Hopp til innhold

Wikipedia:Tinget/Arkiv/2014-13

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Arkiv
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.

Forslag til omformulering i retningslinje[rediger kilde]

I Wikipedia:Hva Wikipedia ikke er#Wikipedia er ikke et sted for egenreklame, står det at «[a]rtikler om selskaper og produkter er i orden, så lenge de er nøytrale og er interessante for flere enn deg selv.» Denne er nevnt i en slettediskusjon. Selv om det hos etablerte brukere er liten tvil om hva som menes, mister retningslinjer litt av verdien om de ikke kan tolkes bokstavelig. Jeg foreslår å endre ordlyden til: «Artikler om selskaper og produkter må ha oppnådd vesentlig omtalte hos uavhengige publiserte kilder.»

Jeg mener det nye forslagets ordlyd bedre reflekterer konsensus oppnådd gjennom tidligere slettediskusjoner, samt inklusjonskriterier basert på generell relevans.

Ønsker tilbakemelding om forslaget og eventuelt endringer jeg ikke har tatt høyde for, og foreslår en rask stemmegiving etter det. Grrahnbahr (diskusjon) 29. mar. 2014 kl. 17:09 (CET)

Hmmm! Jeg ser med skrekk fram til at ukeblader og Seogsnørr må regnes til «uavhengige» publiserte kilder. Jeg regner med at ikke få av A og B-kjendisene enten er eller har egne firmaer, noe som lett kan tolkes dithen at enhver omtale der kan brukes til støtte for «interessant» artikkelinnhold. Symbiosen mellom kjendisblad og personer bør vel vektes dithen at andre og enda mere uavhengige kilder er langt å foretrekke. Enkelte nettaviser og publikasjoner ser for meg ut til å forsøke å være saklige i sine produktomtaler, men det virker som det er grader. Uavhengghet er for meg et nokså relativt begrep. Det samme gjelder ordet vesentlig. Jeg er enig i at der godt kan komme ny ordlyd, men er usikker på denne. Mer tenkning nødvendig. --Bjørn som tegner (diskusjon) 29. mar. 2014 kl. 17:51 (CET)
Jeg er enig med Grrahnbahr, men jeg skjønner ikke hvorfor vi alltid må vinkle saker negativt, alltid fortelle hva vi ikke ønsker... Kan vi ikke fortelle hva vi vil ha? Avsnittet kan for eksempel skrives slik:
Annonsering. Vi ønsker artikler om alle selskaper med sentrale samfunnsmessige roller og alle selskaper som har høstet stor offentlig oppmerksomhet. Det samme gjelder også enkelte produkter, om de er banebrytende, spesielle eller mye omtalt. I praksis betyr det som regel at selskaper og produkter må ha oppnådd vesentlig omtalte hos uavhengige publiserte kilder. Artikler om selskaper og produkter blir slettet dersom de ikke er nøytrale, ikke har tilstrekkelig allmenn, leksikal interesse eller kan oppfattes som reklame. Eksterne lenker til et firma man skriver om kan være på sin plass, men pass på at de er relevante for artikkelen. Kimsaka (diskusjon) 29. mar. 2014 kl. 20:49 (CET)

Denne veiledningen dreier seg tross alt helt grunnleggende om Wikipedia:Hva Wikipedia ikke er og da bør nok ikke være godt og tydelig representert. Meningen er altså å avgrense mot det som er noenlunde klart at ikke skal ha egen artikkel eller hva som ikke skal skrives og alt annet er enten velkommen eller gjenstand for vurdering. Gråsonene og de vanskelige grensegangene som viser hva som skal inkluderes synes jeg hører hjemme i de forskjellige hjelpesidene hvor notabilitetskravene gås nøyere igjennom, men for bedrifter, produkter og næringslivspersoner mangler vi jo retningslinjer. Det jeg tenker er at dette er et viktig sted å få slått på noen bremser hos ivrige artikkelopprettere når det gjelder både bedrifter, personer og produkter og å gi litt mer konkret veiledning. Vi bør også ha noe å henvise til når vi i slettediskusjoner bruker argumentet: «Wikipedia er ikke gule sider». Jeg forsøker å være litt mer konkret og essensen i mitt forslag er vel at bedrifter som har mer enn 100 ansatte skal ha artikkel, de som er mindre risikerer slettediskusjon hvis de ikke har noe å vise til. I tillegg så bør nye bedrifter også tenke seg om adskillige ganger. Det er alstå ikke noe forbud mot små eller nye bedrifter/produkter, men noen klare inklusjonskriterier på størrelse og alder som forhåpentlig kan fungere veiledende og tankevekkende. Jeg håper vel at litt bremser også kan føre til at artikkeloppretterne blir litt mer nøye på å vise frem andre grunner til notabilitet og flinkere til å lete etter kilder.

