene som gis i regnskapet er korrekte. Vanlige typer avstemminger er bankavstemming, lønnsavstemming, reskontroavstemming og MVA-avstemming.[1]

Vanlige eksempler på avstemming[rediger | rediger kilde]

Bankavstemming er avstemming av regnskapet mot bankutskriften, for å se at alle transaksjoner på firmaets bankkonto er dokumentert i regnskapet. Det er et krav om at regnskapet stemmer med bank for perioden når regnskapet er avsluttet for den perioden.

Lønnsavstemming er avstemming av lønnsutbetalinger, skatt og arbeidsgiveravgift mot offentlig rapportering og innbetaling.

Reskontroavstemming er å sammenligne et kontoutdrag fra en leverandør med sitt eget regnskap. Dette for å verifisere at alle fakturaer fra leverandøren er med, og tilsvarende at alle betalinger er i henhold til denne leverandøren.

Referanser[rediger | rediger kilde]