Hopp til innhold

Wikipedia:Tinget/Arkiv/2010-45

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Arkiv
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.

Notis om kandidatartikler 75[rediger kilde]

Artikkelen Tre Cime di Lavaredo er nominert til WP:UA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Tre Cime di Lavaredo
Dette er en notis for å informere om hendelser i Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. MHaugen 9. nov 2010 kl. 23:28 (CET)

Artikkelkonkurranse for Gulen kommune[rediger kilde]

Da begynner det å nærme seg artikkelkonkurranse for Gulen kommune. Konkurransen vil gå over to uker, uke 44 og uke 45. Vi bruker samme konkurranseside her på bokmål, men teller artikler felles på både bokmål og nynorsk. (Enklest for vi har arrangert ukens konkurranse en tid.) Jeg tror vi på bokmål skal få slite litt for å holde følge med nynorskfolka! Konkurransen er premiert med 1. premieNOK 5000, 2. premieNOK 3000 og 3. premieNOK 2000. Fordi konkurransedeltagere skal beregne poengsummen selv så blir nok vinnerne og de nærmeste konkurrentene kontrollregnet.

Det var en egen fotosafari i Gulen som har resultert i et stort antall bilder i kategorien Gulen med underkategorier. Siste opptelling viste nærmere 600 bilder, det er fortsatt noen som ikke er på plass. I tillegg vil det sikkert komme noen flere bilder underveis.

Det gjenstår noen få punkt som må avklares; hvor mange konkurransedeltagere må med før vi kan si at det er en konkurranse, må vi angi at vi ikke skal ha med listcruft eller er det underforstått, hvordan beregnes en ny artikkel når den nyskrives på både nynorsk og bokmål, og skal det å ta bilder regnes med. Jeg mener at når alle kan bli med så trenger vi ikke si noe om minste antall deltagere. Når det gjelder listcruft så tror jeg det er vanskelig å finne noe som kan tas med innenfor relevanskriteriene til bokmål for en kommune, men det er kanskje lettere på nynorsk. Oversetting av artikler er jeg litt usikker på, det kan også bli vanskelig å si hvem som oversetter. Kanskje enklest å telle uten å skjele til om artikkelen er oversatt. Bilder ligger på Commons og er tatt utenfor konkurranse, derimot gis det poeng når bilder settes inn i artikler. (Poengberegningen er endret noe for å stimulere til å ta bilder som en del av konkurransen.)

I tillegg må det avklares om vi skal sette opp en sitenotis. — Jeblad 28. okt 2010 kl. 22:25 (CEST) (Denne notisen er også på Samfunnshuset)

All honnør til Jeblad for et meget bra initiativ, generelt er konkurranser populært og det er særlig interessant at vi har en konkurranse mot en kommune og premier fra de, forhåpentligvis kan det bidra til at vi etterhvert får bedre artikler om flere kommuner. Jeg kommer til å forsøke å finne en/flere passende artikler å delta med og håper mange andre bidragsytere her inne gjør det samme. Ulf Larsen 29. okt 2010 kl. 17:28 (CEST)
Veldig bra! Jeg synes det er klart at den bør få sitenotice, siden det er fine premier! Jeg akn også melde om at jeg sannsynligvis vil delta. Money talks... Mvh, Bjoertvedt 30. okt 2010 kl. 02:55 (CEST)
Vil presisere at det er flere involvert. Blant annet Harald Haugland, Nina Thune, Bjarne Thune, Frode Inge Helland, Njål Wilberg Hansen og ikke minst Trude Brosvik, Martin Kulild og de andre i Formannskapet i Gulen. — Jeblad 30. okt 2010 kl. 14:02 (CEST)

Kommunen støtter jo dette for å få mer og bedre omtale i ulike artikler hos oss, og selv om dette ikke er i konkurransen så synes jeg vi også skal forsøke å oppfordre til å oversette sentrale artikler til ulike språk. Jeg har tatt et grep om svensk og estisk mht artikkelen om kommunen (svært kort på svensk og ingen artikkel på estisk) og dersom noen har kontakter på andre språkversjoner så hør gjerne med de om de kan gjøre en innsats. Ulf Larsen 31. okt 2010 kl. 16:42 (CET)

