Wikipedia:Sandkasse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Sandkasse

Denne siden er en sandkasse – et sted du kan eksperimentere (og leke) med redigering før du redigerer ordentlige artikler. I sandkassa er det fritt frem for alle å redigere. Det er også lov å tømme sandkassa og slette det andre har lagt inn, så ikke legg inn noe her du ikke vil miste. På Wikipedia:Hjelp kan du lære mer om redigering.

Hvis du vil eksperimentere med maler, finnes det en egen eksperimentmal kalt Mal:Bøtte og spade for dette bruk. For å plassere malen i sandkassa skriver du {{Bøtte og spade}}.

test

JM Norway logo

Introduksjon[rediger kilde]

M Norway er den norske avdelingen til Jeunesse Musicales International (JMI), verdens største nettverk for barn og unge, grunnlagt i Brussel i 1945. JM Norway ble grunnlagt i 1970 under navnet ”Musikk og ungdom” og jobber med å legge til rette for internasjonal utveksling av unge musikere samt å produsere og koordinerer internasjonale arrangementer på norsk jord. Norge er et av JMIs 45 medlemsland og utveksler årlig over 150 unge musikere og arrangører. Gjennom slagordet making a difference through music har JM Norway som hovedmål å gi unge, norske musikere muligheten til å utvikle seg på internasjonale arenaer, se musikk i sammenheng med personlig og samfunnsmessig utvikling, gi barn og unge nye perspektiver gjennom internasjonalt kulturarbeid og tilgang på et internasjonalt nettverk. Gjennom musikalsk utfoldelse og utveksling skaper JM Norway engasjement, musikkglede og en global kulturforståelse for unge, lovende musikere. Dette gjøres gjennom en rekke pågående prosjekter som blant annet, MOVE, Ethno Norway, LOUD! – jentenes bandleir og MUA – musikkaktiviteter for unge asylsøkere.

Historie[rediger kilde]

Historien til JM International startet i Belgia på slutten av 1930-tallet. Under krigen begynte unge mennesker å organisere seg for å arrangere offentlige konserter for fred og i protest mot krig og den tyske okkupasjonen. Dette var begynnelsen på Jeunesses Musicales de Belgique, grunnlagt 1940 av Marcel Cuvelier. Rett etter krigens slutt starter Rene Nicolay opp Jenuesses Musicales de France, inspirert av ungdomsmusikkbevegelsen i Belgia. 17. Juli 1945 blir Jeunesses Musicales International grunnlagt av Marcel Cuvelier (Belgia) og Rene Nicolay (Frankrike) i Palais des Baux-Arts, Brussel, Belgia under navnet ”Federation Internationales des Jeunesses Musicales”. JMI hovedmål var i begynnelsen å presentere hovedsakelig klassisk musikk til ungdom gjennom konserter, og etterhvert gjennom skolekonserter. Organisasjonen endret seg over tid til å også inkludere arbeid med unge musikere gjennom samlinger, konkurranser og ungdomsorkestre. JMI var avgjørende for framveksten av musikkaktiviteter for ungdom i medlemslandene, og har siden begynnelsen mottatt økonomisk og politisk støtte fra en rekke offentlig institusjoner, stiftelser og enkeltpersoner. Det var med på å gi grobunn for de mange musikkaktiviteter JMI organiserer over hele verden. Det som i begynnelsen var en fredsbevegelse fikk snart som målsetning å forme kommende generasjoner med musikk samt utforske den sosiokulturelle påvirkningen av musikk på unge mennesker. På slutten av 1960-tallet åpnet JMI seg mot sjangere utover klassisk musikk, slik som samtidsmusikk, folkemusikk, jazz, pop og rock.

