Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Inngangen til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs bygning i Erling Skakkes gate i Trondheim, reist 1866 og senere påbygd. Bygningen huser nå Vitenskapsmuseet.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) er et vitenskapelig akademi i Norge. Det ble stiftet i Trondheim i 1760 under navnet Det Trondhiemske Selskab, og fikk gjennom kongelig stadfestelse av sine statutter i 1767 sitt nåværende navn. DKNVS er Norges eldste vitenskapelige institusjon; Kongen er til enhver tid selskapets protektor og akademimedlemmene velges på livstid blant landets fremste akademikere fra alle akademiske fag og deles i to klasser, Den humanistiske klasse og Den naturvitenskapelige klasse. Medlemstallet er begrenset til 400 medlemmer under 70 år, og medlemskap anses som en stor akademisk æresbevisning. Selskapet utgir «Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter», som løper fra 1761 og er dermed Nordens eldste kontinuerlige vitenskapelige publikasjonserie.

Historie[rediger | rediger kilde]

Gunnerus' tid[rediger | rediger kilde]

Selskapet ble stiftet (under navnet Det Trondhiemske Selskab) av biskop Johan Ernst Gunnerus, Gerhard Schøning og Peter Frederik Suhm. Det ble i 1767 til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. At Trondheim ble valgt til å huse Norges vitenskapelige selskap fremfor det større Bergen eller det like store Christiania var en følge av det personlig engasjementet til disse tre. Etableringen gjorde Trondheim til Norges vitenskapelige sentrum i opplysningstiden.

Gunnerus benyttet sin posisjon som biskop i Nidaros å oppfordre prestene å drive vitenskapelige studier, samt at han benyttet sine bispevisitasene til studier av land og natur. Det var Gunnerus som var drivkraften i selskapet, han opparbeidet seg internasjonal anerkjennelse med sine publikasjoner, blant annet av Linné. Hans sentrale stilling ble enda viktigere etter at Schøning og Suhm hadde fått stillinger i København i 1765 og reist fra Trondheim. Derfor ble Gunnerus' død i 1773 et alvorlig tilbakeslag for selskapet.

Etter Gunnerus[rediger | rediger kilde]

Det var ingen i Trondheim som kunne fylle tomrommet etter grunnleggeren. Selskapet hadde ansvaret for et bibliotek, en samling av naturalia, og et legat på 300 riksdaler årlig fra arveprins Fredrik som Gunnerius hadde forhandlet frem under en visitas i København 1771. Mens samlingene ble oppbevart av privatpersoner i Trondheim gikk legatet først og fremst til bønder som hadde utmerket seg i landhuusholdning. Priser for vitenskapelige avhandlinger ble oftest ikke gitt siden det ikke kom arbeider i det hele tatt eller de var av for dårlig kvalitet. Biblioteket mangedoblet sine beholdninger da det arvet Schønings bibliotek på 12.000 bind i 1780; det gjorde det til det suverent største bibliotek i Norge på denne tiden. Selskapet gjorde seg også bemerket ved at det igjen satte i gang diskusjonen om et norsk universitet. Gunnerus hadde gjort et mislykket forsøk tidligere, men under arveprinsens besøk i Trondheim i 1788 holdt selskapets leder Christian Fredrik Hagerup en tale som ble også trykt i København. Det ble likevel ikke noe av universitetet i denne omgangen.[1]

Frem til unionsoppløsningen[rediger | rediger kilde]

I 1804 ble den nye biskopen valgt til selskapets formann og skulle bli det gjennom de viktige år frem til 1820. Selskapets økonomi ble styrket betraktelig gjennom to testamentariske gaver i 1804. Selskapet ble enearving etter landmåler og naturforsker Christopher Hammer på 20.000 riksdaler og 5.000 etter Niels Poulson i Sorø i tillegg til 300 årlige riksdaler fra kronprinsen. De neste år så en diskusjon om statuttene for å motvirke den labre vitenskapelige aktiviteten. Etter mindre revideringer kom nye statutter i 1811. Disse tillot også personer uten vitenskapelig bakgrunn til selskapet og utvannet den vitenskapelige profilen ytterligere, samtidig kom flere lokale personer inn og selskapet ble mer trøndersk enn før.

