Injurie

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Ærekrenkelse»)

En injurie eller ærekrenkelse er en krenkelse av en annen persons ære gjennom et hvilken som helst form for uttrykk, og er lovstridig i mange land.

Norge[rediger | rediger kilde]

Injurier, eller ærekrenkelser, ble i Norge avkriminalisert ved straffeloven av 2005 med virkning fra 1. oktober 2015.[1] Ærekrenkelser kan imidlertid gi grunnlag for erstatningsansvar jf. lov om skadeserstatning § 3-6 a.

En injurie, eller ærekrenkelse, var ifølge den gamle straffeloven av 1902s kapittel 23[2] et lovbrudd hvor en person ved ord eller handling krenket en annens gode navn og rykte, æresfølelse eller utsatte noen for hat eller ringeakt.

Æres/selvfølelsen var omhandlet i § 246, mens § 247 omhandlet det å forårsake noens tap av omdømme slik at deres erverv eller stilling ble utsatt for ringeakt eller tap.

Loven ga en strafferamme på inntil 6 måneder etter § 246, mens § 247 hadde en ramme på inntil 2 år. Dog kunne straffen falle bort dersom injurianten førte sannhetsbevis, se dog § 249. Påtalemyndigheten ville normalt ikke fremme slike saker etter eget initiativ.[3]

Det var ikke bare navnet som var under beskyttelse, men selve personen. Det vil si at enhver handling/ord egnet til å utsette en person for hat, ringeakt eller dårlig rykte falt under denne paragraf. Hvis det var en enighet i en gruppe om bruk av koder om en person; om det var «han» eller enkelt og greit vanlig kallenavn og brukte det som middel til å utsette det for det ovennevnte, ville dette falt under æreskrenkelse.[4]

Utilsiktede virkninger av injurielovgivning[rediger | rediger kilde]

Juristen Knut Brofoss skrev i en artikkel i tidsskriften Samtiden i 1979 at gjennom injurielovgivning kan rettsapparatet lett kunne bli et redskap for virksomhet som det ellers anses viktig å bekjempe. I praksis kan man bli dømt fordi man legger noe annet i ordene enn det domstolene gjør. Den som ytringene retter seg mot oppnår ofte å lede oppmerksomheten bort fra det den opprinnelige ytringen dreier seg om, og over på spørsmålet om ytreren har gjort noe ulovlig.[5]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Andenæs, Johs (10. juli 2017). «ærekrenkelse». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 18. februar 2018. 
  2. ^ Almindelig borgerlig Straffelov 23de Kapitel. Ærekrænkelser
  3. ^ Kilde: Juridisk leksikon, 2. utgave (1966)
  4. ^ http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-22-2008-2009-/5/14.html?id=54041
  5. ^ Samtiden nr. 1 1979 side 31

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Johs. Andenes: Alminnelig strafferett. Akademisk forlag, Oslo 1956
  • Helge Rønning; Halldis Moren Vesaas; Mariken Vaa, red. (1979). Samtiden nr. 1 1979. Aschehoug. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]