Wikipedia:Bildekatalog for jernbanestrekninger

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Commons
Commons

Forklaring[rediger kilde]

Jernbaneikonene ble utviklet til de.wp og følgelig er ikonnavnene tyske. Et ikonnavn er bygget opp av et prefiks, en stamme og et suffiks, der stammen er med store bokstaver og pre- og suffiksene er med små bokstaver (bortsett fra -ELEV).

Prefikser[rediger kilde]

Angir bane typer:

 •   ingen prefiks betyr vanlig tog
 • u betyr 'undergrunn', brukes for lette jernbaner, bybaner, t-bane, metro eller trikk
 • e betyr som regel tjeneste (stasjon etc) ikke i drift (nedlagt eller under anlegg)
 • x betyr som regel banestrekning ikke i drift (nedlagt eller under anlegg)
 • t betyr 'tunnel'
 • h betyr 'brostrekning'

Suffikser[rediger kilde]

Angir baneform og symboler. Jernbanen starter i toppen:

 • a betyr 'begynnelse' (av tyske anfang)
 • e betyr 'slutt' (av tyske ende)
 • l betyr 'venstre' (av tyske links)
 • r betyr 'høyre' (av tyske rechts)
 • f betyr 'kjøreretning' (av tyske fahrtrichtung)
 • g betyr 'mot kjøreretning' (av tyske gegenrichtung) eller
  g betyr 'rett fram' (av tyske geradeaus)
 • q betyr 'på tvers' (av kjøreretningen) (av tyske quer)
 • o betyr at den vertikale bane (normalen) ligger 'over' i et kryss (av tyske oben)
 • u betyr at den vertikale bane (normalen) ligger 'under' i et kryss (av tyske unten)

Strekninger[rediger kilde]

ID Jernbane
prefix
T-bane / metro / trikk
prefix
betyr
x t e ex u ux ut ue uex
STR                     Strekning forover
tSTR                     Strekning forover
hSTR                     Brostrekning forover
tWSTR                     Strekning forover
hWSTR                     Brostrekning forover
STRq                     Strekning på tvers
tSTRq                     Strekning på tvers
hSTRq                     Brostrekning på tvers
tWSTRq                     Strekning på tvers
hWSTRq                     Brostrekning på tvers
LSTR                     Utelatt strekning forover
LSTRq                     Utelatt strekning på tvers
STRg                     Strekning oppover
STRf                     Strekning nedover
STRfq                     Strekning mot venstre
STRgq                     Strekning mot høyre
STRlf                     Strekning i fartsretningen mot venstre
STRrf                     Strekning i fartsretningen mot høyre
STRlg                     Strekning mot fartsretningen mot venstre
STRrg                     Strekning mot fartsretningen mot høyre
hSTRlf                     Brostrekning i fartsretningen mot venstre
hSTRrf                     Brostrekning i fartsretningen mot høyre
hSTRlg                     Brostrekning mot fartsretningen mot venstre
hSTRrg                     Brostrekning mot fartsretningen mot høyre
x t e ex u ux ut ue uex

Stasjoner og holdeplasser[rediger kilde]

