Åsetesrett

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Åsetesrett er den rett som den nærmest ættede person til eieren i rett nedadstigende linje (barn, barnebarn) har til å overta en gård på landet på spesielt gunstige vilkår.

Åsetesretten er befestet i Grunnloven § 107: «Odels- og Aasædesretten maa ikke ophæves.»

Åsetesretten skal bevirke at etterkommende generasjonener skal kunne overta gårdsbruk til en pris som gjør det mulig å drive gården regningssvarende. Mens en odelstakst på en eiendom mere skal gjenspeile omsetningsverdien på eiendommen ved fritt salg, skal en åsetestakst ta hensyn til at eiendommen skal drives regningssvarende og utelukkende som et gårdsbruk.

Reglene om åsetesrett finnes i lov om odelsretten og åsetesretten av 28. juni 1974, kapitel XII [1]

En oppheving av åsetesretten krever ifølge Grunnloven 2/3 flertall i Stortinget for å bli vedtatt.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]