Wikipedia:Dokumentasjonskrav

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Crystal Clear action edit.png

Denne siden er et utkast til en offisiell retningslinje på Wikipedia. Det er fritt fram for redigering av siden, men det anbefales at endringer beskrives på diskusjonssiden, og at omfattende endringer diskuteres der før de gjøres slik at andre lettere kan følge prosessen.

Dokumentasjonskrav kan bli gjort gjeldende i artikler som omtaler personer, firmaer og andre i en sammenheng som er særskilt lite flatterende, eller hvor omtale strider mot lover og rettsfølelse i ett eller flere land. I slike tilfeller kan en artikkel merkes med dokumentasjonskrav som en oppfordring til bidragsytere om å dokumentere sine påstander.

Slik merking er ikke for å påpeke at det er et alminnelig dokumentasjonskrav, alle artikler skal dokumenteres med referanser i den grad det kreves for å få tilfredtillende verifiserbarhet, men at det i de aktuelle artiklene er et særskilt krav om at påstander dokumenteres. Dette kan for eksempel være lister slik som Liste over dopingsaker eller Kjente medlemmer av Nasjonal Samling. Merkingen impliserer ikke en feil ved artikkelen.

Det er viktig å ha klart for seg at omtale av personer i en sammenheng som kan oppfattes som svertende ikke nødvendigvis begrenses ved at personen er avdød. I norsk litteratur kan Henry John Mæland tolkes slik at han mener det er tvilsomt om det er noe generelt vern mot omtale av avdøde etter straffeloven § 390, mens Johs Andenæs synes å mene at i alle fall opplysninger om selvmord kan krenke den avdødes vern etter straffeloven § 390. Ærekrenkelser er etter straffelovens § 252 at beskyldninger som er ”rettet mot en avdøds minne” er straffbare. Lignende lover gjelder i andre land. For eksempel har dansk rett en bestemmelse i straffelovens §264d som beskytter døde personer mot krenkelse av privatlivets fred.

Litteratur[rediger kilde]

  • Mæland, Henry John; Ærekrenkelser, Universitetsforlaget, Bergen 1986
  • Andenæs, Johs; Privatlivets fred – Streiftog over et moderne rettsproblem, TfR, 1958

Eksterne lenker[rediger kilde]