Samtidig gikk diskusjonen om etableringen av et universitet i Norge på nytt. Selskapet ser ut til å ikke ha deltatt i den i det hele tatt. Diskusjonen ble derimot ledet av det nylig grunnlagte Selskabet for Norges Vel i Christiania. Selskapet i Trondheim ble diskutert som en økonomisk ressurs og en samlokalisering av selskapet og universitetet ble ansett som en fordelaktig mulighet. Denne gangen førte diskusjonen frem og 1811 innvilget kongen at en universitet kunne etableres i Norge. Lokaliseringsdebatten endte med at universitetet ble lagt til Christiania, Trondheim var aldri en alvorlig kandidat.

Dermed flyttet seg tyngdepunktet for det vitenskapelige liv i landet dit. Likevel var universitetet på den tiden først og fremst et utdanningssted, mens vitenskapelige selskap ofte var de som kunne gi penger til forskning, et slags «forskningsråd». Denne oppgaven falt i betydelig grad til DKNVS med sine betydelige økonomiske midler.

Utover 1800-tallet[rediger | rediger kilde]

Selskapet støttet på 1800-tallet personer og forskning som Ivar Aasens språkforskning eller samling av middelalderskrifter i Diplomatarium Norvegicum. Den gav støtte til Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Wergeland og Aasmund Olavsson Vinje til deres studier. Man fortsatte også med utvidelsen av en betydelig naturvitenskapelig samling, grunnlaget til dagens Vitenskapsmuseet og videre oppbygging av det som i dag er Gunnerusbiblioteket.

I 1857 ble Det Norske Videnskaps-Akademi grunnlagt i Christiania. Den gav universitetsmiljøet der et forum for debatt og svekket samtidig den vitenskapelige betydningen av DKNVS enda mer. Et annet problem selskapet fikk på denne tiden var et plassproblem. Samlingene, særlig biblioteket var blitt for stor for selskapets lokaler i Harsdorff-bygningen i Trondheim katedralskole. Man bestemte seg etter en del diskusjoner for et nybygg på Kalvskinnet, dagens hovedbygg i Vitenskapsmuseet. Bygget var romslig dimensjonert og stod ferdig i 1870, men byggekostnadene hadde tømt selskapets kasser. Stipendvirksomheten måtte innskrenkes betydelig og man konsentrerte seg videre på å bygge den vitenskapelige samlingen videre. Samlinger som den i Trondheim stod på denne tiden sentralt i forskningen.

Statlige vitenskapelige institusjoner i Trondheim, som startet med NTH i 1910 og førte til NTNU, har overtatt selskapets funksjoner og bygninger. Gunnerusbiblioteket, samlingene og Vitenskapsmuseet er i dag alle integrert i NTNU.[2]

DKNVS i dag[rediger | rediger kilde]

DKNVS Akademi kan ha inntil 435 medlemmer (fram til 2020), der medlemmer over 70 år ikke er tellende. Medlemmene er fordelt på ordinære medlemmer på to klasser, Den humanistiske klasse og Den naturvitenskapelige klasse. Videre kan Akademiet ha inntil 30 assosierte medlemmer (fram til 2020) .

Selskapet driver egne forskningsprosjekter, forvalter fonds og legater, tildeler medaljer og vitenskapelige priser[3] samt at den formidler vitenskap i populærvitenskapelig form til allmennheten. Årlige bevilgninger til forskning beløper seg på ca. 1,3 millioner kroner.[4] Den fremste utmerkelsen selskapet gir er Gunnerusmedaljen.

Selskapets ledere[rediger | rediger kilde]

Selskapets praeses var først Norges konge og visepresesen var den lokale lederen. I 1815 ble de to verv omdøpt til protector og praeses.

