Artsbeskrivelse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Artsbeskrivelse er en vitenskapelig beskrivelse av en plante- eller dyreart. Den skal være gjennomført etter fastsatte regler, og inneholde en beskrivelse av artens ytre utseende, funnsted, særtrekk og levevis med mer. Alle nye arter må beskrives i en trykt publikasjon for å være gyldig.

En artsbeskrivelse inneholder:

  • Alle arter skal ha et vitenskapelig navn med to ledd, et slektsnavn og et artsnavn (artsepitet).
  • Alle nye arter må beskrives i en trykt publikasjon med angivelser av diagnostiske egenskaper, funnsted, en generell beskrivelse med mere. I botanikken må publikasjonen inneholde en diagnose (beskrivelse) skrevet på latin.
  • Alle beskrivelser av nye arter skal angi en type, det vil si et konservert eksemplar, som oppbevares på et angitt sted (vanligvis en naturhistorisk samling ved et museum), slik at det kan undersøkes av andre systematikere.
  • Alle arter klassifiseres etter evolusjonært slektskap. Det blir også klassifisert i høyere biologiske kategorier som orden og familie.

Historie[rediger | rediger kilde]

Helt fra Platon) har det vært vanlig å tilordne planter og dyr til slekter og arter. På 1700-tallet hadde systematikken en oppblomstring, som skyldtes både opplysningstidens større vitenskapelige aktivitet, men og like mye kolonitidens oppdagelsesreiser i de nye kontinentene. Det ble beskrevet så mange nye arter at også antallet av kjente slekter ble svært uoversiktlig.

Carl von Linné hadde stor betydning for den biologiske systematikken. Linné innførte i 1753 den binomiale nomenklaturen for arter, altså artsnavn som består av nøyaktig to ledd, og han rakk å publisere beskrivelser over samtlige organismer som da var kjente, 4 400 dyrearter og 7 700 plantearter. I tillegg til å beskrive artene, klassifiserte han dem og ga dem dermed en fast plass i det biologiske systemet.[1]

Synonymer[rediger | rediger kilde]

De fleste plante- og dyrearter har vært beskrevet flere ganger, av ulike botanikere eller zoologer. Og en art kan derfor finnes med flere ulike vitenskapelige navn, synonymer. Ved senere revisjon og gjennomgang er det navnet brukt i den eldste beskrivelsen som blir gyldig navn for arten.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Linné. 1759. Systema naturae, 10. utgave.