Vareopptelling

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Vareopptelling er en detaljert opptelling av et varelager i forbindelse med et regnskapsoppgjør. Etter regnskapsloven av 13. mai 1977 er utarbeiding av lister over varelager obligatorisk i forbindelse med årsoppgjør.

Varetellingen foretaes ofte i romjulen eller de første dagene i nyåret. Dersom lageret skal telles ut i januar er det en forutsetning at selskapet har kontroll på alle kjøp og salg etter 1. januar slik at lageret kan justeres tilsvarende. Varer som er solgt etter 1. januar tilhører lageret pr 31. desember og motsatt varer som har kommet etter 1. januar var ikke på lager pr 31. desember og skal følgelig ikke inkluderes i lagertellingen.


Varetellingen gjennomføres for å skille mellom varekjøp og varekostnad. Varekjøpet er en utgift mens varekostnaden er en periodisert utgift som kan sammenstilles med salget og gir et korrekt bilde av selskapets økonomiske stilling. En kostnad er med andre ord en periodisert utgift. Et uttrykk som blir benyttet er: solgte varers inntakskost. Dvs. innkjøpsprisen på akkurat de varer som er solgt i perioden 01.01 til 31.12 i år x.


Varekostnaden blir beregnet slik:

  Lager 1. januar
+ Kjøp gjennom året
– Lager 31. desember
= Varekostnad

Alle bedrifter med varelager er helt avhengig av å telle varelageret for å få regnskapet korrekt. I moderne tid er utviklingen gått i retning av at alle varer blir registrert inn og ut av lager ved hjelp av strekkoder. Med slike systemer vil man til en hver tid vite lagerets størrelse og varetellingen rundt årsskiftet kan være overflødig.


Se også[rediger | rediger kilde]