Protector (praeses til 1815)
Praeses (vicepraeses til 1815)

Gruppeinndeling av medlemmer[rediger | rediger kilde]

  • Den humanistiske klasse:
    • Gruppe I (Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap), Gruppe II (Psykologi og pedagogikk), Gruppe III (Språkvitenskap), Gruppe IV (Sosiologi og statsvitenskap), Gruppe V (Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap), Gruppe VI (Historie og arkeologi), Gruppe VII (Litteraturvitenskap og estetiske fag (kunst, medievitenskap, musikk, arkitektur)).
  • Den naturvitenskapelige klasse:
    • Gruppe I (Matematikk), Gruppe II (Fysikk), Gruppe III (Kjemi), Gruppe IV (Generell biologi), Gruppe V (Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi), Grupppe VI (Medisin), Gruppe VII (Geovitenskap), Gruppe VIII (Teknologi)

Medlemmer[rediger | rediger kilde]

Navn Klasse Gruppe Innvalgt Alderskl. Nasjonalitet
Barstad, Hans MagnusHans Magnus Barstad Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap Norge
Bergmann, SigurdSigurd Bergmann Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap Norge
Dokka, Trond SkardTrond Skard Dokka Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap Norge
Dybvig, MagneMagne Dybvig Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap Norge
Fricke, Cristel JohannaCristel Johanna Fricke Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap
Gilhus, Ingvild SælidIngvild Sælid Gilhus Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap Norge
Høibraaten, HelgeHelge Høibraaten Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap Norge
Molander, BengtBengt Molander Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap Sverige
Mårtensson, UlrikaUlrika Mårtensson Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap Sverige
Oftestad, Bernt TorvildBernt Torvild Oftestad Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap Norge
Seland, TorreyTorrey Seland Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap Norge
Skarsaune, OskarOskar Skarsaune Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap Norge
Winsnes, Ole GunnarOle Gunnar Winsnes Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap Norge
Wyller, Trus EgilTrus Egil Wyller Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap Norge
Asheim, IvarIvar Asheim Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 1995 70+ Norge
Borgen, Peder JohanPeder Johan Borgen Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ Norge
Ellingsen, TerjeTerje Ellingsen Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ Norge
Føllesdal, DagfinnDagfinn Føllesdal Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ Norge
Hellesnes, JonJon Hellesnes Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ Norge
Hannay, Robert AlastairRobert Alastair Hannay Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+
Hognestad, OlavOlav Hognestad Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ Norge
Lønning, IngeInge Lønning Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ Norge
Lønning, PerPer Lønning Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ Norge
Montgomery, Ingun MargaretaIngun Margareta Montgomery Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ Norge
Skirbekk, GunnarGunnar Skirbekk Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ Norge
Sæbø, MagneMagne Sæbø Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ Norge
Tranøy, Knut ErikKnut Erik Tranøy Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ Norge
Øfsti, AudunAudun Øfsti Humanistisk I, Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ Norge
Behne, DawnDawn Behne Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk
Bjerke, Tore KarstenTore Karsten Bjerke Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk Norge
Flem, AnnlaugAnnlaug Flem Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk Norge
Gjesme, TorgrimTorgrim Gjesme Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk Norge
Hagtvet, Knut ArneKnut Arne Hagtvet Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk Norge
Karlsdóttir, RagnheiðurRagnheiður Karlsdóttir Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk
Kvernbekk, ToneTone Kvernbekk Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk Norge
Lorentzen, SveinSvein Lorentzen Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk Norge
van der Meer, AudreyAudrey van der Meer Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk
Mykletun, Reidar JohanReidar Johan Mykletun Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk Norge
Nordahl, Hans MortenHans Morten Nordahl Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk Norge
Rasmussen, KirstenKirsten Rasmussen Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk Norge
