Wikipedia:Liste over alminnelige stavefeil

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Wikipedias liste over alminnelige stavefeil er en oversikt over stavefeil som ofte oppstår på bokmål og på Wikipedia på bokmål og riksmål. Lista er ment å være et hjelpemiddel for de som ønsker å korrigere slike stavefeil på Wikipedia. Alle kan legge inn forekomster i lista ved hjelp av malen {{Alminnelige stavefeil}} (se også her for eksempler på bruk av malen).

Lista er ordnet i alfabetisk rekkefølge med utgangspunkt i stavefeilen det er oppslag på. Formene som inneholder en eller flere stavefeil er overstreket og har en lenke direkte til et søk som viser hvilke artikler på Wikipedia som inneholder stavefeilen. Korrekte former er uthevet i svart med en påfølgende lenke til ordbokoppslaget i Bokmålsordboka (B) og i Riksmålsforbundets ordliste (R).

 • Ved klikk på enkelte av de oppførte stavefeilene vil det presenteres et resultatløst søk, noe som betyr at alle forekomster av stavefeilen har blitt korrigert. Disse formene bør likevel ikke fjernes fra listen.
 • Ved klikk på enkelte av de oppførte stavefeilene vil det presenteres et søk der alle, eller svært mange, resultater virker å være korrekte, noe som kan skyldes at søket ikke greier å skille mellom om ordet skrives med stor eller liten forbokstav (Stortinget/stortinget) eller om der brukes bindestrek eller ikke (tur-retur-billett/tur retur billett).
 • Ved klikk på enkelte av de oppførte stavefeilene vil det presenteres et resultat der stavefeilen forekommer hyppig, men der den ikke alltid skal korrigeres, som for eksempel hvor stavefeilen står i et sitat, når stavefeilen skyldes at setningen er gjengitt på et annet språk (aldrig/aldri eller Kazakhstan/Kasakhstan) eller fordi man ordrett gjengir tekst som er skrevet på et tidspunkt før gjeldende språknormer trådde i kraft (tekster fra lovsamlinger eller lignende). Det kan fremdeles finnes flere forekomster av ordet i sammenhenger der det må regnes som en stavefeil.
 • Det presenterte søkeresultatet kan gjøres mer presist ved å erstatte teksten i søkefeltet med for eksempel insource:"Stortinget" eller insource:"stortinget", du vil da søke på teksten slik den faktisk står i wikiteksten. Du kan også søke med regulæruttrykk ved å skrive insource:/[sS]tortinget/. Disse uttrykkene setter en stor last på tjenerne og må brukes med forsiktighet.

Andre hjelpemidler på Wikipedia[rediger kilde]

Eksterne kilder[rediger kilde]


 • 1. plass/1.plass/1 plass (1.-plass [1][2])
  Plasseringer i konkurranser eller sportsarrangementer skal skrives i ett ord («førsteplass» eller «tiendeplass»). Hvis første ledd erstattes med tall, skal det være bindestrek («1.-plass» eller «10.-plass»).
 • 1. styrmann/1 styrmann/første styrmann (1.-styrmann [3][2])
  Yrkesbetegnelsene skal skrives i ett ord («førstestyrmann», «andrestyrmann» eller «overstyrmann»). Hvis første ledd erstattes av tall skal det være bindestrek («1.-styrmann» eller «2.-styrmann»).
 • 50 årsjubileum/50-årjubileum/50 års jubileum (50-årsjubileum [5][6])
  En by som feirer at det er hundre år siden den ble grunnlagt feirer et «100-årsjubileum» eller et «hundreårsjubileum». Et 100 års jubileum (eller et hundre års jubileum) betyr bokstavelig talt et jubileum som har blitt feiret uavbrutt i hundre år.
 • 100 årsdag/100-årdag/100 års dag (100-årsdag [7][6])
  En person som blir 10 år feirer sin «10-årsdag» (eller «tiårsdag»). En 10 års dag (eller ti års dag) vil man kunne ha på en planet hvor en dag varer i det som tilsvarer ti år på jorden.


