Vrangforestilling

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Vrangforestillinger eller virkelighetsbrist er oppfatninger som ikke samsvarer med virkeligheten, er åpenbart urimelige, og som normalt ikke deles av andre. For at en feilaktig oppfatning skal bedømmes som en vrangforestilling, må den representere en nokså fast overbevisning som ikke lar seg korrigere med letthet.

Vrangforestillinger kan opptre ved diverse psykiatriske tilstander, spesielt ved psykotiske lidelser. De kan variere i alvorlighetsgrad og omfang, fra enkeltstående forestillinger med minimal innvirkning på innehaverens liv til altomfattende og innfløkte systemer av vrangforestillinger som er uforenlig med normal livsførsel og sosial fungering. Innholdet i vrangforestillingene varierer. I DSM IV har man subtypene:

  • Erotomaniske vrangforestillinger. En overbevisning om at man blir elsket eller begjært. Ofte av personer med høy status.
  • Grandiose vrangforestillinger. En overbevisning om at man er spesiell, eller står i et spesielt forhold til universet, maktpersoner eller Gud.
  • Vrangforestillinger med sjalusitematikk. Man mener ens ektefelle eller kjæreste har et seksuelt forhold til noen andre.
  • Persekutoriske vrangforestillinger. Man føler seg forfulgt av noen ukjente eller navngitte personer eller organisasjoner.
  • Somatiske vrangforestillinger. Man er overbevist om at man har eksempelvis parasitter under huden.
  • Mikset subtype. Flere av de ovenstående, hvor ingen er mer dominerende.
  • Uspesifisert subtype.

Vrangforestillinger er stemningskongruente hvis de samsvarer med en patologisk stemningstilstand, som for eksempel ubegrunnede skyldforestillinger ved alvorlig depresjon eller storhetsforestillinger ved mani.

Bisarre vrangforestillinger betegner oppfatninger som er fullstendig umulige, og som ikke har noen gjenklang i kulturen som individet lever i. For eksempel vil en forestilling om at man er forfulgt av hemmelige Mossad-agenter være svært usannsynlig, men forsåvidt ikke umulig. Det samme gjelder en oppfatning om at man er Jesus – ut fra en kulturell kontekst er ikke dette umulig, i og med at det er en utbredt tro at Jesus en dag skal returnere.

Forestillinger som at man egentlig er to personer, at en del av kroppen er død, eller at man fjernstyres av en annen person, derimot, er ikke bare åpenbare umuligheter, men også kulturelt sett fullstendig fremmed. Slike bisarre forestillinger finnes først og fremst ved schizofreni.

Se også[rediger | rediger kilde]