Øyfjordvær

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Øyfjordvær er et fraflyttet fiskevær i Lenvik kommune i Troms. Stedet ligger på vestsida av ØyfjordenSenja, mellom de to andre fraflyttede bygdene Toften (Tofta) og Breivika, på motsatt side av fjorden og litt lengre ut enn Husøya.

Øyfjordvær var i gammel tid senteret i Øyfjorden, og hadde blant annet kirke, butikk, fiskebruk og skole. Det er usikkert når kirka ble bygd, men det kan ha vært før 1440-tallet. På 1600- og begynnelsen av 1700-tallet sto kirka til nedfalls. Det er heller ikke kjent når kirka ble revet, men så sent som i 1954 var kirketomta synlig i terrenget.

Stedet lå nært fiskefeltene, men lå utsatt til for vær og vind og manglet i likhet med mange andre fiskevær ei god, naturlig havn. Dette ble særlig viktig etter at motorbåten kom på 1900-tallet. Statens Havnevesen anla tre båtstøer i Øyfjordvær i 1890/91, men steinvorrene ble flere ganger ødelagt av vinterstormer og måtte settes i stand igjen. Rundt 1915-20 ble det reist krav om at det måtte bygges en molo i Øyfjordvær, og i 1932 konkluderte Havnekomiteen med at det skulle bygges en jeté der et større fiskebruk kunne bygges. Men byggingen ble aldri gjennomført, og fiskerne i Øyfjordvær reiste til Husøya og solgte fisken på fiskebruket der.

I 1935 bestemte veinemnda i Hillesøy kommune, som Øyfjordvær da tilhørte, at det skulle bygges vei mellom Toften, Øyfjordvær og Breivika. Veiarbeidet ble påbegynt i 1938/39, men ikke fullført. På 1940-tallet var det rundt 25 våningshus i Øyfjordvær, og innbyggertallet var rundt 150.

Havnedirektør Alf Scott-Hansen tok i 1928 eller 1929 til orde for at folket i Øyfjordvær burde flytte til Husøya, men tanken ble da avvist av handelsmannen i Øyfjordvær. I 1944 tok Hillesøy kommune opp med Havnedirektøren spørsmålet om fraflytting fra Øyfjordvær, og i november 1946 søkte Øyfjord Fiskarlag om fraflytningsbidrag til folket i Øyfjordvær, slik at de kunne flytte til Husøya. Ifølge søknaden ønsket 22 familier å flytte, mens væreieren, handelsmannen og poståpneren med sine familier ville bli værende. I oktober 1947 ødela en springflo kaiene i Øyfjordvær og skadet steinvorrene, naust og båter i fiskeværet. Selv om det gikk mot slutten for bosettingen på den ytre delen av vestsida av Øyfjorden, ble det i 1949 strukket telefonledninger mellom Tofta og Øyfjordvær, og videre til Breivika i januar året etter.

Stortinget bevilget i 1950 penger til kjøp av tomter og oppføring av hus, vannverk og veier på Husøya, og supplerende bevilgninger ble gitt i 1952 og 1953. 18 familier fra Øyfjordvær flyttet til Husøya i 1952/53, og i løpet av de neste årene flyttet også de fleste andre fastboende fra Breivika, Tofta og Trælvika til Husøya. De to siste familiene i Øyfjordvær flyttet i 1961, mens de siste på Tofta flyttet i 1964.

Øyfjordvær poståpneri var i drift fra 1. april 1908 til 31. desember 1957.

Kilder[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]