ID Jernbane
prefix
T-bane / metro / trikk
prefix
betyr
x t e ex u ux ut ue uex
BHF                     Stasjon
BHFq                     Stasjon på tverrlinje
KBHFa                     Endestasjon start
KBHFe                     Endestasjon slutt
KBHFl                     Endestasjon mot høyre
KBHFr                     Endestasjon mot venstre
KBHFxa                     Endestasjon start
KBHFxe                     Endestasjon slutt
KBHFxl                     Endestasjon mot høyre
KBHFxr                     Endestasjon mot venstre
KBFl                     Vendestasjon mot venstre
KBFr                     Vendestasjon mot høyre
hBHF                     Stasjon på brostrekning
hKBHFa                     Endestasjon på brostrekning start
hKBHFe                     Endestasjon på brostrekning slutt
DST                     Stasjon uten passasjertrafikk depot eller fraktstasjon
DSTq                     Stasjon uten passasjertrafikk depot eller fraktstasjon
KDSTa                     Depot / fraktstasjon start
KDSTe                     Depot / fraktstasjon slutt
KDSTl                     Depot / fraktstasjon mot høyre
KDSTr                     Depot / fraktstasjon mot venstre
KDSTxa                     Depot / fraktstasjon start
KDSTxe                     Depot / fraktstasjon slutt
KDSTxl                     Depot / fraktstasjon mot høyre
KDSTxr                     Depot / fraktstasjon mot venstre
hDST                     Depot / fraktstasjon på brostrekning
HST                     Stopppested / holdeplass
HSTq                     Holdeplass på tverrlinje
KHSTa                     Endeholdeplass start
KHSTe                     Endeholdeplass slutt
KHSTl                     Endeholdeplass mot høyre
KHSTr                     Endeholdeplass mot venstre
KHSTxa                     Endeholdeplass start
KHSTxe                     Endeholdeplass slutt
KHSTxl                     Endeholdeplass mot høyre
KHSTxr                     Endeholdeplass mot venstre
hHST                     Holdeplass på brostrekning
BST                     Holdeplass
BSTq                     Holdeplass på tverrlinje
KBSTa                     Endeholdeplass start
KBSTe                     Endeholdeplass slutt
KBSTl                     Endeholdeplass mot høyre
KBSTr                     Endeholdeplass mot venstre
KBSTxa                     Endeholdeplass start
KBSTxe                     Endeholdeplass slutt
KBSTxl                     Endeholdeplass mot høyre
KBSTxr                     Endeholdeplass mot venstre
ACC                     Stasjon egnet for funksjonshemmede
ACCq                     Stasjon på tverrlinje, egnet for funksjonshemmede
KACCa                     Endestasjon egnet for funksjonshemmede start
KACCe                     Endestasjon egnet for funksjonshemmede slutt
KACCxa                     Endestasjon egnet for funksjonshemmede start
KACCxe                     Endestasjon egnet for funksjonshemmede slutt
HSTACC                     Holdeplass egnet for funksjonshemmede
x t e ex u ux ut ue uex

Sidelinjer[rediger kilde]

ID Jernbane
prefix
T-bane / metro / trikk
prefix
betyr
x t e ex u ux ut ue uex
ABZlf                     Tilsving i fartsretningen: mot venstre
ABZrf                     Tilsving i fartsretningen: mot høyre
ABZlg                     Tilsving mot fartsretningen: mot venstre
ABZrg                     Tilsving mot fartsretningen: mot høyre
ABZlr                     Forgrening i fartsretningen
ABZ+lr                     Forgrening mot fartsretningen
ABZl+l                     Forgrening mot venstre
ABZr+r                     Forgrening mot høyre
ABZql                     Tilsving fra høyre: oppover
ABZqr                     Tilsving fra venstre: oppover
ABZq+l                     Tilsving fra høyre: nedover
ABZq+r                     Tilsving fra venstre: nedover
ABZgl+l                     Tilsving i begge retninger: mot venstre
ABZgl+xl                     Tilsving i begge retninger: mot venstre
ABZgxl+l                     Tilsving i begge retninger: mot venstre
ABZgr+r                     Tilsving i begge retninger: mot høyre
ABZgr+xr                     Tilsving i begge retninger: mot høyre
ABZgxr+r                     Tilsving i begge retninger: mot høyre
ABZgl+r                     Tilsving
ABZgl+xr                     Tilsving
ABZgxl+r                     Tilsving
ABZgr+l                     Tilsving
ABZgr+xl                     Tilsving
ABZgxr+l                     Tilsving
ABZqlr                     Trekant-tilsving
ABZqlxr                     Trekant-tilsving
ABZqrxl                     Trekant-tilsving
ABZq+lr                     Trekant-tilsving
ABZq+lxr                     Trekant-tilsving
ABZq+rxl                     Trekant-tilsving
ABZql+r                     Tilsving
ABZql+xr                     Tilsving
ABZqxl+r                     Tilsving
ABZqr+l                     Tilsving
ABZqr+xl                     Tilsving
ABZqxr+l                     Tilsving
hABZq+lr                     Tilsving på bro i begge retninger: nedover
hABZqlr                     Tilsving på bro i begge retninger: oppover
hABZlf                     Tilsving på bro i fartsretningen: mot venstre
hABZrg                     Tilsving på bro mot fartsretningen: mot høyre
hABZlg                     Tilsving på bro mot fartsretningen: mot venstre
hABZrf                     Tilsving på bro i fartsretningen: mot høyre
ABZglr                     Tilsving i fartsretningen: mot venstre og høyre
ABZgrxl                     Tilsving i fartsretningen: mot venstre og høyre
ABZglxr                     Tilsving i fartsretningen: mot venstre og høyre
ABZg+lr                     Tilsving mot fartsretningen: mot venstre og høyre
ABZg+lxr                     Tilsving mot fartsretningen: mot venstre og høyre
ABZg+rxl                     Tilsving mot fartsretningen: mot venstre og høyre
ABZqr+r                     Tilsving mot venstre: oppover og nedover
ABZqxr+r                     Tilsving mot venstre: oppover og nedover
ABZqr+xr                     Tilsving mot venstre: oppover og nedover
ABZql+l                     Tilsving mot høyre: oppover og nedover
ABZql+xl                     Tilsving mot høyre: oppover og nedover
ABZqxl+l                     Tilsving mot høyre: oppover og nedover
BS2l                     Forgrening i fartsretningen mot venstre
BS2r                     Forgrening i fartsretningen mot høyre
BS2+l                     Forgrening mot fartsretningen mot venstre
BS2+r                     Forgrening mot fartsretningen mot høyre
BS2c1                     Hjørne 1. quadrant
BS2c2                     Hjørne 2. quadrant
BS2c3                     Hjørne 3. quadrant
BS2c4                     Hjørne 4. quadrant
x t e ex u ux ut ue uex

