Wikipedia:Utvalgt svensk artikkel/Uke 24, 2019

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Illustrerad inledning av bok 1 i Judiska fornminnen i Josefus-handskriften BN sygn. BOZ cim. 1 från år 1466. Warszawa Nationalmuseum. I denna bok återfinns båda omnämnandena av Jesus.

Jesusomnämnandena hos Josefus utgör två passager i den judiske historikern Flavius Josefus verk Judiska fornminnen (år 93/94). Bland forskare råder delade meningar om Jesusomnämnandenas äkthet: de kan helt eller delvis ha skrivits av Josefus eller vara senare gjorda tillägg. Den dominerande uppfattningen bland forskare är dock att Josefus åtminstone nämnt Jesus. Om så är fallet, är Josefus den förste icke-kristne författare som bevittnar Bibelns Jesus.

Testimonium Flavianum är den längre passagen, vilken förekommer i bok 18 av Judiska fornminnen. I texten sägs Jesus ha varit en vis man som gjorde förunderliga gärningar och som korsfästes av Pilatus, men också ha uppstått på den tredje dagen.

Hänvisningen till Jesus i Testimonium Flavianum ses som betydelsefull. Det utgör det första utombibliska och icke-kristna bevittnandet av Jesus och det enda från nollhundratalet. Dessutom anses det som regel också vara den viktigaste icke-kristna källan, eftersom det utöver att vara äldst också är det enda som i någon omfattning ger oberoende information om Jesus – en indikation på att Jesus i sin samtid uppfattades som en vis lärare som gjorde underverk, samtidigt som det bekräftar kristnas bild av Jesus. Läs mer…