Ringdal, GerdGerd Ringdal Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk Norge
Rundmo, TorbjørnTorbjørn Rundmo Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk Norge
Saksvik, Per ØysteinPer Øystein Saksvik Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk Norge
Skaalvik, Einar MelgrenEinar Melgren Skaalvik Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk Norge
Steinsholt, KjetilKjetil Steinsholt Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk Norge
Stiles, ToreTore Stiles Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk Norge
Vikan, ArneArne Vikan Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk Norge
Wichstrøm, LarsLars Wichstrøm Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk Norge
Bjørgen, Ivar ArnljotIvar Arnljot Bjørgen Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk 70+ Norge
Harbo, TorsteinTorstein Harbo Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk 70+ Norge
Hoel, Torlaug LøkensgardTorlaug Løkensgard Hoel Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk 70+ Norge
Høien, TorleivTorleiv Høien Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk 70+ Norge
Nordvik, HilmarHilmar Nordvik Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk 70+ Norge
Olweus, DanDan Olweus Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk 70+ Sverige
Rommetveit, RagnarRagnar Rommetveit Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk 70+ Norge
Raaheim, KjellKjell Raaheim Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk 70+ Norge
Smedslund, Jan EwaldJan Ewald Smedslund Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk 70+ Norge
Søvik, NilsNils Søvik Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk 70+ Norge
Telhaug, Alfred OftedalAlfred Oftedal Telhaug Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk 70+ Norge
Valås, HaraldHarald Valås Humanistisk II, Psykologi og pedagogikk 70+ Norge
Askedal, JohnJohn Askedal Humanistisk III, Språkvitenskap Norge
Breivik, Leiv EgilLeiv Egil Breivik Humanistisk III, Språkvitenskap Norge
Christensen, Kirsti KochKirsti Koch Christensen Humanistisk III, Språkvitenskap Norge
Dyvik, Helge Julius JakhellnHelge Julius Jakhelln Dyvik Humanistisk III, Språkvitenskap Norge
Evensen, Lars SigfredLars Sigfred Evensen Humanistisk III, Språkvitenskap Norge
Faarlund, Jan TerjeJan Terje Faarlund Humanistisk III, Språkvitenskap Norge
Hagland, Jan RagnarJan Ragnar Hagland Humanistisk III, Språkvitenskap Norge
Hansen, Cathrine FabriciusCathrine Fabricius Hansen Humanistisk III, Språkvitenskap Norge
Haugen, Odd EinarOdd Einar Haugen Humanistisk III, Språkvitenskap Norge
Hellan, LarsLars Hellan Humanistisk III, Språkvitenskap Norge
Jahr, Ernst HåkonErnst Håkon Jahr Humanistisk III, Språkvitenskap 1994 Norge
Jenstad, Tor ErikTor Erik Jenstad Humanistisk III, Språkvitenskap Norge
Magga, Ole HenrikOle Henrik Magga Humanistisk III, Språkvitenskap 1993 Norge
Nielsen, Marit AamodtMarit Aamodt Nielsen Humanistisk III, Språkvitenskap Norge
Nilsen, Randi AliceRandi Alice Nilsen Humanistisk III, Språkvitenskap Norge
Omdal, HelgeHelge Omdal Humanistisk III, Språkvitenskap Norge
Sandøy, HelgeHelge Sandøy Humanistisk III, Språkvitenskap Norge
Vikør, Lars S.Lars S. Vikør Humanistisk III, Språkvitenskap Norge
Vulchanova, Mila DimitrovaMila Dimitrova Vulchanova Humanistisk III, Språkvitenskap
Wiggen, GeirrGeirr Wiggen Humanistisk III, Språkvitenskap Norge
Åfarli, Tor AndersTor Anders Åfarli Humanistisk III, Språkvitenskap Norge
Dalen, ArnoldArnold Dalen Humanistisk III, Språkvitenskap 70+ Norge
Fintoft, KnutKnut Fintoft Humanistisk III, Språkvitenskap 70+ Norge
Halvorsen, ArneArne Halvorsen Humanistisk III, Språkvitenskap 70+ Norge
Leirbukt, OddleifOddleif Leirbukt Humanistisk III, Språkvitenskap 70+ Norge
Lindemann, Fredrik OttoFredrik Otto Lindemann Humanistisk III, Språkvitenskap 70+ Norge
Pütz, HerbertHerbert Pütz Humanistisk III, Språkvitenskap 70+ Tyskland
Sandved, Arthur OlavArthur Olav Sandved Humanistisk III, Språkvitenskap 70+ Norge
Schöndorf, Kurt ErichKurt Erich Schöndorf Humanistisk III, Språkvitenskap 70+ Tyskland
Vannebo, Kjell IvarKjell Ivar Vannebo Humanistisk III, Språkvitenskap 70+ Norge
Vinje, Finn-ErikFinn-Erik Vinje Humanistisk III, Språkvitenskap 70+ Norge
Berg, Nina GunnerudNina Gunnerud Berg Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Borge, Lars-ErikLars-Erik Borge Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Christiansen, VidarVidar Christiansen Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Dale, BrittBritt Dale Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
de Soysa, IndraIndra de Soysa Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap
