Hopp til innhold

Yumi, Yumi, Yumi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Instrumentalversjon av «Yumi, Yumi, Yumi»

«Yumi, Yumi, Yumi» («Vi, vi, vi») er Vanuatus nasjonalsang. Den er skrevet og komponert av François Vincent Ayssav, og ble offisiell i 1980. Teksten er på bislama.

Refreng:
Yumi, Yumi, yumi i glat long talem se
Yumi, yumi, yumi ol man blong Vanuatu.

God i givim ples ia long yumi,
Yumi glat tumas long hem,
Yumi strong mo yumi fri long hem,
Yumi brata evriwan!

Refreng

Plante fasin blong bifo i stap,
Plante fasin blong tedei,
Be yumi i olsem wan nomo,
Hemia fasin blong yumi!

Refreng

Yumi save plante wok i stap,
Long ol aelan blong yumi,
God i helpem yumi evriwan,
Hem i papa blong yumi!

Refreng


Autoritetsdata