Verket 10 (Moss)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Verket 10, Boligeiendom
[[fil:
Foto av Verket 10. Arbeiderbolig i Moss. Foto: Lise Vanem. Foto tatt: 20.august 2021
|center||frameless]]
Boligeiendom (tidligere Vaaningshus/arbeiderbolig)
Beliggenhet
AdresseVerket 10
OmrådeViken, Moss
Historiske fakta
EierHöegh Eiendom
PåbegyntBarokken
Ferdigstilt1730-1760
Bygningsdata
EtasjerEn etasje, lav takhøyde

Verket 10
59°26′31″N 10°40′17″Ø

Verket 10 er en del av et ensartet bevart område med 20 arbeiderboliger i ulik for og størrelse knyttet til Konvensjonsgården. Huset er bygget mellom 1730-1750.[1] Bydelen er en av de få som har unngått alle bybranner og er den eldste stående 1700 talls bebyggelsen i Moss. Bebyggelsen tilhører perioden barokken, men er enkle i utførelse og i detaljene. Originalt har verket utgjort et eget samfunn med butikk, skole og forsørgervesen. I 1875 blir området kjøpt opp av M. Peterson & Søn (Peterson). Først i 1876, året etter, ble Verket innlemmet i Moss. I dag eies boligområde av Höegh Eiendom.Vernestatus[rediger | rediger kilde]

Verket 10 i lik het med resten av arbeiderboligene er vernet etter PBL. [2]Dette betyr kommunalt verneverdige kulturminner eller kulturmiljøer som er vernet etter plan og bygningslov, i en kommuneplan for kulturminner og kulturmiljøer, eller reguleringsplaner.

Alle bebyggelser som er vernet etter PBL må avklare alle endringer eller inngrep med kommunen før det utføres.

Byggestil[rediger | rediger kilde]

Arbeiderboligene på Verket er i stor grad bygd av slaggstein fra Jernverket. Slaggstein var et tidlig byggemateriale og ble brukt mye på steder der det var jernverk og støperier da slaggstein er et biprodukt fra disse anleggene. Senere har huset blitt kledd i treverk og rødmalt.[1]De lave enetasjes bygningene er stort sett panelte med en kjerne av laftet tømmer. De fleste har stubbloft og krypkjellere.

Verket 10 har en etasje der taket er svært lavt og er delt inn i to leiligheter. Det har et sideskur som er bygd av samme materiale som hovedhuset. Senere er de bygd om innvendig slik at det nå i stor grad er to rom og kjøkken. Modernisering i form av innlagt wc har tidligere eier, M. Peterson & Søn A/S, sørget for, men alle endringer har skjedd i respekt for den gamle tiden.

Området[rediger | rediger kilde]

Boligen har nær til hørelse til Konvensjonsgården. Tidligere var det en arbeiderbolig for Moss Jernverk som ble anlagt i 1704 (nedlagt i 1876).

Dette jernverket som ble drevet med kraft fra mossefossen produserte sagblad, ovner, kanoner, kuler, og en rekke andre nødvendighetsartikler. Jernverket gjorde at område ble et eget lite samfunn.[1]

Konventionsgården og arbeiderboligene blir av Riksantikvaren omtalt som en bydel med særegen verdi og et område av nasjonal interesse. Området er avgrenset fra bykjernen av Mossefossen og Storebro.[3]

Bebyggelsen er i dag blant de eldste i Moss, og er en av ytterst få gjenstående verksbebyggelser i Norge.

Gata som går mellom husrekkene var riksveien mellom Moss og Oslo fra middelalderen fram til 1963, da den ble avløst av E-6 over Mosseporten.Beboere (1801-1900)[rediger | rediger kilde]

Verket har hele tiden vært bebodd av familier med tilknytning til arbeidsplassene Moss Jernverk og Peterson Moss. Flere av husene er i den senere tid omgjort til studentboliger og boliger for andre leietakere.