Jeg har laget en presentasjon av alle forslagene og for lesbarheten sin skyld satt dem inn sammenhengen de står i:

AVSNITTET VI DISKUTERER inklusive endringsforslag
Wikipedia er ikke et sted for egenreklame
Wikipedia er ikke et propagandamaskineri, en talerstol eller et annonseorgan. Derfor er Wikipediaartikler ikke:

  • Propaganda eller ensidige fremstillinger. Husk å alltid tilstrebe et nøytral synspunkt på det du skriver om. Du kan hate det eller elske det, men husk at det ikke er din mening som skal frem, det er etablerte fakta.
  • Reklame for deg selv. Du kan skrive om deg selv, prosjekter du jobber med eller arbeidsplassen din, men vurdér først nøye om det du legger inn hører hjemme i et leksikon. Det er veldig få Wikipedianere som har en artikkel om seg selv; du må være kjent for et eller annet. Tenk deg også nøye om når du skriver om noe du selv er sterkt knyttet til; det er vanskeligere å være nøytral, og andre vil antagelig følge ekstra godt med. Vær også forsiktig med å lenke overdrevet mye til dine yndlingsting; lenker skal brukes til å styrke artiklene, ikke til å lede alle til det du selv har skrevet.

Nåværende etterfølgende kulepunkt som foreslås endret

  • Annonsering. Artikler om selskaper og produkter er i orden, så lenge de er nøytrale og er interessante for flere enn deg selv. Artikler om enkeltpersonforetak blir ofte foreslått slettet, fordi de sjelden har allmenn interesse og dermed oppfattes som reklame. Eksterne lenker til et firma man skriver om kan være på sin plass, men pass på at de er relevante for artikkelen. Wikipedia er ikke knyttet til noe kommersielt selskap.

Utkast til endring kulepunkt 3 -Bruker:Grrahnbahr (Dyveldi har understreket den nye setningen som erstatter en gammel)

  • Annonsering. Artikler om selskaper og produkter må ha oppnådd vesentlig omtalte hos uavhengige publiserte kilder. Artikler om enkeltpersonforetak blir ofte foreslått slettet, fordi de sjelden har allmenn interesse og dermed oppfattes som reklame. Eksterne lenker til et firma man skriver om kan være på sin plass, men pass på at de er relevante for artikkelen. Wikipedia er ikke knyttet til noe kommersielt selskap.

Utkast til endring kulepunkt 3 -Bruker:Kimsaka

  • Annonsering. Vi ønsker artikler om alle selskaper med sentrale samfunnsmessige roller og alle selskaper som har høstet stor offentlig oppmerksomhet. Det samme gjelder også enkelte produkter, om de er banebrytende, spesielle eller mye omtalt. I praksis betyr det som regel at selskaper og produkter må ha oppnådd vesentlig omtalte hos uavhengige publiserte kilder. Artikler om selskaper og produkter blir slettet dersom de ikke er nøytrale, ikke har tilstrekkelig allmenn, leksikal interesse eller kan oppfattes som reklame. Eksterne lenker til et firma man skriver om kan være på sin plass, men pass på at de er relevante for artikkelen

Utkast til endring kulepunkt 3- Dyveldi (lang)