Jeg og min mann har vært en tur i Gulen i helgen og vi har enda flere bilder med oss hjem. Jeg trenger litt tid til å kategorisere, tilrettelegge skrive inn flere opplysninger på selve bildene og laste opp nye bilder på commons, men om noen dager vil det være en rimelig bra bildedekning av kommunen. Det er mulig at det vil stikke innom brukere som aldri har skrevet på Wikipedia før, så jeg henstiller til alle å vær snille med eventuelle nykommere. Det kan også komme artikler om «småsteder» som ikke bør på slettesiden, iallfall ikke før vi ser hvordan stoffet kan brukes i eventuelle andre sammenhenger. --Nina 31. okt 2010 kl. 19:14 (CET)
Kan vel også nevne at det allerede er andre som gjerne vil henge seg på en slik kommunekonkurranse, men først må vi nok se på hvordan det går med Gulen. Dette skulle være en pilot, men det er blitt såpass mye oppmerksomhet om den at den ikke er helt representativ for hva vi kan få til i andre kommuner. — Jeblad 31. okt 2010 kl. 20:09 (CET)
Til informasjon så er Wikimedia Norge i sluttfasen med å utvikle en konkurranse, og den skal styrebehandles på tirsdag. Vi vil komme tilbake med ønske om tidspunkt for å gjennomføre den. Men først - Gulen! La oss behandle nykommernes artikler meget pent og ikke slettenominere noen av dem før konkurransen er over, det skaper bare dårlig stemning under noe som skal være en mobilisering. Bjoertvedt 31. okt 2010 kl. 22:46 (CET)

Da er det artikkel om Gulen på estisk og spansk og en sterkt utvidet artikkel på svensk, den opprinnelige var en setning. Det er fremdeles en rekke språk som burde hatt en artikkel om Gulen, så om noen kjenner bidragsytere som behersker kinesisk, tamil, arabisk eller andre av våre 200 tilgjengelige språk, så send de en e-post og hør om de kan gjøre en innsats! Ulf Larsen 4. nov 2010 kl. 14:52 (CET)

Jeg er usikker på hvor lurt det er å offentliggjøre den relative stillingen mellom konkurransedeltakerne. Det vil på den ene siden være demotiverende på deltakere som ikke vil kunne skrive så mye, mens det virker ansporende på tetgruppen. Det ser allerede ut som om enkelte deltakere har resignert og deintensivert insatsen.
Et annet moment er den utstrakte oversetting av andre deltakeres artikler som gir samme poeng som dem som graver frem stoffet og tar på seg arbeidet med å strukturere det til en artikkel. Dette gir kopistene en urettmessig konkurransefordel og er i mine øyne ikke fair play.
Ellers ser det ut til at det å lage interwikilenker også er svært godt betalt i forhold til innsatsen.
Videre vil jeg bemerke at uten det store grunnlagsarbeidet som John Erling her har nedlagt, ville uttellingen neppe vært på det historiske nivå det nå er. --Frode Inge Helland 4. nov 2010 kl. 21:38 (CET)
Relativ ranking mellom deltagere er ansporende til innsats, men som du sier så kan det også være demotiverende for andre. Oversettelser av artikler er kanskje blitt litt skeivt ved at en kan få bonus for nyskriving ved å oversette artikler. En oversatt artikkel er ikke nyskrevet. Tror også jeg vil foreslå i neste konkurranse at fellestjenester kun kan tas ut en gang, en bør ikke få uttelling for å sette inn bilder når de kun representerer et merarbeid ved oversettelse av tekst. Samme med iw-lenker, det bør kun tas ut en gang og 10 poeng er for mye. Har også lurt på om 10 poeng kan beholdes, men knyttes opp mot oversetting til andre prosjekter enn de som er involvert i konkurransen. (Forslag fra flere, ikke min idé opprinnelig. Merk at dette kan skape en nokså uoversiktelig situasjon om vi skal regne bidrag på disse språkene.) Poenget med å ta med iw-lenker var å få opp krysslenkingen mellom prosjektene, men dette oppnås ved at poengene settes slik at en får oversettelser. Vi får justere litt under neste kommunekonk! — Jeblad 4. nov 2010 kl. 23:56 (CET)
Oversettelse fra bokmål til nynorske eller vice versa, er en bagatellmessig innsats i forhold til å skrive den originale artikkelen, fordi normalisert nynorsk ligger så tett opp til bokmål. Det er bare å klippe å lime artikkelen i sin helhet og så foreta de nødvendige ordrettinger. Hele omskrivninger vil bare i liten grad være nødvendig. Til sammenligning er oversettelse til engelsk betydelig mer arbeid, selv om man benytter seg av Google Translate som hjelpemiddel. Selv om målet er å få mest mulig artikler vil det være undergravende for konkurranser og på lengre siktvirke mot sin hensikt om det ikke sperres for rene oversettelser av andres konkurranseartikler så lenge konkurransen pågår. --Frode Inge Helland 5. nov 2010 kl. 07:25 (CET)
Jeg er enig her, dvs at oversettelse av en annen konkurransedeltakers artikkel er på kanten. Selv opplevde jeg å skrive en artikkel med mye "grunnforsking", og så hadde en eller annen raskt oversatt den til nynorsk. Noe annet er det om man oversetter det man (i all vesentlighet) selv har skrevet. Kanskje det kunne gi halv score om man oversatt andres "verk" (det meste i anførselstegn, jeg er selvsagt klar over at artiklene ikke "mine" eller "dine"). Bjoertvedt 5. nov 2010 kl. 08:25 (CET)
Det viktige er å finne ut hvordan konkurranseregler kan settes opp på en best mulig måte, dette er tross alt bare en pilot. Har noen innspill på hva som er et potensielt problem og hvordan de kan løses så er det fritt frem! Tror det viktigste er å få en balanse på poeng, iw-lenking, bonuser og ymist anna slik at vi får maksimal uttelling og at alle føler at resultatet blir rettferdig. — Jeblad 5. nov 2010 kl. 09:10 (CET)
Det er nok en terskel for å bli med første gangen. Beregning av poeng er ikke enkelt, og det burde være en ferdig mal for å lage resultat-lista. --SOA 5. nov 2010 kl. 09:28 (CET)

