Zivilgesetzbuch

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Zivilgesetzbuch (ZGB) er Sveits' privatrettslige lovkodifikasjon. Den trådte ikraft i 1907, og ble skapt av Eugen Huber. Zivilgesetzbuch bygget på erfaringene fra Bürgerliches Gesetzbuch i Tyskland, og som klare forbedringer fra BGB er gjerne blitt fremhevet et tydelig språk, men likevel en høy grad av abstraksjon som har muliggjort at den kan tolkes vidt. Tyrkia har basert sin privatrettslige lovgivning på ZGB.