Engelstad, FredrikFredrik Engelstad Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Førsund, Finn R.Finn R. Førsund Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Gates, ScottScott Gates Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap USA
Gleditsch, Nils PetterNils Petter Gleditsch Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap 1998 Norge
Hernes, GudmundGudmund Hernes Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Holtedahl, LisbethLisbeth Holtedahl Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Howell, SigneSigne Howell Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Hvinden, BjørnBjørn Hvinden Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Jensen, An-MagrittAn-Magritt Jensen Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Jenssen, Anders TodalAnders Todal Jenssen Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Jones, Michael R.Michael R. Jones Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap
Knutsen, Torbjørn L.Torbjørn L. Knutsen Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Kvande, ElinElin Kvande Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Listhaug, OlaOla Listhaug Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Lund, RagnhildRagnhild Lund Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Moxnes, KariKari Moxnes Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Ramet, Sabrina P.Sabrina P. Ramet Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap England
Rattsø, JørnJørn Rattsø Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Ringdal, KristenKristen Ringdal Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Sørensen, Knut HoltanKnut Holtan Sørensen Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Torvik, RagnarRagnar Torvik Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Underdal, ArildArild Underdal Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Østerud, ØyvindØyvind Østerud Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Østreng, WillyWilly Østreng Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap Norge
Hansen, Jens ChristianJens Christian Hansen Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap 70+ Norge
Klausen, Arne MartinArne Martin Klausen Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap 70+ Norge
Lindbekk, ToreTore Lindbekk Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap 70+ Norge
Martinusen, WillyWilly Martinusen Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap 70+ Norge
Midgaard, KnutKnut Midgaard Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap 1999 70+ Norge
Olsen, Johan P.Johan P. Olsen Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap 70+ Norge
Sandmo, AgnarAgnar Sandmo Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap 70+ Norge
Thonstad, Tore SivertTore Sivert Thonstad Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap 70+ Norge
Aase, AsbjørnAsbjørn Aase Humanistisk IV, Samfunnsvitenskap 70+ Norge
Andersen, Håkon WithHåkon With Andersen Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Bagge, SverreSverre Bagge Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Bull, IdaIda Bull Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Børresen, Anne KristineAnne Kristine Børresen Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Christophersen, AxelAxel Christophersen Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Dybdahl, AudunAudun Dybdahl Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Dyrvik, StåleStåle Dyrvik Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Farbregd, OddmunnOddmunn Farbregd Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Friedman, Robert MarcRobert Marc Friedman Humanistisk V, Historie og arkeologi USA
Frøland, Hans OttoHans Otto Frøland Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Grønlie, ToreTore Grønlie Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Hedeager, LotteLotte Hedeager Humanistisk V, Historie og arkeologi Danmark
Hernæs, Per OlufPer Oluf Hernæs Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Imsen, SteinarSteinar Imsen Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Jørgensen, Lise BenderLise Bender Jørgensen Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Lunde, ØivindØivind Lunde Humanistisk V, Historie og arkeologi 2003 Norge
Melby, KariKari Melby Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Nedkvitne, ArnvedArnved Nedkvitne Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Niemi, EinarEinar Niemi Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Péteri, GyörgyGyörgy Péteri Humanistisk V, Historie og arkeologi Ungarn
Rian, ØysteinØystein Rian Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Salvesen, HelgeHelge Salvesen Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Sognnes, KalleKalle Sognnes Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Stugu, Ola SveinOla Svein Stugu Humanistisk V, Historie og arkeologi Norge
