Venaissin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Venaissin (eller Comtat Venaissin, eller Comtat ) er det historiske navn på området rundt byen Avignon i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i Frankrike. Det bestod i grove trekk av området mellom Rhône-elven, Durance og Mont Ventoux. Den motsatte bredden av Rhône var under den franske krones kontroll. Avignon var selv ikke del av Comtat Venaissin; byen var et comtat for seg selv.

I løpet av 1200-tallet tilhørte Venaissin Alphonse av Toulouse, greve av Poitiers. Han testamenterte det til Pavestolen. Han døde i 1271, og området ble pavelig territorium i 1274. Regionen hadde sitt navn etter den tidligere hovedstaden, Venasque. Men i 1320 ble Carpentras ny hovedstad.

Avignon ble solgt til Pavestolen av grevinne Jeanne av Provence i 1348, og dermed kunne de to "comtater"" kombineres og bli en samlet pavelig enklave. Innbyggerne ble ikke ilagt skatter, og var fritatt fra militærtjeneste, og det gjorde livet i Venaissin langt mer attraktivt enn under den franske krone. Venaissin tiltrakk seg også mange franske jøder, fordi de ble bedre behandlet under pavelig styre enn ble i resten av Frankrike. Frankrikes eldste bestående synagoge, bygget på 1300-tallet, ligger i Carpentras.

Mange franske herskere forsøkte å annektere området. Venaissin ble invadert av franske styrker 1663 og 1668, og dessuten var det okkupert 17681774 under stridighetene mellom krone og kirke. Det var dessuten ilagt handels- og tollrestriksjoner på de franske konger Ludvig XIV og Ludvig XV. Den pavelige kontroll vedvarte til 1791, da en uhjemlet folkeavstemning ble foretatt og flertallet stemte for innlemmelse i Frankrike. Pavedømmet anerkjente ikke dette.