 • allmennt (allment B R) (på riksmål kan man også skrive alment B R).
 • anden (annen B R) (annen, andre - med mindre man snakker om en and, evt. ein ande i bestemt form.) • circa (cirka B R) (På bokmål kan en også skrive sirka B R)


 • debuttere (debutere B R) (debut/VM-debuten/debutalbum etc.)
 • distrikts-Norge/distriktnorge (Distrikts-Norge [15])
  Lignende sammensetninger skrives med stor forbokstav og bindestrek: «Fastlands-Europa», «Idretts-Norge», «Nordøst-Russland», «Sommer-Oslo» etc. • fastlands-Norge/fastlandnorge/Fastland-Norge (Fastlands-Norge [15])
  Lignende sammensetninger skrives med stor forbokstav og bindestrek: «Fastlands-Europa», «Idretts-Norge», «Nordøst-Russland», «Sommer-Oslo», «Distrikts-Norge» etc.
 • Finmark (Finnmark B R) (Finmark er en eldre skrivemåte)


 • gavne (gagne B R) «gavne» er dansk.
 • Jord (jord [19]) (planeten jorda skrives med liten forbokstav, mens Tellus skrives med stor forbokstav.)


 • km2 (km² B R) (forkortelse for kvadratkilometer)


(eventuelt «sted», «beliggenhet» eller «plassering». «Lokasjon» er en misforstått fornorskning av det engelske location, som betyr «plassering».)


 • Månen (månen [19]) (himmellegemet månen skrives med liten forbokstav.)


 • nesehorn (neshorn B R) (et nesehorn er et horn benyttet til neseskylling)
 • New Yorker/new yorker (newyorker B R) (i betydningen person fra New York. Merk avisene The New Yorker og New Yorker)
 • Norgespremiere (norgespremiere B R)
  Sammensetningen av denne typen skal ha liten forbokstav til tross for at ordet starter med et egennavn. Selve ordet «norgespremiere» er ikke et egennavn.
 • Norsk (norsk B R)
  Alle nasjonaliteter og språknavn med liten forbokstav.
 • Norskekysten (norskekysten B R)
  Beskrivende ord (det er en kyst langs Norge), ikke et egennavn. Også «svenskekysten», «stillehavskysten», «middelhavskysten» og lignende.


 • offre (ofre / offer B R) (flertall av offer)
 • ombord (om bord B R) («ombord» er riksmål)


 • på tross for (på tross av B R) (på tross av=«i strid med», til tross for=«enda») • royalist (rojalist B R) (tilhenger av kongedømmet)


 • scorte/skårte (scoret B R) (å score/skåre et mål - i går scoret/skåret hun et mål)
 • selvom (selv om B R) (eller «sjøl om»)
 • skjeldne (skjelne B R) (skjeldne mellom rødt og blått)
 • slåss (sloss B R) (å slåss-slåss-i går sloss-har slåss; i betydningen være i slagsmål)
 • Sol (sol [19]) (planeten sola skrives med liten forbokstav)
 • Super-G/super-g (super-G B R) (ikke stor forbokstav i «super», akkurat som i alle andre idrettsøvelser)
 • sykkle (sykle B R) (å sykle med fire sykler)
 • sør-vest (sørvest B R) (himmelretninger som sørvest, sørøst, nordvest og nordøst i ett ord uten bindestrek)


 • til tross av (til tross for B R) (til tross for=«enda», på tross av=«i strid med»)
 • tunnell (tunnel B R) (på bokmål også «tunell»)
 • turnére/turnère (turnere B R) verbet og dets bøyningsformer. Valgfritt i substantivet turné • vest-tysk/vest tysk/vest-Tysk (vesttysk B R)
  Sammensetningene med himmelretning og nasjonalitetsbetegnelse skrives i ett ord med små bokstaver («østtysk» (ikke øst-tysk), «mellomeuropeisk», «nordamerikansk», «sørvietnamesisk», «nordkoreansk»).
 • virking (virkning B R) (tillatt i sammensetningene «avvirking» og «tilvirking») • Yemen (Jemen [17]) («Yemen» var offisiell skrivemåte frem til 1990-tallet)[32] • ærdun (ederdun B R) (dun av ærfugl. På nynorsk «ærdun»)