Broer og tunneler[rediger kilde]

ID Jernbane
prefix
T-bane / metro / trikk
prefix
betyr
x t e ex u ux ut ue uex
BRÜCKE                     Bro
BRÜCKEq                     Bro (horisontal)
BRÜCKE1                     Bro
BRÜCKE1q                     Bro
BRÜCKE2                     Bro
BRÜCKE2q                     Bro
hSTRa                     Brostrekning start
hSTRe                     Brostrekning slutt
hSTRaq                     Brostrekning (horisontal) start
hSTReq                     Brostrekning (horisontal) slutt
WBRÜCKE                     Bro over vann
WBRÜCKEq                     Bro over vann (horisontal)
WBRÜCKE1                     Bro over vann
WBRÜCKE1q                     Bro over vann (horisontal)
WBRÜCKE2                     Bro over vann
WBRÜCKE2q                     Bro over vann (horisontal)
WBRÜCKEa                     Brostrekning over vann start
WBRÜCKEe                     Brostrekning over vann slutt
SBRÜCKE                     Veibro
SKRZ-Ao                     Bro over motorvei
hSKRZ-A                     Bro over motorvei
SKRZ-Au                     Motorveibro
tSKRZ-A                     Tunnel under motorvei
SKRZ-Bo                     Bro over britisk motorvei
hSKRZ-B                     Brostrekning over britisk motorvei
SKRZ-Bu                     Britisk motorveibro
TUNNEL1                     Tunnel
TUNNEL2                     Tunnel til bruk ved flere tunneler etter hverandre
TUNNEL2q                     Tunnel horisontal
tSTRa                     Tunnel start
tSTRe                     Tunnel slutt
tSTRaq                     Tunnel venstre ende
tSTReq                     Tunnel høyre ende
KRZWu                     Tunnel under vann
TUNNEL1W                     Tunnel under vann
TUNNEL2W                     Tunnel under vann
x t e ex u ux ut ue uex

Kryss[rediger kilde]

ID Jernbane
prefix
T-bane / metro / trikk
prefix
betyr
x t e ex u ux ut ue uex
TBHF                     Stasjon level
TBHFx                     Stasjon level
TBHFo                     Stasjon over
TBHFu                     Stasjon under
TBHFt                     Stasjon tunnel
tTBHF                     Stasjon tunnel
tTBHFt                     Stasjon tunnel
TBHFxo                     Stasjon over
TBHFxu                     Stasjon under
TBHFxt                     Stasjon tunnel
tTBHFx                     Stasjon tunnel
tTBHFxt                     Stasjon tunnel
THSTo                     Holdeplass over
THSTu                     Holdeplass under
THSTt                     Holdeplass tunnel
tTHST                     Holdeplass tunnel
tTHSTt                     Holdeplass tunnel
THSTxo                     Holdeplass over
THSTxu                     Holdeplass under
THSTxt                     Holdeplass tunnel
tTHSTx                     Holdeplass tunnel
tTHSTxt                     Holdeplass tunnel
KRZ                     Kryss med linje, uten bro
KRZt                     Kryss med tunnellinje
tKRZ                     Kryss med linje, uten bro
tKRZt