Tony Crosland

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Charles Anthony Raven Crosland (født 29. august 1918 i St Leonards-on-sea, Sussex i England, død 19. februar 1977 Adderbury i Oxfordshire) var britisk politiker, utenriksminister og medlem av underhuset for det britiske arbeiderpartiet. Han studerte ved Oxford og kom inn i underhuset i 1950. I 1956 utga han boka ”The Future of Socialism” der han pekte på behovet for at tradisjonell sosialisme måtte tilpasse seg moderne forhold. Med dette ble han en ideologisk inspirator for de såkalte ”revisjonistene” i partiet, det vil si partiets høyrefløy. I likhet med Roy Jenkins og Denis Healey var han en nær alliert av Hugh Gaitskell og sto i opposisjon til kretsen rundt Aneurin Bevan. Mens disse ønsket videre nasjonalisering, ønsket Crosland og Gaitskell heller å føre en politikk etter mønster av økonomen John Maynard Keynes. Dette innebar at regjeringen skulle gripe inn i økonomien ved å skape arbeidsplasser i nedgangstider, slik president Roosevelt hadde gjort det i USA.

I 1974 ble Crosland miljøvernminister, og han stilte til valg som partileder i første valgomgang i mars 1976 etter at Wilson trakk seg, men støttet deretter vinneren James Callaghan i neste omgang. For dette ble han belønnet med jobben som utenriksminister. Han døde imidlertid av slag den 19. februar 1977, mindre enn et år seinere.


Forgjenger:
 James Callaghan 
Storbritannias utenriksminister
Etterfølger:
 David Owen