Żydowska Organizacja Bojowa

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB, polsk for «Jødiske bekjempelsesorganisasjon»; på jiddisch: דישע קאמף ארגאניזאציע) var en motstandsbevegelse under den andre verdenskrig som spilte en viktig rolle under opprøret i Warszawagettoen i 1943. Organisasjonen har også deltatt i andre former for motstandskamp, blant annet under Warszawaoppstanden.

I løpet av 1942 ble jødene i Warszawa-ghettoen deportert til utryddelsesleiren Treblinka. Den jødiske motstandsbevegelsen mottok sine første forsendelser med våpen og ammunisjon i desember 1942. I januar 1943 begynte nazistene en ny bølge av deportasjoner. De første jødene som tyskerne samlet omfattet flere medlemmer av ŻOB som hadde sneket seg sammen med de deporterte jødene med vilje før de begynte å slåss mot nazistene med håndvåpen. Nyhetene om aksjonen spredte seg raskt til resten av ghettoen. Deportasjonene varte i fire dager og tyskerne møtte mer motstand fra ŻOB som i begynnelsen hadde stor fremgang. Da tyskerne forlot ghettoen den 22. januar 1943 hadde de ikke samlet sammen så mange jøder som de opprinnelig hadde planlagt.

Den endelige deportasjon av jøder begynte like før påske, den 19. april 1943. Jødene hadde forberedt seg godt da tyskerne marsjerte inn i ghettoen, så møtte de hard væpnet motstand og ble skutt på fra de åpne vinduene i de mange fraflyttede leilighetene. Forsvarerne av ghettoen brukte geriljakrigføring og de hadde en strategisk fordel av bunkerne som var vanskelige å oppdage og at angrepene kom overraskende på tyskerne. Disse fordelene forsvant da de tyske soldatene systematisk begynte å brenne ned mange av bygningene i gettoen. Jødene ble derfor tvunget til å forlate sine opprinnelige stillinger og søke dekning i underjordiske bunkere. Brannen i bygningene ovenfor bunkerne konsumerte mye av det tilgjengelige oksygenet under jorden, noe som førte til at bunkerne ble kvelende dødsfeller. Etter hvert ble opprøret slått kraftig ned, Den store synagogen i Warszawa ble sprengt i luften, og den tyske operasjon ble avsluttet i midten av mai 1943. Veldig mange jøder ble drept under motstanden, og de resterende jødene ble deportert til forskjellige tyske konsentrasjonsleirer, hovedsakelig til Treblinka.