Hopp til innhold

Astmahjemmet i Kongsberg

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Astmahjemmet i Kongsberg var et behandlingshjem for danske barn med astma, eiet og drevet av Dansk Røde Kors 1950-1979.

Astmahjemmets bygningsmasse ble tegnet av arkitektene Karen og Odd Brochmann i 1950.[1]

Astmahjemmet var en gave fra det norske folket som takk for forsyninger av mat til norske barn under 2. verdenskrig. Bygningen ble oppført 1948-49 i Saggrenda, ca 8 km fra Kongsberg, 350 moh., hvor luften er ren og tørr og gunstig mot astma. Astmahjemmet ble innvigd 1950 under tilstedeværelse av daværende kronprins Olav, som uttalte ønsket om "at oppholdet her i den sunne norske luft vil hjelpe de danske barn, så de ikke lenger blir plaget av astma og får varig helbredelse". Astmahjemmet ble deretter overdratt Dansk Røde Kors.

Astmahjemmet ga tilbud om 4 måneders opphold, for tre grupper i året. På hver gruppe var det 60 barn. De fleste barn var mellom 4 og 12 år gamle, enkelte yngre og eldre. Noen barn hadde et enkelt opphold på Astmahjemmet, andre to eller flere opphold. Barna var visiterte av barnelegen Erhard Winge Flensborg i København.

På Astmahjemmet var det tilsatt bestyrerinne ("pleiemor"), barnepleiersker og pedagoger ("tanter"), kjøkken- og vaskepersonale og lærerinne, nesten alle fra Danmark. Eneste nordmann var vaktmester ("onkel").

I de første årene besto behandlingen alene i kost og mosjon og frisk luft i et sosialt miljø blant likestilte. Etter hvert ble det gitt mer aktiv medisinsk behandling med oksygen, adrenalin og kortison. Samtidig ble antall barn på hver gruppe redusert til 45. Det var tre timers skolegang hver dag med den danske lærerinnen.

Astmahjemmet ble nedlagt 1979 etter beslutning i Dansk Røde Kors. I løpet av de 29 årene, fra 1950 til 1979, hadde 4-5000 danske barn hatt et eller flere 4-måneders opphold på Astmahjemmet. Dessuten noen få norske barn. Bygningen ble solgt, og etter flere eiere overtatt av Adventistene, som i dag driver det som kurstedet "Fredheim".

Det er opprettet grupper på Facebook for barn og tilsatte fra Astmahjemmet. Januar 2012 ble det gjennom Facebook arrangert et treff i Skanderborg, hvor tidligere barn og tilsatte utvekslet minner og erfaringer fra oppholdet på Astmahjemmet.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Gunnarsjaa, Arne (1999). «Brochmanns arkitektkontor, Karen og Odd». Arkitekturleksikon. Oslo: Abstrakt forlag. s. 127. ISBN 8279350071.