Wikipedia:Aprilspøk 2006

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Wikipedia:Wiki for trygd)
Jump to navigation Jump to search

Prosjektet Wiki for trygd er det foreløpige navnet på et samarbeid mellom Wikipedia og Trygdeetaten. Den norske regjeringen har tidligere annonsert målsetningen om at alle som mottar trygde- eller sosialytelser skal utføre arbeid etter evne, og arbeid på Wikipedia vil bli godkjent i denne sammenheng. I forbindelse med samlingen av flere etater i det nye NAV vil ordningen etter en prøveperiode sannsynligvis bli utvidet til også å omfatte mottagere av sosialhjelp og arbeidssøkende.

Bakgrunn[rediger kilde]

Da regjeringen annonserte sine intensjoner for det fremtidige trygdesystemet, tok en gruppe wikipedianere kontakt med et forslag om å bruke Wikipedia. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen fattet raskt interesse for forslaget, og en arbeidsgruppe ble nedsatt med representanter for regjeringspartiene, Wikipedia og brukergruppen.

Prosjektet fikk også støtte fra andre regjeringsmedlemmer. Blant annet har barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem i lengre tid vært bekymret over den lave andelen kvinner på Wikipedia, og ser at dette prosjektet kan føre til en sterkere rekruttering av kvinner.

Det har også blitt sondert i andre politiske partier, og det er bred støtte for prosjektet. Så langt har ingen partier hatt sterke innvendinger, bortsett fra uoffisielle signaler fra DLF om at det allerede er for mange uføretrygdede på Wikipedia.

Man ønsker å styrke de offentlige bibliotekene, slik at flere datamaskiner blir tilgjengelig for de som ønsker å arbeide på Wikipedia, men ikke har eget utstyr, får anledning til dette. Det blir i flere byer aktuelt å opprette PC-stuer i tilknytning til NAV-kontorene. Man ser også for seg en mulighet til å bidra med enkle maskiner til de som ikke er i stand til å reise ut av hjemmet for å arbeide.

Ordningen[rediger kilde]

Intensjonsavtalen som er inngått gir et rammeverk for prosjektet Wiki for trygd. Hovedprinsippene er at trygdemottagere som vanskelig kan utføre fysisk arbeid skal kunne registrere seg som brukere på Wikipedia. For at det skal kunne holdes kontroll med utviklingen av prosjektet, vil det bli opprettet et eget navnerom. Forslagene så langt er Wtf-bruker eller NAV-bruker; det vil bli holdt en avstemning på Wikipedia over de forslag som godkjennes av regjeringen. De som registrerer seg i dette navnerommet skal ha de samme rettigheter som andre brukere, og kan også utnevnes til administratorer på lik linje med andre. Dersom de kommer i arbeid og dermed ikke lenger deltar i prosjektet, vil en byråkrat på Wikipedia kunne flytte brukernavnet over til det vanlige brukernavnerommet.

En del detaljer gjenstår å avgjøre, og disse vil bli utarbeidet i løpet av våren og sommeren. Alle brukere på Wikipedia oppfordres til å delta i kommende avstemninger om disse temaene:

  • Minstekrav til deltagerne (minimumsantall redigeringer pr. måned eller minimumsmengde tekst pr. måned). Wikipedia-avstemningen vil bli veiledende for trygdeetatens avgjørelse.
  • Egne retningslinjer for blokkering må fastlegges – det er et krav fra Wikipedias side at deltagere i prosjektet som ikke følger retningslinjer må kunne blokkeres, men samtidig kan dette få konsekvenser for deres trygdeytelser, og de må derfor ha en ekstra sikring mot vilkårlighet.
  • Navnerommet for de nye brukerne (se ovenfor)
  • Utvidelse av prosjektet (se neste avsnitt)

Utvidelse[rediger kilde]

Det pågår også samtaler om en utvidelse av prosjektet til å omfatte andre Wikimedia-prosjekter. Det er i første omgang nynorsk Wikipedia man ser på, men det er også et ønske om å kunne involvere prosjekter på andre språk slik at personer med fremmedspråklig bakgrunn lettere kan delta.

Eksterne lenker[rediger kilde]