Enterprise resource planning

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Enterprise resource planning (ERP) er betegnelsen på programvare som støtter opp om et flertall av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. ERP er ikke en produktbetegnelse, men en beskrivelse av kvalitetenintegrasjonen mellom de nevnte områdene.

Begrepets opprinnelse[rediger | rediger kilde]

Begrepet ERP ble innført av forsknings- og analysefirmaet Gartner i 1990. Det oppsto som en forlengelse av MRP (materialbehovsplanlegging) og CIM (Computer Integrated Manufacturing). Dagens ERP-systemer forsøker med noe forskjellig tilnærming, fokus og strategi å dekke de grunnleggende funksjonene i en bedrift, uavhengig av organisasjonens virksomhet. For å bli ansett som et ERP-system må programvarepakken være integrert av minst to systemer. For eksempel, en programvarepakke som inneholder både lønn og regnskapsfunksjoner kan teknisk sett anses som en ERP programvarepakke. Eksempler på moduler i ERP som tidligere ville ha vært frittstående programmer er produksjonssystemer, logistikk, regnskap, kundeoppfølging (CRM), lønn og personal og beslutningsstøtteverktøy.

I Norge har man tidligere også brukt begrepet OLFI, en forkortelse for ordre, lager, faktura, innkjøp, altså sterkt relaterte moduler som gjerne i dag er en del av ERP, men vesentlig smalere enn alle modulene moderne ERP-systemer kan tilby.

Implementeringsprosessen[rediger | rediger kilde]

De forskjellige ERP-leverandører har utformet sine systemer rundt standard forretningsprosesser, gjerne basert på en ”best practice”. En rasjonell implementering av et ERP-system i en bedrift vil fordre en viss tilpasning av organisasjonen og av bedriftens forretningsprosesser fremfor å tilpasse programvaren til eksisterende prosesser.

Manglende kartlegging av eksisterende forretningsprosesser er en viktig årsak til feilslåtte ERP-prosjekter.[1] Det er derfor avgjørende at det utføres en grundig analyse av alle forretningsprosesser før man velger system og leverandør. Analysen skal kartlegge alle aktuelle operasjonelle prosesser, slik at ERP-systemets standard moduler og forretningsprosesser er mest mulig i samsvar med den etablerte organisasjonen.[2]

Forskning viser at risikoen for at ERP systemets forretningsprosesser ikke samsvarer med behovet er redusert ved å:

  • Evaluere gjeldende organisatoriske prosesser opp mot bedriftens overordnede strategier
  • Analysere effektiviteten til hver prosess i lys av oppnåelig produktivitet
  • Skape forståelse av verdien og omfanget av de løsninger som skal implementeres[3][4]


Rådgivningstjenester[rediger | rediger kilde]

Mange organisasjoner har ikke tilstrekkelig intern kompetanse til å gjennomføre et ERP-prosjekt. Dette har skapt et marked med mange tilbydere av rådgivningstjenester for ERP implementering. Vanligvis tar eksterne tilbydere ansvaret for hele ERP implementeringen herunder planlegging, opplæring, testing, implementering og levering av eventuelle tilpasninger.

De enkelte ERP-produsentenes partnerstrategier og evne til å formidle kompetanse til eksterne konsulenter er viktige faktorer for omfang, nivå og tilbud av ekstern kompetanse. Dette er også meget viktige faktorer for en vellykket implementering og en god driftsstøtte. Her er det viktig å være klar over at det er store forskjeller på tilbud og tilgjengelighet mellom de forskjellige produsentene.

Tilpasninger[rediger | rediger kilde]

Tilpasninger av et ERP-system innebærer at det gjøres endringer eller utvidelser som endrer hvordan det standardiserte systemet fungerer.

Tilpasninger kan være svært kostbart og komplisert. Enkelte ERP-pakker er ikke utformet for å støtte tilpasninger, mens andre pakker har svært høy grad av generisk funksjonalitet som innebærer at man gjør tilpasninger under selve implementeringsprosessen.

Det er også ofte mulig å utvide standardiserte ERP-pakker ved å anskaffe tredjeparts programvare for å gi ytterligere funksjonalitet.


Vedlikehold og brukerstøtte[rediger | rediger kilde]

Vedlikehold og brukerstøtte omfatter også kontroll og administrasjon av det operative ERP systemet. Dette utføres ofte av en intern IT-avdeling, men kan også outsources til eksterne konsulenter.

Se også[rediger | rediger kilde]

Kildehenvisninger[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Turban et al. (2008). Information Technology for Management, Transforming Organizations in the Digital Economy. Massachusetts: John Wiley & Sons, Inc., pp. 300-343. ISBN 978-0-471-78712-9
  2. ^ Brown, C., and I. Vessey, "Managing the Next Wave of Enterprise Systems: Leveraging Lessons from ERP," MIS Quarterly Executive, 2(1), 2003.
  3. ^ King. W., "Ensuring ERP implementation success," Information Systems Management, Summer 2005.
  4. ^ Yusuf, Y., A. Gunasekaran, and M. Abthorpe, "Enterprise Information Systems Project Implementation: A Case Study of ERP in Rolls-Royce," International Journal of Production Economics, 87(3), February 2004.