Bjørgo, NarveNarve Bjørgo Humanistisk V, Historie og arkeologi 70+ Norge
Grankvist, RolfRolf Grankvist Humanistisk V, Historie og arkeologi 70+ Norge
Helle, KnutKnut Helle Humanistisk V, Historie og arkeologi 70+ Norge
Johansen, Arne B.Arne B. Johansen Humanistisk V, Historie og arkeologi 70+ Norge
Kirkhusmo, AndersAnders Kirkhusmo Humanistisk V, Historie og arkeologi 70+ Norge
Maurseth, PerPer Maurseth Humanistisk V, Historie og arkeologi 70+ Norge
Sejersted, FrancisFrancis Sejersted Humanistisk V, Historie og arkeologi 2001 70+ Norge
Simensen, JarleJarle Simensen Humanistisk V, Historie og arkeologi 70+ Norge
Skaare, KolbjørnKolbjørn Skaare Humanistisk V, Historie og arkeologi 70+ Norge
Supphellen, SteinarSteinar Supphellen Humanistisk V, Historie og arkeologi 70+ Norge
Alterhaug, BjørnBjørn Alterhaug Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Norge
Andersen, ØivindØivind Andersen Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Norge
Bliksrud, LivLiv Bliksrud Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Norge
Borgersen, TerjeTerje Borgersen Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Norge
Buvik, PerPer Buvik Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Norge
Egeberg, Erik HaakonErik Haakon Egeberg Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Norge
Eliassen, Knut OveKnut Ove Eliassen Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Norge
Fauskevåg, Svein EirikSvein Eirik Fauskevåg Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Norge
Hareide, JorunnJorunn Hareide Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Norge
Hawthorn, Jeremy MilesJeremy Miles Hawthorn Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag England
Kittang, AtleAtle Kittang Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Norge
Ledang, Ola KaiOla Kai Ledang Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Norge
Lie, SisselSissel Lie Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Norge
Neumann, Bernd OttoBernd Otto Neumann Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Tyskland
Opstad, Jan-LauritzJan-Lauritz Opstad Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Norge
Skretting, KathrineKathrine Skretting Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Norge
Vidén, GunhildGunhild Vidén Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag
Wahlgren, StaffanStaffan Wahlgren Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Sverige
Werenskiold, MaritMarit Werenskiold Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Norge
Wessel, ElsbethElsbeth Wessel Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Norge
Aaslestad, PetterPetter Aaslestad Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag Norge
Berg, ArneArne Berg Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ Norge
Bleken, HåkonHåkon Bleken Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ Norge
Brockmann, JanJan Brockmann Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ Norge
Børtnes, JosteinJostein Børtnes Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ Norge
Birgit, ColdCold Birgit Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ Norge
Gimnes, SteinarSteinar Gimnes Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ Norge
Hägg, TomasTomas Hägg Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ Sverige
Kraggerud, EgilEgil Kraggerud Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ Norge
Langvik-Johannessen, KåreKåre Langvik-Johannessen Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ Norge
Michaelsen, Aslaug J. GrovenAslaug J. Groven Michaelsen Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ Norge
Mæhle, Leif MagnarLeif Magnar Mæhle Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ Norge
Sinding-Larsen, StaaleStaale Sinding-Larsen Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ Norge
Tellefsen, ArveArve Tellefsen Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ Norge
Ullmann, LivLiv Ullmann Humanistisk VI, Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ Norge

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Arild Stubhaug: Den lange linjen, Historien om Vitenskabsselskabet i Trondheim. 2010, Tapir Akademisk forlag.
  2. ^ [1] Lederartikel i Morgenbladet fra 5.mars 2010 til DKNVS 250-års jubileum
  3. ^ Yngvar Reichelt: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs medaljer. Sic nos: non nobis. Akademika forlag 2013. ISBN 9788232102198.
  4. ^ [2] Universitetsavisa (NTNU, ua.no), 10.03.2010: Kongelig og positiv oppmerksomhet

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]