WinFS

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Windows Future Storage (WinFS) er et filsystem utviklet av Microsoft, primært for å bistå med lagring av datadatamaskiner som kjører operativsystemet Windows og mellomvaren .NET. WinFS er bygd oppå et vanlig filsystem, som NTFS, og tilbyr gjennom dette de vanlige operasjoner for kataloger og filer (lage nye, modifisere, lese, fjerne, omdøpe). Over dette standardtilbudet er det tillagt mer generelle tjenester innen datalagring som

Der man i tradisjonelle filsystem vil merke en fil med navn (prefix, postfix), der postfix (som .JPG, .EXE) angir filtype, og prefix ytterligere muliggjør identifisering, er intensjonen i WinFS å bruke generelle XML-baserte merkelapper. De fire basistypene i WinFS er Items (det som lagres, objektene), Relationships (sammenhenger mellom objekt), ScalarTypes (skalare data som tall, bokstaver) og NestedTypes (sammensetninger av ScalarTypes); altså database-nære typer. Databasegrensesnittet er basert på det eksisterende Microsoft SQL Server.

WinFS ble ikke en del av Windows Vista, slik påtenkt. En første betautgave (før-produksjon) ble 29. august 2005 gjort tilgjengelig for utviklere gjennom MSDN, MicroSoft Developer Network. Det medfølgende programmet Microsoft Rave, et peer-to-peer system for deling av personlige data, bruker WinFS.