Wikipedia:Forslag til retningslinjer for artikler om idrettslag, -utøvere og -anlegg

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Forslag til retningslinjer for omtale av idrettslag, idrettsutøvere og idrettsanlegg:

Idrettslag[rediger kilde]

Hovedforslag[rediger kilde]

  • Alle idrettslag kan omtales så lenge de er tilknyttet Norges Idrettsforbund eller tilsvarende
  • Om ønskelig kan det settes et minimumskrav for antall år et idrettslag må ha vært i aktivitet, for å luke ut "vennegjeng-klubber". Her foreslås 5 års aktivitet som krav.
  • Artiklene skal holdes så objektive som mulig, og ikke fylles med navn på utøvere og støttepersoner.

Leksikonverdighet[rediger kilde]

De fleste idrettslag kan omtales, også idrettslag på lavere nivå. Innen lagidretter bør idrettslagene ha deltatt i seriespill for senior, eller ha drevet aktivt og seriøst innen aldersbestemt idrett. Innen individuelle idretter er det vanskeligere å sette bestemte krav. Et absolutt minimumskrav for alle idretter er at lagene er eller har vært registrert i Norges Idrettsforbund. Kortvarige "vennegjeng-klubber" som kun deltar i enkeltkonkurranser på lavere nivå er av liten interesse for et leksikon. Bedriftsidrettslag kan omtales i spesielle tilfeller. For alle idrettslag gjelder at artiklene må inneholde et minimum av leksikalsk informasjon og være noenlunde balansert i formen. (Se under.)

Om en likevel ønsker å legge strengere begrensninger på omtale av idrettslag, husk da at nivået kan variere mye mellom ulike landsdeler og land. Ta også med i betraktning de artiklene om idrettslag som allerede finnes på norsk Wikipedia.

Innhold i artiklene[rediger kilde]

Et absolutt minimum for en idrettslagsstubb må være fullt navn på laget, hvor det kommer fra og hvilket nivå det er på (divisjon for lagidretter, toppresultater for individuelle idretter). Stiftelsesår, hjemmebane (der det er aktuelt), draktfarger og hjemmeside for laget bør også være med der det er kjent. Historiske opplysninger er ønskelig og bra, men kan også overdrives. Tenk over om det er nødvendig å ta med alle detaljer år for år i idrettslagets historie for favorittlaget ditt. Navn på trenere/ledere er ofte naturlig å ta med, men vil endre seg oftere enn mange andre opplysninger. Navn på spillere/medlemmer som har utmerket seg kan tas med, men dette bør ikke overdrives. Husk at alle enkeltpersoner innen idrettslag neppe fortjener egne artikler på Wikipedia. (Se under.)

Artiklene bør ha et noenlunde balansert språk og ikke se ut som en fanside for laget. En bør være bevisst på språket - artikler om idrett er blant de artiklene på norsk Wikipedia som ofte har dårlig språk.

Tittel på artiklene holdes på formen Trondenes idrettslag eller Tveita FK (formen F.C. med punktum i forkortelsene i navn på idrettslag brukes på engelsk, men ikke på norsk). Husk å lage omdirigeringsside fra den/de formen(e) som ikke blir brukt i artikkeltittelen.

Artikler om idrettslag kategoriseres fylkesvis (eller innen respektive land for utenlandske lag). Fleridrettslag kan/bør også kategoriseres innen de enkelte særidrettene der disse er nevnt spesielt i artikkelteksten. Denne dobbeltkategoriseringen aksepteres fordi det letter oversikten i kategorisystemet. Der hovednavnet på idrettslaget ikke er først i tittelen, kategoriseres laget likevel etter hovednavnet. Eksempel: [[Kategori:Idrettslag i Nordland|Hardhaus, Sportsklubben]]

For utenlandske idrettslag, husk interwiki.

Idrettsutøvere[rediger kilde]

Leksikonverdighet[rediger kilde]

Omtale av individuelle utøvere begrenses strengere enn omtale av idrettslag. De fleste av oss har vært med i et idrettslag, og mange har også deltatt i seniorkonkurranser, men det alene gjør ikke alle utøvere til leksikonmateriale.

For fotballspillere kreves det at de minimum har spilt på nivå 2 i Norge eller øverste nivå i andre land. For andre norske eller utenlandske idrettsutøvere innen lagspill kreves spill på øverste nivå. Unntak kan imidlertid forekomme, blant annet deltakelse i cupfinaler, selv om laget til vanlig spiller på lavere nivå. For individuelle idretter bør utøveren ha deltatt i seniorklasser internasjonalt eller på særlig høyt nivå nasjonalt. Her må en bruke skjønn i vurderingen av hvem som er interessante som leksikonmateriale. Det finnes blant annet tilfeller der utøvere på lavere nivå kan ha leksikalsk interesse som en kuriositet. (Eksempel: Skihopper Eddie Edwards.)

Kortere omtale eller lister over idrettsutøvere som ikke kvalifiserer til egne artikler, kan tas med som en del av artikler om idrettslag der dette passer. Dette bør imidlertid ikke overdrives.

Innhold i artiklene[rediger kilde]

Fullt navn, fødselsår/-dato, idrettslag/land og beste resultat er obligatorisk, så langt det er kjent. Mer utfyllende opplysninger kan/bør også være med. Men nødvendigheten av å ha med opplysninger om utøvernes liv utenfor idrettskarrieren må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Her gjelder også generelle retningslinjer for biografier.

Pass også her på språk og balanse i teksten. For utenlandske idrettsutøvere, husk interwiki.

Idrettsanlegg[rediger kilde]

De fleste idrettsanlegg kan omtales, dog innen rimelighetens grenser. Som alle andre artikler må et minimum av informasjon være med - i det aller minste hvor idrettsanlegget ligger og hvem som bruker det. Andre aktuelle opplysninger er fasiliteter, tilskuerkapasitet, byggeår og annen historikk. Pengeverdien forandres med tida, men byggekostnad kan likevel nevnes. Ta gjerne et bilde hvis du skriver om et idrettsanlegg i nærmiljøet ditt. Både fotballbaner, hoppbakker, idrettshaller og andre anlegg kan omtales, men tenk over om enkelte små anlegg kan være for ubetydelige til at de fortjener egne artikler her, og kanskje passer bedre som kort omtale som en del av andre artikler.

Igjen, husk interwiki for utenlandske anlegg.