Utkontraktering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Utkontraktering, også omtalt som driftsutsetting, tjenesteutsetting eller konkurranseutsetting (engelsk: outsourcing), går ut på at en organisasjon går over til å skaffe en vare eller tjeneste fra en ekstern leverandør i stedet for å levere denne selv. Forholdet mellom leverandør og bestiller reguleres av en kontrakt. Begrepet er særlig blitt kjent fra bedriftsledelse fra USA på slutten av 1900-tallet, hvor utkontraktering ble brukt som virkemiddel for at bedriften skulle fokusere mer på sin kjernevirksomhet (det vil si det som bedriften har kompetanse- og effektivitetsfortrinn framfor andre).

Dersom offentlig sektor bedriver utkontraktering, omtales det oftest som konkurranseutsetting. Konkurranseutsetting er et begrep som betegner at tjenester og produksjon som tradisjonelt har vært levert av offentlig eide etater og virksomheter, ofte med monopol, blir gjenstand for åpne anbudskonkurranser hvor så vel private som offentlig eide aktører, innen- og utenlandske kan delta.

Konkurranseutsetting ble et begrep på 1800-tallet, og blir brukt som et begrep som ofte blir drøftet med en ideologisk undertone knyttet til synet på oppgavene og størrelsen til den offentlig sektor.

Det omvendte av utkontraktering er innkontraktering (engelsk: insourcing), som vil si at en organisasjon overtar virksomhet som de tidligere kjøpte fra andre.

Utsetting er mer vanlig innenfor enkelte tjenesteområder, og de kanskje mest vanlige tjenestene en bedrift overlater til andre er vaktmester, budtjenester, renhold, kantinedrift, IT samt lønn og regnskap. Det finnes i utgangspunktet flere grunner (ofte kalt rasjonaler) for å gjennomføre tjenesteutsetting avhengig av om hva man ønsker å oppnå. Det kan så varierte grunner som kostnadsfokus ved at tjenestyter oppnår stordriftsfordeler og derav kan tjenesten produseres med lavere kostnader samtidig som det kan ha bakgrunn i å få tilgang til tjenesteyters kompetanse i form av ressurser, nettverk eller innovasjoner.

Tjenesteutsetting skjer også på tvers av landegrenser. Slik tjenesteutsetting kalles ofte på engelsk offshoring. Det er i dag ikke uvanlig at indiske dataprogrammerere produserer programvaren til program som benyttes av norske bedrifter (offshore), eller at norske telefonsentraler ligger i Baltikum.

Se også[rediger | rediger kilde]