 • øst-tysk/øst tysk/Øst-Tysk (østtysk B R)
  Sammensetningene med himmelretning og nasjonalitetsbetegnelse skrives i ett ord med små bokstaver («vesttysk» (ikke vest-tysk), «nordeuropeisk», «mellomamerikansk», «nordasiatisk», «sørkoreansk»).


Referanser[rediger kilde]

 1. ^ [ https://ordbokene.no/bm,nn/f%C3%B8rsteplass førsteplass] i bokmålsordboka
 2. ^ a b c d e f g h i Språkrådet. Bindestrek. Obligatorisk bindestrek i sammensetninger.
 3. ^ [ https://ordbokene.no/bm,nn/f%C3%B8rstestyrmann førstestyrmann] i bokmålsordboka
 4. ^ Vanlige skrivefeil på Korrekturavdelingen - Å
 5. ^ [ https://ordbokene.no/bm,nn/jubileum «jubileum»] i bokmålsordboka
 6. ^ a b Språkrådets svardatabase. 50-årsdag, 100-årsjubileum og 18-årsgrense. Besøkt 21. januar 2017.
 7. ^ [ https://ordbokene.no/bm,nn/jubileum «årsdag»] i bokmålsordboka
 8. ^ Språkrådet om «Tall, tid og dato»
 9. ^ Aksentteikn på Språkrådet. Besøkt 8. februar 2017.
 10. ^ Språkrådets svardatabase. Allmenn eller almen?. Besøkt 13. desember 2017.
 11. ^ Korrekturavdelingen. Vanlige skrivefeil ordnet alfabetisk. Besøkt 12. mars 2017.
 12. ^ Brumunddal på yr.no. Besøkt 8. februar 2017.
 13. ^ a b c d Språkrådet. Forkortelser.
 14. ^ Hvor feil er det mulig å skrive Colosseumklinikken?
 15. ^ a b Språkrådet Distrikts-Norge. Besøkt 30. november 2016.
 16. ^ Språkrådet. Elbil. Besøkt 20. desember 2016.
 17. ^ a b c d e f Språkrådet. Navn på stater. Besøkt 6. februar 2017.
 18. ^ Språkrådet. Utenlandske namn. G. Besøkt 10. februar 2017.
 19. ^ a b c Språkrådets svardatabase. Sola, jorda og månen med stor forbokstav?. Besøkt 14. januar 2017.
 20. ^ Marnardal på yr.no. Besøkt 8. februar 2017.
 21. ^ Språkrådets liste over forkortelser.
 22. ^ Forkortelser på Korrekturavdelingen.no
 23. ^ Språkrådet. Utenlandske namn. M. Besøkt 8. februar 2017.
 24. ^ a b Språkrådet. Statsspråk, utgave 1/2012. Språk i vinden. Besøkt 16. mars 2017.
 25. ^ «Utanlandske stadnamn: A–Å», Språkrådet.
 26. ^ a b c d nrk.no, 24. mai 2015: Ekspertens språkråd til eksamen
 27. ^ 's-Gravenhage i Store norske leksikon. Besøkt 10. februar 2017.
 28. ^ Språkrådet. Geografiske navn. S–T. Besøkt 8. februar 2017.]
 29. ^ Språkrådet. Stor eller liten forbokstav. Besøkt 8. februar 2017.
 30. ^ «Utanlandske stadnamn: A–Å», Språkrådet.
 31. ^ a b Korrekturavdelingen. Vanlige skrivefeil. W. Besøkt 8. februar 2017.
 32. ^ Språkrådet. Yemen eller Jemen - åssen.... Besøkt 8. februar 2017.