Den norske avdelingen av JMI ble etablert i Norge i 1970 av Musikk i skolen (daværende Landslaget musikk i skolen (LMS)) under navnet Musikk og ungdom. I forbindelse med etableringen understreket LMS at den nye organisasjonen skulle være åpen for all ungdom mellom 12 og 25 år. Siden den tid har Musikk og ungdom hatt mange ulike organisasjonsformer, både som selvstendig organisasjon, som stiftelse eid av flere organisasjoner, og underlagt andre organisasjoner (Norsk musikkråd og Norsk kulturskoleråd 2000-2006, Musikk i skolen fra 2006-2009). I 2009 ble det vedtatt av Musikk i skolens styre at Musikk og ungdom skulle skilles ut som en selvstendig organisasjon. På et styremøte 25.05.2014 vedtok styret at organisasjonen skulle skifte navn fra Musikk og ungdom til JM Norway.

Organisasjonsform[rediger kilde]

JM Norway er registrert som en frivillig organisasjon og har en stiftelseslignende styringsmodell med et styre som velges av JM Norways øverste organ, rådet. Rådet setter ned en valgkomité og velger styre, godkjenner regnskap og årsmelding, samt vedtar prioriteringer for påfølgende år. Mellom rådsmøtene er øverste ansvar delegert styret i JM Norway som møtes ca. seks ganger i året. Styrets arbeid ledes av styreleder som har ansvar for å lede og engasjere styrearbeidet.

Prosjekter[rediger kilde]

JM Norway har en programportefølje som omfatter både egenproduserte prosjekter og prosjekter hvor organisasjonen er involvert som partner eller støttespiller. Alle prosjektene JM Norway engasjerer seg i, har en internasjonal profil i form av internasjonale deltagere, internasjonalt publikum eller interkulturelt innhold.

Orkester Norden[rediger kilde]

Hver sommer arrangeres Orkester Norden, et symfoniorkester for unge musikere mellom 15 og 25 år. Orkester Norden ble etablert i 1993, og består av 70-100 musikkstudenter fra de nordiske og baltiske landene. Formålet med symfoniorkesteret er å skape en plattform hvor unge musikere kan møtes og skape musikk sammen – under ledelse av profesjonelle komponister og musikere. Utøverne møtes hver sommer til tre intense uker med øvelser og konserter. Det er stor sjangerbredde i Orkester Norden og utøveren får utfordret sine musikalske evner med stykker som spenner fra den vestlige klassiske tradisjonen til improvisasjon, elektronikk og pop. Orkesteret kan skilte med gode kritikker internasjonalt, og har turnert både i Europa og Kina. Siden oppstarten i 1993 har flere store nordiske dirigenter ledet orkesteret. JM Norway en av stifterne av orkesteret, i samarbeid med flere søsterorganisasjoner. Orkester Norden har for tiden hovedsete i Aalborg i Danmark. Som norsk deltaker er det mulig å søke om reisestipend.

Parkert Piano[rediger kilde]

Med Parkert piano "parkerer" JM Norway pianoer i offentlige rom over hele landet som skal kunne benyttes fritt av forbipasserende. Forskjellige organisasjoner, institusjoner, skoler og andre inviteres til å søke om å ta del i prosjektet og få et flygel eller piano til odel og eie, som skal stå utplassert i et offentlig rom i minimum tre år. Formålet med dette prosjektet er å åpne for små spontane, musikalske lommer der man minst venter det. De parkerte pianoene skal også fungere som nye formidlingsarenaer for unge musikere. Først ut er Østbanehallen i Oslo.

MOVE; Musicians and Organizers Volunteert Exchange[rediger kilde]

MOVE er et utvekslingsprogram for unge musikere arrangert i samarbeid med Fredskorpset. Hvert år utveksler JM Norway ungdommer mellom 18 og 25 med søsterorganisasjonene Music Crossroads Malawi, Music Crossroads Mozambique og Projecto Guri i Brasil. Deltagere som kommer til Norge oppholder seg hos JMNs samarbeidspartnere UKM Arctic i Finnsnes og Festival- arrangørkontoret i Trondheim (FARK) hvor de får undervisning i musikkteori, ensemble og musikkhistorie, samt arrangørtrening ved å bidra i gjennomføringen av en rekke festivaler, workshops, konserter og andre arrangementer i lokalmiljøet. Norske deltagere som sendes ut er aktive frivillige i Music Crossroads Mozambique og Music Crossroads Malawi hvor de bidrar med musikkundervisning, bandopplæring, kordireksjon, produksjoner av videoer og materiell, og oppsetninger av festivaler, konserter og liknende arrangementer. I 2014 utvekslet JMN i alt 20 unge musikere, musikklærere, lydteknikere og fotografer mellom Norge, Malawi og Mosambique. I 2015 ble programmet utvidet til å omfatte Brasil.

