Hopp til innhold

Wari

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Middelhorisonten

Wari eller Huari var en sivilisasjon som blomstret opp i Andesfjellene i mellomhorisonten ca. år 500 til 1200 (800) e.Kr. Hovudstaden lå nær den moderne byen Ayacucho i Peru. Byen var et senter i et rike som dekket store deler av høylandet og strakk seg ut til kysten i det som i dag er Peru. Territoriet ekspanderte tidlig til det favnet om byen Pachacamac, det ser ut til den beholdt en stor grad av selvstyre innenfor Wari. Senere tok waririket mye av territoriet som før var Moche.

Wari ble det første riket i området som ser ut til å ha ekspandert med hjelp av erobringer. Det ble et av de største rikene i Sør-Amerika, kom før Chimu og samtidig med Tiwanaku som delte noen av de samme kunstneriske uttrykksformer som Wari kjente. Kontakten mellom Wari og Tiwanaku fant sted innenfor en periode på 50 år da det pågikk sporadiske sammenstøt om en gruve som først ble okkupert av Tiwanaku. Gruven krysset grensene mellom interessesfærene til de to rikene. Waririket prøvde å sikre seg gruvwn, men lyktes ikke med det.

Waristaten etablerte provinssentra med særegen arkitektur. Omkring 300 år etter at riket brøt sammen, blet Tawantinsuyu, inkariket, den dominerende makten i Andesregionen.

Inkaene tok over terrasseringsteknologien fra Wari da de begynte med å forbedre produktiviteten i jordbruket. Inkariket dro fordel av annen infrastruktur fra waririket. Et hovedvegnett gjennom waririket ble eksempel til etterfølgelse for inkariket. De fikk også det store religiøse senter Pachacamac som et motsvar til Tiwanaku.