BIBSYS

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
NTNU BIBSYS
Type Forvaltningsorgan
Virkeområde Norge
Direktør Frode Arntsen
Hovedkontor Trondheim
Eier Kunnskapsdepartementet
Motto Vi gjør kunnskap tilgjengelig
Ansatte 42 (2014)[1]
Nettside bibsys.no

BIBSYS er et statlig forvaltningsorgan og er en sentral leverandør av produkter og bibliotektjenester primært til institusjoner i universitets- og høyskolesektoren og Nasjonalbiblioteket, samt institusjoner i andre sektorer. Produktene og tjenestene BIBSYS leverer er utviklet etter behov og i samarbeid med institusjonene. BIBSYS sørger for enkel tilgang til bibliotekenes ressurser gjennom flere søkemuligheter og enkle låne- og bestillingsfunksjoner.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

BIBSYS er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. BIBSYS er administrativt organisert som en avdeling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, med kontorer i Teknobyen i Trondheim, men har et eget styre oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og fungerer som en selvstendig enhet styrt av brukerne.

BIBSYS startet i 1972 som et samarbeidsprosjekt mellom Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Bibliotek, Norges Tekniske Høgskoles Bibliotek og Regnesenteret ved NTH. Formålet med prosjektet var å automatisere interne bibliotekrutiner.

Siden 1972 har BIBSYS utviklet seg fra å være en leverandør av et biblioteksystem for to bibliotek i Trondheim, til å utvikle og drifte et nasjonalt biblioteksystem for norske fag- og forskningsbibliotek. Målgruppa har også utvidet seg til å omfatte bibliotekenes kunder, ved å gi disse enkel tilgang til bibliotekenes ressurser.

BIBSYS er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet og administrativt organisert som en enhet under Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet.

I tillegg til BIBSYS Biblioteksystem, består produktporteføljen av BIBSYS Ask, BIBSYS Brage, BIBSYS Galleri. All drift av applikasjoner og databaser blir gjort sentralt hos BIBSYS. BIBSYS Emneportal ble lagt ned 1. januar 2011.

Produkter[rediger | rediger kilde]

BIBSYS Biblioteksystem – Felles husholdningsprogram for fag- og forskningsbibliotek. BIBSYS Biblioteksystem ivaretar alle interne rutiner ved et bibliotek som utlån, registrering, innkjøp, heftekontroll, budsjettkontroll, søking osv. Bibliotekenes samlinger registreres i en felles database, Bibliotekbasen. Bibliotekbasen inneholder opplysninger om mer enn 4,3 mill titler og 13 mill eksemplarer

BIBSYS Ask – BIBSYS Ask er et søkeredskap som er fritt tilgjengelig for alle. BIBSYS Ask brukes for å søke etter dokumenter i BIBSYS sine databaser: Bibliotekbasen, ForskDok publikasjoner, ForskDok prosjekter og BIBSYS Emneportal. BIBSYS Ask gir også tilgang til oversikter over egne lån og bestillinger, og til å fornye lån.

BIBSYS Brage – BIBSYS Brage er et felles system for elektronisk publisering for en sammenslutning (konsortium) av BIBSYS-deltakere og fungerer som et institusjonelt arkiv.

BIBSYS Galleri - BIBSYS Galleri er et verktøy for publisering og indeksering av bilder, og brukes blant annet til bildebasen Trondheimsbilder

BIBSYSx – BIBSYSx lager lenke fra eksterne databaser slik at brukerne kan lokalisere og bestille dokumenter fra BIBSYS Bibliotekbase.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Lenker til applikasjonene[rediger | rediger kilde]


Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]