Musikkverksted for Unge Asylsøkere[rediger kilde]

JM Norway har siden 2012 arrangert musikkverksted på asylmottak for barn og unge mellom 5 og 15 år, med deltakelse fra foreldre. Med støtte fra UDI arrangeres prosjektet i samarbeid med kompetente musikere, musikkterapeuter og engasjerte amatørmusikere fra lokalmiljøet, og bidrar til å gi barn i en vanskelig situasjon et lyspunkt i hverdagen. Musikkverkstedet gir barna mestringsfølelse gjennom gode pedagogiske opplegg med bratt læringskurve og er et viktig bidrag i normaliseringen av barnas hverdag. I juli 2014 ble Musikkverksted for Unge Asylsøkere avholdt ved Gol Kulturskole og på asylmottakene i Nesbyen, Ål og Hemsedal. 11. Juli reiste musikkterapeutene Sofie Mortvedt, Marianne Ommedal og Gisle Fuhr fra Oslo til Gol og tilbragte flere dager sammen med barna på de nevnte asylmottak.

LOUD! Jentenes Bandleir[rediger kilde]

Prosjektet LOUD! er en bandleir for jenter mellom 11 til 17 år og ble initiert i 2012 i samarbeid med AKKS. LOUD! arrangeres i de to første ukene av sommerferien og er ment som et tiltak for å legge et grunnlag for fremtidig bedring av kjønnsbalansen i norsk musikkliv. Gjennom en ukeslang onvernattingsleir får deltakerne prøve alle instrumentene i et tradisjonelt bandoppsett, lære om låtskriving, studioinnspilling og opptre med en selvskrevet låt ved leirens avslutning. Det arrangeres også workshops i sceneformidling, promotering, merchverksted og normkritikk. I høstferien arrangeres det også en dagleir i Oslo for deltakere som ikke har mulighet til å reise langt vekk fra sitt hjemsted. Konseptet har blitt svært godt mottatt av deltakere, foreldre og norsk musikkmiljø, og kapasiteten ble derfor doblet i leirens andre år.

LOUD! har et sterkt fokus på å rekruttere barn og ungdom som ikke vanligvis er storforbrukere av kulturtilbud på grunn av økonomiske eller andre utfordringer. Det jobbes blant annet med å rekruttere gjennom barnevernet, politiet, Røde Kors og Redd Barna, samt at leiren har rabattordninger for familier med trang økonomi.

Ethno Norway[rediger kilde]

Ethno Norway er et utvekslingsprosjekt for unge folkemusikere i alderen 15 til 30 år. Ethno er et verdensomspennende prosjekt som består av en rekke sommerkurs i Australia, Kroatia, Danmark, Uganda, Kypros, England, Estland, Belgia, Frankrike, Skottland, Tsjekkia, India, Makedonia, Slovenia og Uganda. Prosjektet arrangeres i regi av JM International og på hvert kurs er det deltakere fra hele verden som bringer med seg sin lokale folkemusikk. I 2015 ble Ethno Norway arrangert på øya Rørstad utenfor Bodø i Nordland. Målet med Ethno er å bringe sammen ungdom med ulik kulturell og musikalsk bakgrunn. Gjennom en kombinasjon av workshops, jamsessions, seminarer og forestillinger, får musikerne mulighet til å dele sin tradisjonsmusikk.