(trekker inn) En liten kommentar fra sidelinja til denne fra Helland: «Oversettelse fra bokmål til nynorske eller vice versa, er en bagatellmessig innsats i forhold til å skrive den originale artikkelen, fordi normalisert nynorsk ligger så tett opp til bokmål. Det er bare å klippe å lime artikkelen i sin helhet og så foreta de nødvendige ordrettinger.» Ser en på rødblyant-aktiviteten på nnwiki om dagen, ser ikke dette ut som en «bagatellmessig» innsats. Å oversette til et annet språk er bare enkelt om du kan språket. --Bep 9. nov 2010 kl. 16:06 (CET)

Bagatellmessig er den ikke, men arbeidet med å skrive faglig holdbare artikler er nok større. I denne konkurransen så har det nok slått begge veier, artikler nyskrives på begge målformer og oversettes til motstående målform. Det er ikke slik at artikler kun oversettes ene veien, de skrives og oversettes begge veiene. — Jeblad 9. nov 2010 kl. 18:47 (CET)
Det var ordet «bagatellmessig» jeg kommenterte, det andre du drar inn er ikke nevnt. Nnwiki setter pris på alle bidrag, det er jeg sikker på; men jeg er også ganske trygg på at bokmålsnivået hos nynorskbrukere er jevnt over ganske mye høyere enn andre veien. --Bep 9. nov 2010 kl. 23:19 (CET)
Med utgangspunkt i noe slikt kan vi både argumentere for at nynorskskribenter skal få færre poeng ved oversettelse til bokmål – fordi ddet representerer et mindre arbeid, og vi kan argumentere for at bokmålsforlk skal ha færre poeng ved oversettelse til nynorsk – fordi arbeidet er dårligere. Begge argumenter tror jeg er uheldige. Derimot tror jeg det er akseptabelt å si at en oversettelse generelt representerer mindre arbeid enn å skrive en artikkel fra bunnen av. — Jeblad 11. nov 2010 kl. 12:35 (CET)
Det er nå 204 artikler i kategorien Gulen med underkategorier på nynorskutgaven. På bokmål er det nå 197 artikler i samme kategori og underkategorier. — Jeblad 11. november 2010 kl. 12:30 (CET)
Det er et oppslag om konkurransen; NRK Sogn og Fjordane: Gulen kommune satsar på Wiki. — Jeblad 12. nov 2010 kl. 16:08 (CET)

Notis om kandidatartikler 76[rediger kilde]

Artikkelen St. James' day battle er nominert til WP:UA. Se Wikipedia:Kandidatsider/St. James' day battle
Dette er en notis for å informere om hendelser i Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. MHaugen 12. nov 2010 kl. 06:37 (CET)

Artikkelen Gløshaugen er nominert til WP:AA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Gløshaugen
Dette er en notis for å informere om hendelser i Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. MHaugen 12. nov 2010 kl. 19:41 (CET)

Artikkelen Ivar Mortensson-Egnund er nominert til WP:UA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Ivar Mortensson-Egnund (andre nominasjon)
Dette er en notis for å informere om hendelser i Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. MHaugen 13. nov 2010 kl. 09:33 (CET)