Folketelling 1801[rediger | rediger kilde]

Folketelling Leilighetsnr. Navn Født (alder ved folkeregistrering) Sivilstatus Stilling
1801 01 Ingebaar Aasen[4] f: 1758

(43 år)

Tjenestepike, ugift Husholderske hos fru kammerherre anker.
1801 01 Maren Kippernæss[5] f:1779

(22 år)

Tjenestepike Ikke oppgitt.
1801 01 Morten Leuch[6] f:1742

(59 år)

Logerende Afskedighet lieutnant med 72 rd pension.
1801 01 Johann Nicolay Rohde[7] f:1766

(35 år)

Husbonde Møller ved Værket (Verket).
1801 02 Niels Carlsen[8] f:1786

(15 år)

Tjenestefolk Ikke oppgitt.
1801 02 Maren Kristine Andersdatter[9] f:1753

(48 år)

Tjenestefolk, gift Ikke oppgitt.
1801 02 Edvard Erichsen[10] f:1797

(4 år)

Sønn, ugift Ikke oppgitt.

Folketelling 1865[rediger | rediger kilde]

Folketelling Leilighetsnr, Navn Født (alder ved folkeregistering) Sivilstatus Stilling
1865 01 Andreas Erichsen[11] f: 1749

(52 år)

Husfar Jernværksarbeider.
1865 01 Berte Katrine Andreasdatter[12] f:1755

(46 år)

Husmor, gift Ikke oppgitt.
1865 01 Anton Andreasen[13] f:1786

(15 år)

Sønn, ugift Ikke oppgitt.
1865 01 Kristine Andreasen[14] f:1790

(11 år)

Datter, ugift Ikke oppgitt.
1865 01 Hans Martin Andreasen[15] f:1793

(8 år)

Sønn, ugift Ikke oppgitt.

Folketelling 1875[rediger | rediger kilde]

Folketelling Leilighetsnr, Navn Født (alder ved folkeregistering) Sivilstatus Stilling
1875 1 Theodor Olsen[16] f:1837

(38 år)

Husfar, ugift Dagarbeider
1875 1 Anne Pedersdatter[17] f:1843

(32 år)

Husmor, gift Ikke oppgitt.
1875 1 Oskar Theodorsen[18] f:1864

(11 år)

Sønn Ikke oppgitt.
1875 1 Axseline Theodorsdatter[19] f:1873

(2 år)

Datter, ugift Ikke oppgitt.
1875 1 Udøpt[20] f:1875

(0 år)

Datter, ugift Ikke oppgitt.
1875 1 Udøpt[21] f:1875

(0 år)

Sønn, ugift Ikke oppgitt.
1875 1 Berger Paulsen[22] f:1804

(71 år)

Enke Dagarbeider
1875 1 Hellene Bergersen[23] f:1839

(36 år)

Kone, gift Ikke oppgitt.
1875 1 Syver Antonsen[24] f:1863

(12 år)

Sønn, ugift Ikke oppgitt.
1875 1 Alfred Antonsen[25] f:1867

(8 år)

Sønn, ugift Ikke oppgitt.
1875 1 Anna Antonsdatter[26] f:1860

(15 år)

Datter, ugift Ikke oppgitt.
1875 1 Anton Klase[27] f:1838

(37 år)

Husfar, ugift Ikke oppgitt.
1875 01 Hans Grepperød[28] f:1825

(50 år)

Husfar, gift Dagarbeider.
1875 01 Ole Hansen[29] f:1856

(19 år)

Sønn, ugift Smearbeider.
1875 01 Martinius Hansen[30] f:1861

(14 år)

Sønn Hos forældrene.
1875 01 Marie Oldsdatter[31] f: 1820

(55 år)

Kone, gift Ikke oppgitt.
1875 01 Helene Hansdatter[32] f:1855

(20 år)

Datter, ugift Modt.Søm.

