Act of Uniformity 1549

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Se Act of Uniformity for andre lover med samme navn.

Act of Uniformity 1549 (2 & 3 Edward VI, c. 1) var en lov vedtatt av Det engelske parlamentet i 1549, under Edvard VI.

Loven foreskrev at liturgien i Book of Common Prayer var den eneste lovlige form for gudsdyrkelse i England. Inntil dette året var det vanlig at man brukte det latinske missalet med bare noen mindre endringer.

Act of Uniformity var svært kontroversiell, og det ble såvidt flertall for den i Parlamentet. Blant de atten biskopene i House of Lords stemte ti for og åtte mot. Enkelte steder i landet brøt det ut opprør, hvorav det mest alvorlige var bønnebokopprøret i Cornwall og andre deler av det sørvestlige England.

Loven ble i 1552 erstattet av Act of Uniformity 1552, hvor det ble innført en ny versjon av Book of Commons Prayer.