Urindoeuropeisk aksent

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Den urindoeuropeiske aksent er et system med aksenter i det rekonstruerte urindoeuropeiske eller protoindoeuropeiske språket (PIE). Dette språket hadde et tonelag som vanligvis er beskrevet som en fri tonal aksent. Dette betyr at minst en stavelse i et ord skilte seg ut ved høyde, snarere enn prominens, og at aksentens (tonens) plassering ikke var forutsigbar gjennom fonologiske regler.

Denne aksenten kunne være mobil, hvilket betyr at den kunne finne sted gjennom hele bøyningsparadigmet. Dette kan observeres i Vedisk sanskrit og gammel gresk i bøyningen av atematiske substantiver. Et eksempel er substantivet «fot», «trinn»:

Språk Nominativ singular Genitiv singular Akkusativ singular
PIE *pṓds *pedés *pódm̥
Sanskrit pā́t padás pā́dam
Gresk πούς ποδός πόδᾰ

Dette kan også observeres i konjugasjon av atematiske verb, f.eks. presenteres den nærværende Sanskritroten første person entall som émi og første person flertall som imás. Aksenten ble ellers plassert på samme stavelse gjennom hele bøyningen, og i henhold til denne bøyningen deles substantiver inn i barytoner med trykket på første stavelse, og oksytoner med aksenten på siste stavelse.

Bøyning PIE Sanskrit
Nominativ singular Genitiv singular Nominativ plural
baryton *wĺ̥kʷos (ulv) vṛ́kas vṛ́kasya vṛ́kās
oksyton *suHnús (sønn) sūnús sūnós sūnávas

Den urindoeuropeiske aksent var også fri i den forstand at den kunne være på en hvilken som helst stavelse i et ord. Dette finner vi bevart i Vedisk sanskritaksent, mens det senere klassiske sanskrit har en forutsigbar aksent.

Norsk PIE Vedisk sanskrit
Bærte *bʰéromh₁ bháramāṇas
Holder *dʰoréyeti dhāráyati
Tilber *nemesyéti namasyáti
Rød *h₁rudʰrós rudhirás

Indoeuropeiske språk kan inndeles i de som har bevart den frie aksenten (Vedisk sanskrit, til en viss grad pashto, gammel gresk, baltoslavisk og anatolisk) og de som har en bundet aksent. I urgermansk ble den frie aksent bevart lenge nok til å gjenspeiles i Verners lov, mens trykket senere ble flyttet til første stavelse av ordet.


StubbDenne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide eller endre den.