Tofrøbladede planter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Tofrøbladede planter
Vitenskapelig navn: «Magnoliopsida»
I den tradisjonelle systematikken har Tofrøbladede planter vært (eller er) i bruk som en kunstig samlebetegnelse for de følgende gruppene:
Sammen med enfrøbladede planter utgjør tofrøbladede planter dekkfrøede planter.

De tofrøbladede plantene (latin: Magnoliopsida, tidligere Dicotyledoneae) er én av de to «klassene» som man i botanikken tradisjonelt har pleid å dele de dekkfrøede plantene i. Den andre «klassen» er de enfrøbladede plantene. Men mens de sistnevnte utgjør en naturlig gruppe, gjelder dette ikke for de tofrøbladede.

De tofrøbladete plantene utgjøres av tre store klader av planter, med i alt 190 000 arter, eller 2/3 av alle karplanter som vokser på jorda. De tre kladene er:

Tofrøbladingenes klader har vært gjenstand for stor revisjon de siste fem årene, og blant annet har den store ordenen kalt Ericales blitt overført fra de egentlige (basale) tofrøbladingene til kladen Asteridae.

For en mer fullstendig fylogeni, se: Karplanter

Fellestrekk for alle eller de fleste tofrøbladede er at plantene har to kimblad, at bladnervene ofte er utoverbøyd og sammenbundet av sidenerver, og at blomstene ofte har fem- eller firetallig symmetri.

At de tofrøbladede plantene er en kunstig gruppe, betyr at noen tofrøbladede (f.eks. roser) er nærmere beslektet med enfrøbladede enn med andre tofrøbladede (f.eks. nøkkeroser). Dette innebærer at de nevnte fellestrekkene for de tofrøbladede også var til stede i de enfrøbladedes stamart, men gikk tapt der i evolusjonens løp.

Størsteparten av de tofrøbladede plantene kan imidlertid sammenfattes til enten de egentlige tofrøbladede plantene, som er en naturlig gruppe, eller til kladene Rosidae og Asteridae.