JM Jazz World Orchestra[rediger kilde]

The JM Jazz World Orchestra (JMJWO) er et internasjonalt storband for unge musikere mellom 18 og 26 år. Prosjektet ble startet opp i 2012 og bringer sammen 20 utvalgte lovende jazzmusikere fra hele verden hvert år. Målet med prosjektet er å bygge opp en kollektiv musikalsk erfaring gjennom innøving og framføring av et rikt repertoar gjennom øving med de ulike instrumentgruppene, samspill, workshops og sosiale aktiviteter. JMJWO jobber hvert år med en ny internasjonalt anerkjent dirigent. De foregående årene har orkesteret vært ledet av Sigi Feigel/Østerrike (2012), Frank Vaganée/Belgia (2013), Erlend Skomsvoll/Norge (2014) og Luis Bonilla/USA (2015). I 2016 vil JMJWO bli ledet av Luis Bonilla (USA).

Prøysenfest[rediger kilde]

I 2014 feiret JM Norway Al Prøysens hundreårsdag med prosjektet Prøysenfest. Gjennom Prøysenfest var JMN involvert i omlag 160 arrangementer, hadde 2500 deltagere og over 30 000 publikummere. Prosjektet var delt inn i tre deler. Del en var en nasjonal støtteordning for mindre lokale tiltak, del to bestod av samarbeidsprosjekter med andre aktører, organisasjoner og institusjoner, og del tre bestod av egne produksjoner. JMN samarbeidet blant annet med Norsk Folkemuseum om Bakvendtsøndager for over 3000 besøkende med en bakvendt skolestue, barnetimen for de minste og konsert med Lars Lillo Stenbergs Prøysentolkninger. JMN hadde også flere samarbeidsprosjekter med Miniøya, Volumfestivalen, Norsk Viseforum, Popsenteret, Rockheim, Bergenfest Ung, UNG 2014 og Ung i kor. På Alf Prøysens fødselsdag 23. juli ble det satt opp 100 store og små arrangementer over hele landet og under Musikkfest Oslo ble det arrangert Prøysenhage i Botanisk hage for 5000 publikummere. I samarbeid med Innsiktsbyrået sendte JMN rund Prøys-o-maten – en videoboks der barn og unge fra hele landet sang med på ”Du skal få en dag i mårå.” Videoen ble lansert på VG.no 23. Juli 2014. I samarbeid med Lutterøre ble det produsert en podkastserie i seks episoder ved navn Prøysentimen.

NM i Beatbox[rediger kilde]

Hvert år arrangerer JM Norway i samarbeid med Beatbox Norway norgesmesterskap i beatbox. Historiens første NM ble arrangert i 2012 for å gi det norske beatbox-miljøet en arena å møte på, samt å holde den kvalifiseringen som skal til for at Norge kan delta internasjonalt. Norgesmesterskapet holdes i Oslo og ble i 2014 arrangert 6. – 7. Juni på Pokalen (Vulkan) i Oslo sentrum. Det var totalt 14 deltakere i alderen 16 til 32 år og juryen bestod av tyske Beelow (Aleksander Bülow) som også er arrangør av verdensmesterskapet i beatbox, Zeero (Christian Nervagna) fra Tyskland og Jere ”Isku” Pehkonen fra Finland. Programleder og beatboxer Stian Blipp var konferansier.

Jazzkurs i Søgne[rediger kilde]

JM Norway inviterer hvert år unge jazzmusikere fra hele verden til å delta på en av Norges mest anerkjente jazzcamper, Sommerkurs i jazzimprovisasjon i Søgne. I 2014 hadde prosjektet for første gang deltakere fra Brasil som et resultat av samarbeidet med Projeto Guri i Sao Paulo.

Imagine-festivalen[rediger kilde]

Over hele Europa og Afrikra arrangeres det hvert år nasjonale festivaler for unge musikere tilsvarende Ungdommens kulturmønstring (UKM) i Norge. Festivalen varer i fire dager og består av workshops, masterclasses og konserter med unge musikere og arrangører fra hele Europa og Afrikra. I 2013 ble festivalen arrangert i Kristiansand av JM Norway i samarbeid med UKM og lokale aktører i Vest-Agder. I 2014 ble festivalen i Norge kombinert med UNG 2014, ungdomskulturens feiring av 200-årsjubileet for grunnloven.