Arrestforvarer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Arrestforvarer er ansatt i Politi- og lensmannsetaten. Arrestforvarerens oppgaver omfatter vakthold i politiets arrest, fangetransport og vakthold i rettssaler. Arrestforvarere har begrenset politimyndighet.

«Formalkravet til arrestforvarere er videregående skole og plettfri vandel. Før Politihøgskolen ble opprettet i 1992, var det egne kurs av 6 – 8 ukers varighet som grunnopplæring for arrestforvarere, og det var obligatorisk å gjennomføre kurset i løpet av en viss periode. Politihøgskolen tilbyr i dag en 6-måneders utdanning for ansatte i politiet med begrenset politimyndighet (arrestforvarere, grensekontrollører, transportledsagere). Utdanningen skal gi økt innsikt i egen rolle og funksjon slik at man er i stand til å utføre sine oppgaver på en reflektert og kunnskapsbasert måte der hensynet til rettssikkerhet og personvern ivaretas.»
NOU 2009:12 Et ansvarlig politi [1]

Det finnes ingen spesifikk utdannelse som arrestforvarer, men ofte ansettes personer med utdanning og erfaring fra helsevesen, politiet, forsvaret, kriminalomsorgen, vakt- og sikkerhetsbransjen og andre relevante fagområder. Etatsutdannelsen er felles for alle ansatte i politietaten med begrenset politimyndighet og er et kurs på 15 studiepoeng i regi av Politihøgskolen; herunder arrestforvarere, grensekontrollører, utlendingskontrollører, transportledsagere, personell ombord i Varangervekteren og andre sivilt ansatte.

Ved noen politidistrikt har arrestforvarerne utvidet ansvarsområde utover arresttjeneste som eks. operatører ved operasjonssentralen, forvaltningmessige gjøremål som eksempelvis passutstedelse, sentralbordtjeneste, signaleringsarbeid (foto/fingeravtrykk/DNA) og mottak av anmeldelser. Arrestforvarere har utvidet ansvarsområde ved Haugaland og Sunnhordland, Hordaland og Troms politidistrikter.

Ved Oslo politidistrikt er det over 90 stillingshjemler som arrestforvarere. Arrestforvarere drifter sentralarresten i politidistriktet, noe som omfatter sikkerhet, forpleining, foto- og fingeravtrykk med mer. Videre har arrestforvarergruppen ansvaret for fremstillinger av personer i politiets varetekt til lege og rettsmøter og videre.

Oslo politidistrikt bistår særorganer som Kripos og Økokrim, samt politienheten PST i forbindelse med slike fremstillinger. Flere tusen fangetransporter gjennomføres årlig, med bil og fly. Arrestforvarere i Oslo benyttes til vakthold på personer innlagt på sykehus, dersom de er i politiets varetekt eller helsevesenet anmoder om bistand. Videre er det noe bistand til tvangsinnleggelse etter Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern når helsevesenet ber om politiets bistand.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ NOU 2009: 12 «Et ansvarlig politi», Justis- og beredskapsdepartementet 12. mai 2009.