  • Annonsering eller nettsted for katalogomtale av personer, bedrifter eller produkter. Wikipedia er ikke et annonsemedium eller en bedrifts- eller produktkatalog (Gule sider). Personer, bedrifter og produkter må ha en viss almenn og historisk interesse for det samfunnet de befinner seg i og være interessant for en god del flere flere enn artikkelforfatteren og hans/hennes omgangskrets. For å avgjøre om en person, en bedrift eller et produkt er notable nok til å ha egen artikkel på Wikipedia brukes alle faktorer som viser en viss samfunnsmessig og/eller historisk betydning/interesse. Ett eller flere av følgende momenter kan tilsi notabilitet; bedriften er stor (har mer enn 100 ansatte), bedriften eller produktet er mer enn 50 år gammel, har vunnet priser (og prisene har egen artikkel på Wikipedia), bedriften er en hjørnestensbedrift i et lokalsamfunn, antas å ha historisk interresse også om 10 eller 20 år, omtale i faktabøker om historie eller samfunn, betydelig medieomtale i riksdekkende medier, bedriften (eller produktet) er unik (ikke bare spesiell) eller bedriftens produkt/er har egen/egne leksikonartikkel/-artikler (typisk for underholdningsindustrien (film, TV, musikk, bøker mm) og for arkitekter). Enkeltpersonsforetak, gasellebedrifter og gründere er bare notable hvis det kan dokumenteres at de er noe mer enn gaseller eller gründere. Artikler om bedrifter og produkter som ikke kan dokumentere med kilder hvorfor de skal ha egen artikkel blir ofte foreslått slettet fordi de oppfattes som en katalogoppføring og følgelig som reklame. Artikler om personer, bedrifter og produkter skal belegges med uavhengige og nøytrale kilder. Hva som er pålitelige kilder (referanser) til et artikkelobjekt vurderes konkret og avhenger av tilgjengelighet, tid, sted og person. Sosiale medier som YouTube, Facebook, Twitter, Linkedin er ikke å anse som pålitelige kilder til innholdet i en artikkel. Det skal ikke være mer enn en ekstern lenke til personen/bedriften/produsentens hjemmeside og det skal ikke lenkes til sosiale medier. Hvis du ikke er sikker på at du skal opprette en artikkel om en person, bedrift eller et produkt så lønner det seg å spørre på Torget om artikkelobjektet fortjener egen artikkel først.

Utkast til endring kulepunkt 3- Dyveldi (kort)

  • Annonsering eller nettsted for katalogomtale av personer, bedrifter eller produkter. Wikipedia er ikke et annonsemedium eller en bedrifts- eller produktkatalog (Gule sider). Personer, bedrifter og produkter må ha en viss almenn samfunnsmessig og/eller historisk interesse og være interessant for en god del flere flere enn artikkelforfatteren og hans/hennes omgangskrets. Bedrifter med mer enn 100 ansatte, bedrifter eller produkter som har eksistert i mer enn 50 år eller ble etablert for mer enn 50 år siden, personer/bedrifter/produkter som har vunnet priser (og prisene har egen artikkel på Wikipedia) og noen hjørnestensbedrifter er notable. For underholdningsindustrien stilles krav om uavhengig omtale og en viss medieinterresse. Enkeltpersonsforetak, gasellebedrifter og gründere er bare notable hvis det kan dokumenteres samfunnsmessig eller historisk betydning. Produktinformasjon, veiledninger eller brukermanualer er bare notable hvis det kan vises frem uavhengige kilder til bred samfunnsmessig interesse og omtale eller de er av historisk interessante. Artikler om bedrifter og produkter som ikke kan dokumentere med kilder hvorfor de skal ha egen artikkel blir ofte foreslått slettet fordi de oppfattes som en katalogoppføring og følgelig som reklame. Artikler om personer, bedrifter og produkter skal belegges med uavhengige og nøytrale kilder (ikke sosiale medier eller egen hjemmeside). Det skal ikke være mer enn en ekstern lenke til personen/bedriften/produsentens hjemmeside og det skal ikke lenkes til sosiale medier.

Med hilsen --  Dyveldi    30. mar. 2014 kl. 13:36 (CEST)

Her var det mange gode forslag. Dyveldis forslag til endringer heller jeg litt imot, for selv om det står presisert «tilsier notabiliet», er det ønskelig med en formulering som ikke innbyr til misforståelser og udefinerte grenser (hva er samfunnsmessig eller historisk betydning?) Kimsakas forslag (og positive innfallsvinkel) har jeg mer sansen for, selv om det bryter litt med den øvrige stilen i retningslinjen. Kanskje bør det inkluderes at relevans bygger på egne kriterier for selskaper, samt opparbeidet konsensus? Poenget er at man bør ha en klar advarsel for å skåne gründere og bedriftseiere for tid, så det opprettes mindre dødsdømte artikler. Grrahnbahr (diskusjon) 30. mar. 2014 kl. 17:43 (CEST)
Fikk lyst til å nevne et mulig tilleggskriterium for artikkel: Firmaer som driver i en velregulert bransje. Med det tenker jeg for eksempel at alle banker i Norge bør kunne ha en artikkel, uavhengig av størrelse og alder. Formuleringa mi er sikkert ikke den beste, men jeg håper budskapet er tydelig. Hilsen GAD (diskusjon) 30. mar. 2014 kl. 20:54 (CEST)