Folketelling 1897[rediger | rediger kilde]

Folketelling Leilighetsnr, Navn Født (alder ved folkeregistering) Sivilstatus Stilling
1897 -- Inga Elise Hansen[33] f:1870

(27 år)

Mor Ikke oppgitt.

Folketelling 1900[rediger | rediger kilde]

Folketelling Leilighetsnr, Navn Født (alder ved folkeregistering) Sivilstatus Stilling
1900 02 Ludvig Bernhard Larsen[34] -- Far, gift Ikke oppgitt.
1900 02 Helene Larsen[35] f:1849

(51 år)

Husmor, gift Rengjøringsarbeide.
1900 02 Hans Ludvigsen[36] f:1882

(18 år)

Sønn, ugift Kjører v.sagbruk.
1900 02 Anna Ludvigsen[37] f:1885

(15 år)

Dattern, ugift Presseveringsfabrikkarb.
1900 01 Fredrik Thorbjørnsen[38] f:(1862)

(38 år)

Husfar, enke Cellulosearbeider

Eierskap[rediger | rediger kilde]

Moss Jernverk[rediger | rediger kilde]

Moss jernverk ble grunnlagt i 1704 og eid av Bernt Anker fra 1776-1805. Jernverket sto for størsteparten av Norges kanonstøping (anlagt 1758). Fra 1830 bidro jernverket med store leveranser av sagblad til norske sagbruk, som senere ble nedlagt i 1876.

I Moss Jernverks hovedbygning (konvensjonsgården,bevart) ble Mossekonvensjonen undertegnet i 1814.[39]

Jernverkssamfunnet[40][rediger | rediger kilde]

Jernverkssamfunnet hadde på flere plan et anstrengt forhold til byen Moss; ett var verkets privilegier var tollfri innførsel av matvarer, hvor byens borgere ellers måtte betale skatt av alle varer som passerte bygrensen. Et annet var både bruken av vannet i Mossefossen og broen over fossen, vedlikeholdet av den var pålagt byens borgere, noe de fant urettferdig.

Arbeiderne som bodde her var relativt anonyme, men typisk for den høyteknologi som datidens jernverk var, så kom de fleste av dem fra andre land. Navnene bærer preg av Sverige og Tyskland. Hvor viktig fagarbeidere var for verket, fortelles ved at mens krigen pågikk og verket lå uvirksomt, ble arbeiderne betalt for at man ikke skulle miste dem.

Verket hadde også et stort behov for ufaglært arbeidskraft, og mange kvinner arbeidet der. I 1793 var det 278 mennesker som bodde på verket. Arbeiderne her skal ha levd i håpløs fattigdom. De var fritatt for militærtjeneste, men dannet et eget korps i urolige tider. Verket gav i 1786 tillatelse til at to vertshusholdere kunne drive sin virksomhet på verket, etter opptrukne regler og mot en årlig avgift som skulle gå til verkets fattige. Vertshusholderne fikk ikke skjenke mot pant i matvarer, nattesvir, kortspill eller dans var også forbudt, og vertshusene måtte stenge klokken 22. I 1809 ble det opplyst at skolen på verket var opprettet om lag 40 år tidligere, altså rundt 1770. Før den tiden hadde barna gått på skole inne i Moss.

Peterson-bedriften på Verket i Moss. Flyfoto fra 2006. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf

M. Peterson & Søn (Peterson)[rediger | rediger kilde]

Etter jerverksdriften ble lagt ned, var det familien Peterson, med firmaet M. Peterson & Søn AS som kjøpte opp lokalene i Moss i 1875. Da ble de store innenfor spesielt skipsfart. Theodor Peterson som ledet firmaet i 1883 satte bedriften i nye retninger og begynte med treforedling og de etablerte Moss Cellulosefabrikk. I 1898 begynte produksjonen av papir.

