Wikipedia:Stilmanual/Politiske partier

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Blue check.svg

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler

Stilmanual for politiske partier inneholder veiledning og struktur for artikler om politiske partier. Stilmanualen er foreløpig under debatt og utarbeidelse.

Generelt[rediger kilde]

Grunnleggende prinsipper[rediger kilde]

Alle registrerte politiske partier i Norge kvalifiserer til egne artkler på wikipedia. Artiklene skal ha et nøytralt språk og en nøytral og dekkende omtale fri for vurderinger av politiske standpunker. Det skal refereres til partiprogrammer og objektive faktaopplysninger. Det er viktig at partiene likebehandles, og at artiklene er informative, saklige og dekkende for partienes politiske oppfatninger. Alle opplysninger skal dokumenteres med referanser til partiets egne eller objektive kilder.

Kategorisering[rediger kilde]

Alle artiklene om politiske partier skal kategoriseres i kategorien politiske partier.

Faktaboks[rediger kilde]

Alle artiklene skal utstyres med en faktaboks med nøkkeldata om det enkelte parti, som har en identisk utforming. Denne skal inneholde partiets navn, eventuelt bilde av partikontoret eller partiets logo, ideologi, grunnleggelsesår, partileders navn, ungdomspartiets navn, partisekretærens navn, partiets nettsted, partiets medlemstall, antall stortingsrepresentanter, antall fylkestingsrepresentanter, antall kommunestyrerepresentanter, og antall ordførere i inneværende valgperiode, samt en lenke til partiets kategori på wikipedia commons.

Bilder[rediger kilde]

Artiklene skal ha bilde av nåværende partileder under faktaboksen. Andre viktige personer i partiets historie kan avbildes under seksjonen ledere.

Struktur[rediger kilde]

Artiklene bør inndeles i følgende seksjoner:

Innledning[rediger kilde]

I innledningen omtales partiets navn, ideologi, nasjonalitet, status som registrert parti og grunnleggelsesår. Her nevnes også partiets leder og nestledere, og partiets sideorganisasjoner og ledere for disse. Her nevnes også om partiet er representert på stortinget i inneværende valgperiode, eventuelt antall stortingsrepresentanter, og om partiet er med i regjering eller i opposisjon, og eventuelt antallet statsråder. Her omtales også partiets rang i velgeroppslutning ved siste stortingsvalg, og den prosentvise oppslutningen. Her omtales også partiets nåværende logo.

Politisk idégrunnlag[rediger kilde]

Her omtales partiets ideologiske grunnlag og partiets grunnleggende prinsipper, med referanse til partiprogrammet. Her omtales også partiets motto/valgspråk i inneværende valgperiode.

Politisk agenda[rediger kilde]

Her omtales partiets standpunkter med utgangspunkt i partiprogrammet: politiske mål og politiske virkemidler, på en dekkende, informativ, konsis og oversiktlig måte. Utsagn som eksempelvis 'miljøparti og verdens beste skole bør konkretiseres og underbygges med henvisning til partiprogrammet, og rene merkelapper, slagord og floskler bør unngås.

Partiets historie[rediger kilde]

Her omtales bakgrunnen for partidannelsen og sentrale trekk og hendelser i partiets utvikling. Her omtales også partiets plassering i det norske politiske landskapet, tilknytning til folkebevegelser eller organisasjoner, samarbeid med andre partier nasjonalt og internasjonalt, eventuell regjeringsdeltakelse (perioder) og navn på eventuelle statsministre fra partiet.

Ledere[rediger kilde]

Her legges det frem en kronologisk oversikt over partiledere, nestledere, parlamentariske ledere og partisekretærer.

Valghistorikk[rediger kilde]

Her omtales partiets historiske velgeroppslutning, samt den geografiske og demografiske fordelingen av denne, og eventuelle endringer over tid. Her omtales også partiets historiske medlemstall, samt antallet folkevalgte i storting, fylkesting, kommunestyrer og ordførere i inneværende valgperiode.

Partiorgan[rediger kilde]

Her lenkes det til partiets avis eller tilsvarende.

Se også[rediger kilde]

Her lenkes det eventuelt til andre artikler som omhandler partiet.

Litteraturhenvisninger[rediger kilde]

Her legges det ut referanser fra anvendt litteratur og eventuelt forslag til ytterligere lesning.

Referanser[rediger kilde]

Her legges det ut referanser som er benyttet i artikkelen.