Wikipedia:Underprosjekter/ABM-utvikling/Møtereferat fra møtet med ABM-utvikling 21. mars 2007

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Dette referatet har relevans for en fremtidig lokalavdeling og hva denne måtte inngå av forpliktende samarbeid, og relevans for Wikipedia da de aktuelle prosjektene kan brukes for en del stoff som ikke passer i leksikonet. I og med at mye av det som ble diskutert er av generell interesse for Wikipedia er det plassert her.

Det ble holdt et møte med ABM-utvikling 21. mars 2007 om en del wikier med relasjon til Wikipedia, og mulig kolokalisering av servere for disse med ABM-utviklings egne tjenester. De aktuelle wikiene som ble diskutert var Kulturhistorie.com, Farmasihistorie.com og Soge.org.

Under møtet kom Wenaas med uttalelsen Wikipedia er politisk korrekt, som skapte en del munterhet.

Deltagere
 • Lars Egeland, ABM-utvikling - informasjonsdirektør
 • Lars Wenaas, ABM-utvikling - prosjektleder
 • Jens Vindvad, ABM-utvikling - rådgiver
 • Anders Olsson, ABM-utvikling - rådgiver
 • Nina Aldin Thune, Wikipedia - administrator, Kulturhistorie, Farmasihistorie
 • Pål Giørtz, Norges kulturvernforbund, Wikipedia - administrator
 • Lars Roede, Oslo bymuseum - seniorrådgiver, Wikipedia - bruker
 • John Erling Blad, Wikipedia - byråkrat

Diskusjoner[rediger kilde]

Bilder av konkrete ting på museer, steminingsbilder, beskrivende bilder
 • ABMu finansierer fotografering i institusjoner og ønsker å gjøre disse tilgjengelig for flere aktører, blant annet Wikipedia
 • Det kan finnes føringer på bruk av bilder som er uforenlig med bruk i Wikipedia, hvor ABMu skal se på hvordan dette kan formuleres på en lempelig måte
 • Eksisterende bilder i Kulturnett har et blandet avtaleverk og er lite tilgjengelig
Dyplenkingsproblematikk
 • En del artikler i Kulturnett kan med fordel lenkes til en artikkel i Wikipedia
 • Det ses på muligheter for å lage støttesystemer som gjør det mulig å automatisere lenking mellom Kulturnett, Wikipedia, Kunsthistorie, og nettsteder som bruker Mediawiki og lignende
 • En del artikler i Wikipedia kan tilsvarende lenkes til Kulturnett, men det ble presisert at det bør være reelle grunner for å lenke fra Wikipedia og til Kulturnett, og at det er problematisk å lenke til tilnærmet tomme artikler
Et relatert problem er at Kulturnett har vesentlig fler oppføringer enn Wikipedia, og det er reist spørsmål om hvordan vi kan løse dette
 • Det er antatt at en lokalavdeling av Wikimedia kan være en naturlig motpart ved større oppgaver
Lisensproblematikk
 • Det antas at materialet kan gis en lisens slik at det kan videreføres av andre, det vil si at lisensen må være tilstrekkelig åpen til at videreføring kan skje av andre enn de som initierer prosjektet
Kvalitetssikring på Kulturnett
 • Det ble snakket om hvem som kvalitetssikrer stoff på Kulturnett, og at det er reist spørsmål ved inklusjonskriterier
 • Fra ABMus side ble det sagt at kvaliteten i forskjellige deler av tjenesten var varierende, men at kunstnerorganisasjonene var klar over at oppføringer ikke var å anse som medlemsregister og at de skulle være reelle
Hosting
 • Det antas at en sentral server i en institusjon gir en høyere grad av sikkerhet for videreføring hvis noe skulle skje, enn det en liten ISP kan tilby
 • ABMu diskuterer internt hvordan hosting skal løses, og intensjonen er å sette opp en kombinert server for sites som kjører Mediawiki med middels trafikktrykk og arkiv for tilsvarende nettsteder
 • De enkelte prosjekter stiller med egne personer for applikasjonsdrift og ABMu stiller ikke med noe annet enn infrastruktur
 • ABMu tar en intern runde for å undersøke hva som er nødvendig av juridisk rammeverk for en slik hosting slik at en får preempt av søksmål mot institusjonen
 • ABMu ønsker ikke å binde seg til garanterte oppetider
Spesielt om soge.org
 • Det må avklares hvordan dette nettstedet passer med planene til Lokalhistorisk institutt
 • ABMu ønsker at formelt eierskap av tjenestene er eksternt ifht dem
Spesielt om Kunsthistorie.com og Farmasihistorie.com
 • Det er antatt at hosting av disse er uproblematisk
 • ABMu ønsker at formelt eierskap av tjenestene beholdes separat
Introbrev til institusjoner
 • Tidligere spørsmål om hvordan en skal løse tilgangsproblematikken til museer og arkiver ble reiterert og fra ABMus side ble det presisert at de skulle gjøre det de kunne for å vhjelpe problemet, men at de ikke hadde noen instruksjonsmyndighet