Boligene på Verket ble bebodd av arbeiderene hos firmaet M. Peterson & Søn AS. Da ble også boligene bygd om innvendig i tillegg til at det ble innlagt toalett, noe som gjorde boligene i på Verket med modernisert.[1]


Höegh Eiendom [41][rediger | rediger kilde]

I følge Höegh eiendom sine egne nettsider er Höegh Eiendom er et familieeid eiendomsselskap som eier, utvikler og forvalter eiendommer i Oslo og det sentrale Østlandsområdet. I følge dem selv har de har høye, bærekraftige krav til utvikling og miljø - til beste for dagens og morgendagens brukere. Bedriften har et prosjekt på 350 mål i Moss[42] som blant annet inkluderer arbeiderboligene og dermed også Verket 10.

"Byutvikling handler først og fremst om å legge til rette for at menneskene trives, og å kombinere historiske røtter med morgendagens muligheter. På Verket danner fortiden basis for fremtiden."[42]

I dag leies arbeiderboligene ut til vanlige leietakere og/eller blir brukt som studentboliger. Boligene har blitt utbredt av Höegh Eiendom siden 2010. [1]Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d e «Kart - Kulturminnesøk». Kulturminnesøk (engelsk). Besøkt 14. september 2021. 
 2. ^ «Ord og begrep - Kulturminnesøk». Kulturminnesøk (engelsk). Besøkt 14. september 2021. 
 3. ^ «Verket i Moss – Moss byleksikon». www.mossbyleksikon.no. Besøkt 16. september 2021. 
 4. ^ «001 Ingebaar Aasen - 0001 - 007 Mosse Jærn Værk - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0104P Moss prestegjeld - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 5. ^ «002 Maren Kippernæss - 0001 - 007 Mosse Jærn Værk - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0104P Moss prestegjeld - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 6. ^ «003 Morten Leuch - 0001 - 007 Mosse Jærn Værk - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0104P Moss prestegjeld - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 7. ^ «004 Johann Nicolay Rohde - 0001 - 007 Mosse Jærn Værk - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0104P Moss prestegjeld - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 8. ^ «005 Niels Carlsen - 0001 - 007 Mosse Jærn Værk - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0104P Moss prestegjeld - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 9. ^ «006 Maren Kirstine Andersdatter - 0001 - 007 Mosse Jærn Værk - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0104P Moss prestegjeld - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 10. ^ «007 Edvard Erichsen - 0001 - 007 Mosse Jærn Værk - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0104P Moss prestegjeld - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 11. ^ «001 Andreas Hansen - 0010 Mos Værks Grunde* - 003 Moss Jernværk - Teljingskretsoversikt - Folketelling 1865 for 0194L Moss prestegjeld, Moss landsokn - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 12. ^ «002 Berte Katrine Andreasdatter - 0010 Mos Værks Grunde* - 003 Moss Jernværk - Teljingskretsoversikt - Folketelling 1865 for 0194L Moss prestegjeld, Moss landsokn - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 13. ^ «003 Anton Andreasen - 0010 Mos Værks Grunde* - 003 Moss Jernværk - Teljingskretsoversikt - Folketelling 1865 for 0194L Moss prestegjeld, Moss landsokn - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 14. ^ «004 Kristine Andreasen - 0010 Mos Værks Grunde* - 003 Moss Jernværk - Teljingskretsoversikt - Folketelling 1865 for 0194L Moss prestegjeld, Moss landsokn - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 15. ^ «005 Hans Martin Andreasen - 0010 Mos Værks Grunde* - 003 Moss Jernværk - Teljingskretsoversikt - Folketelling 1865 for 0194L Moss prestegjeld, Moss landsokn - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 16. ^ «001 Theodor Olsen - 010 Moss Jernværk - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1875 for 0194L Moss prestegjeld, Moss landsokn - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 17. ^ «002 Anne Pedersdatter - 010 Moss Jernværk - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1875 for 0194L Moss prestegjeld, Moss landsokn - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 18. ^ «003 Oskar Theodorsen - 010 Moss Jernværk - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1875 for 0194L Moss prestegjeld, Moss landsokn - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 19. ^ «004 Axseline Theodorsdatter - 010 Moss Jernværk - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1875 for 0194L Moss prestegjeld, Moss landsokn - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 20. ^ «005 udøpt - 010 Moss Jernværk - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1875 for 0194L Moss prestegjeld, Moss landsokn - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 21. ^ «006 udøpt - 010 Moss Jernværk - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1875 for 0194L Moss prestegjeld, Moss landsokn - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 22. ^ «007 Berger Paulsen - 010 Moss Jernværk - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1875 for 0194L Moss prestegjeld, Moss landsokn - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 23. ^ «008 Hellene Bergersen - 010 Moss Jernværk - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1875 for 0194L Moss prestegjeld, Moss landsokn - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 24. ^ «009 Syver Antonsen - 010 Moss Jernværk - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1875 for 0194L Moss prestegjeld, Moss landsokn - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 25. ^ «010 Alfred Antonsen - 010 Moss Jernværk - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1875 for 0194L Moss prestegjeld, Moss landsokn - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 26. ^ «011 Anna Antonsdatter - 010 Moss Jernværk - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1875 for 0194L Moss prestegjeld, Moss landsokn - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 27. ^ «F1 Anton Klase ?? - 010 Moss Jernværk - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1875 for 0194L Moss prestegjeld, Moss landsokn - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 28. ^ «001 Hans Grepperød - 0033 Moss Jernværk Hus No. 10 - 005 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1875 for 0104B Moss prestegjeld, Moss kjøpstad - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 29. ^ «003 Ole Hansen - 0033 Moss Jernværk Hus No. 10 - 005 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1875 for 0104B Moss prestegjeld, Moss kjøpstad - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 30. ^ «004 Martinius Hansen - 0033 Moss Jernværk Hus No. 10 - 005 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1875 for 0104B Moss prestegjeld, Moss kjøpstad - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 31. ^ «002 Marie Olsdatter - 0033 Moss Jernværk Hus No. 10 - 005 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1875 for 0104B Moss prestegjeld, Moss kjøpstad - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 32. ^ «005 Helene Hansdatter - 0033 Moss Jernværk Hus No. 10 - 005 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1875 for 0104B Moss prestegjeld, Moss kjøpstad - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 33. ^ «Inga Elise Hansen - Klokkerbok for Moss prestegjeld, Bysoknet sokn 1889-1900 (0104Q) - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 34. ^ «Ludvig Bernhard Larsen - Ministerialbok for Moss prestegjeld, Bysoknet sokn 1902-1912 (0104Q) - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 35. ^ «001 Helene Larsen - 02 - 0010 Værket 10 - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1900 for 0104 Moss kjøpstad - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 36. ^ «002 Hans Ludvigsen - 02 - 0010 Værket 10 - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1900 for 0104 Moss kjøpstad - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 37. ^ «003 Anna Ludvigsen - 02 - 0010 Værket 10 - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1900 for 0104 Moss kjøpstad - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 38. ^ «001 Fredrik Thorbjørnsen - 01 - 0010 Værket 10 - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1900 for 0104 Moss kjøpstad - Digitalarkivet». www.digitalarkivet.no (norsk). Besøkt 14. september 2021. 
 39. ^ Mardal, Magnus A. (24. september 2019). «Moss Jernverk». Store norske leksikon. Besøkt 16. september 2021. 
 40. ^ Arild Johnsen (2014). [- https://www.mosshistorielag.no/images/Strandsitteren/pdf/SS%201-2014.pdf «Strandsittern»] Sjekk |url=-verdien (hjelp) (PDF). Moss Historielag. Moss Jernversk: Side 19.  horizontal tab-tegn i |url= på plass 2 (hjelp)
 41. ^ RBLN7. «Hoegheiendom - Om oss». hoegheiendom.no (engelsk). Besøkt 16. september 2021. 
 42. ^ a b «Hoegheiendom». hoegheiendom.no. Besøkt 16. september 2021.