Analemma

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Analemma trykker på en globus, Globe Museum, Wien
Analemma plottet som sett fra Greenwich-observatoriet (breddegrad 51.48° nord, lengdegrad 0.0015° vest) ved middag.

Analemma i astronomien er en kurve som forestiller den endrende vinkelavstanden mellom et himmellegeme (vanligvis sola) og dets middelposisjonhimmelkula sett fra et annet himmellegeme (vanligvis jorda). Betegnelsen brukes når det observerte legemet synes, sett fra standplassen, å bevege seg på en måte som gjentas etter jevne mellomrom, slik som en gang i året eller en gang om dagen. Analemmaet er en lukket kurve som ikke endrer seg.

Fordi jordas årlige omdreining om sola er en bane som er elliptisk og skråstilt relativt til ekvatorplanet, vil en observatør på et fast punkt på jorda synes å se sola bevege seg i et analemma rundt en middelposisjon, og det tar et år å gjøre det. Middelposisjonen synes å dreie en gang rundt jorda hvert middelsoldøgn, på grunn av jordas rotasjon. Den daglige omdreiningen betraktes ikke som en middelverdi i form av et gjennomsnitt. Solas middelposisjon er derfor det samme stedet på himmelen den samme tiden hver dag, men ikke andre tider. Hvis den observerte posisjonen av sola plottes eller fotograferes på samme tid hver dag, eller med noen få dagers mellomrom, i et helt år, vil punktene beskrive analemmaet.

En alternativ, ekvivalent beskrivelse av solas analemma er en graf av solas deklinasjon plottet mot tidsjevningen.

Noen diagrammer av analemmaet er markert med posisjonene til sola på forskjellige datoer, med noen få dagers avstand, gjennom hele året. Med slike datomarkeringer, kan man ha god nytte av analemmaet i utregning av slike ting som tid for soloppgang og solnedgang. Uten datomarkeringer er bildene av analemmaet av liten praktisk nytte, bortsett fra som dekorasjon.

Analemmaet er et abstrakt konsept. Det har ingen fysisk eksistens bortsett fra i diagrammer og time-lapse fotografier. Likevel er det i vanlig språk ofte beskrevet som om det var et virkelig, synlig himmelobjekt.