Hopp til innhold

Unicode, 0-1023

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Unicode er et tegnsett som blir utviklet av en privat organisasjon kalt The Unicode Consortium. Organisasjonen ble stiftet i 1991 med det formål å skape et standard tegnsett for alle datamaskiner som støtter alle språk som er i praktisk bruk.

Tabellen under viser Unicodetegnene fra 0 til 1023, angitt ved desimaltall. De kommer fra følgende kategorier:

 • Basic Latin (0–127)
 • Latin-1 Supplement (128–255)
 • Latin Extended-A (256–383)
 • Latin Extended-B (384–591)
 • IPA Extensions (592–687)
 • Spacing Modifier Letters (688–767)
 • Combining Diacritical Marks (768–879)
 • Greek and Coptic (880–1023)


For å bruke disse i Wikipedia skriver man f.eks. | som gir |.

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
01-    
   
02-       
03-    ! " # $ % & '
04-   ( ) * + , - . / 0 1
05-   2 3 4 5 6 7 8 9 : ;
06-   < = > ? @ A B C D E
07-   F G H I J K L M N O
08-   P Q R S T U V W X Y
09-   Z [ \ ] ^ _ ` a b c
10-   d e f g h i j k l m
11-   n o p q r s t u v w
12-   x y z { | } ~ &#127; &#128; &#129;
13-   &#130; &#131; &#132; &#133; &#134; &#135; &#136; &#137; &#138; &#139;
14-   &#140; &#141; &#142; &#143; &#144; &#145; &#146; &#147; &#148; &#149;
15-   &#150; &#151; &#152; &#153; &#154; &#155; &#156; &#157; &#158; &#159;
16-     ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©
17-   ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³
18-   ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½
19-   ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
20-   È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ
21-   Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û
22-   Ü Ý Þ ß à á â ã ä å
23-   æ ç è é ê ë ì í î ï
24-   ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù
25-   ú û ü ý þ ÿ Ā ā Ă ă
26-   Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č
27-   Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė
28-   Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ
29-   Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī
30-   Ĭ ĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ
31-   Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ
32-   ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn
33-   Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Œ œ
34-   Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ
35-   Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ
36-   Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű
37-   Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż
38-   ż Ž ž ſ ƀ Ɓ Ƃ ƃ Ƅ ƅ
39-   Ɔ Ƈ ƈ Ɖ Ɗ Ƌ ƌ ƍ Ǝ Ə
40-   Ɛ Ƒ ƒ Ɠ Ɣ ƕ Ɩ Ɨ Ƙ ƙ
41-   ƚ ƛ Ɯ Ɲ ƞ Ɵ Ơ ơ Ƣ ƣ
42-   Ƥ ƥ Ʀ Ƨ ƨ Ʃ ƪ ƫ Ƭ ƭ
43-   Ʈ Ư ư Ʊ Ʋ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ
44-   Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƽ ƾ ƿ ǀ ǁ
45-   ǂ ǃ DŽ Dž dž LJ Lj lj NJ Nj
46-   nj Ǎ ǎ Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ Ǖ
47-   ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ ǝ Ǟ ǟ
48-   Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ
49-   Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ ǰ DZ Dz dz
50-   Ǵ ǵ Ƕ Ƿ Ǹ ǹ Ǻ ǻ Ǽ ǽ
51-   Ǿ ǿ Ȁ ȁ Ȃ ȃ Ȅ ȅ Ȇ ȇ
52-   Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ȍ ȍ Ȏ ȏ Ȑ ȑ
53-   Ȓ ȓ Ȕ ȕ Ȗ ȗ Ș ș Ț ț
54-   Ȝ ȝ Ȟ ȟ Ƞ ȡ Ȣ ȣ Ȥ ȥ
55-   Ȧ ȧ Ȩ ȩ Ȫ ȫ Ȭ ȭ Ȯ ȯ
56-   Ȱ ȱ Ȳ ȳ ȴ ȵ ȶ ȷ ȸ ȹ
57-   Ⱥ Ȼ ȼ Ƚ Ⱦ ȿ ɀ Ɂ ɂ Ƀ
58-   Ʉ Ʌ Ɇ ɇ Ɉ ɉ Ɋ ɋ Ɍ ɍ
59-   Ɏ ɏ ɐ ɑ ɒ ɓ ɔ ɕ ɖ ɗ
60-   ɘ ə ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ ɠ ɡ
61-   ɢ ɣ ɤ ɥ ɦ ɧ ɨ ɩ ɪ ɫ
62-   ɬ ɭ ɮ ɯ ɰ ɱ ɲ ɳ ɴ ɵ
63-   ɶ ɷ ɸ ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ɾ ɿ
64-   ʀ ʁ ʂ ʃ ʄ ʅ ʆ ʇ ʈ ʉ
65-   ʊ ʋ ʌ ʍ ʎ ʏ ʐ ʑ ʒ ʓ
66-   ʔ ʕ ʖ ʗ ʘ ʙ ʚ ʛ ʜ ʝ
67-   ʞ ʟ ʠ ʡ ʢ ʣ ʤ ʥ ʦ ʧ
68-   ʨ ʩ ʪ ʫ ʬ ʭ ʮ ʯ ʰ ʱ
69-   ʲ ʳ ʴ ʵ ʶ ʷ ʸ ʹ ʺ ʻ
70-   ʼ ʽ ʾ ʿ ˀ ˁ ˂ ˃ ˄ ˅
71-   ˆ ˇ ˈ ˉ ˊ ˋ ˌ ˍ ˎ ˏ
72-   ː ˑ ˒ ˓ ˔ ˕ ˖ ˗ ˘ ˙
73-   ˚ ˛ ˜ ˝ ˞ ˟ ˠ ˡ ˢ ˣ
74-   ˤ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˪ ˫ ˬ ˭
75-   ˮ ˯ ˰ ˱ ˲ ˳ ˴ ˵ ˶ ˷
76-   ˸ ˹ ˺ ˻ ˼ ˽ ˾ ˿  ̀  ́
77-    ̂  ̃  ̄  ̅  ̆  ̇  ̈  ̉  ̊  ̋
78-    ̌  ̍  ̎  ̏  ̐  ̑  ̒  ̓  ̔  ̕
79-    ̖  ̗  ̘  ̙  ̚  ̛  ̜  ̝  ̞  ̟
80-    ̠  ̡  ̢  ̣  ̤  ̥  ̦  ̧  ̨  ̩
81-    ̪  ̫  ̬  ̭  ̮  ̯  ̰  ̱  ̲  ̳
82-    ̴  ̵  ̶  ̷  ̸  ̹  ̺  ̻  ̼  ̽
83-    ̾  ̿  ̀  ́  ͂  ̓  ̈́  ͅ  ͆  ͇
84-    ͈  ͉  ͊  ͋  ͌  ͍  ͎  ͏ ͐ ͑
85-   ͒ ͓ ͔ ͕ ͖ ͗ ͘ ͙ ͚ ͛
86-   ͜ ͝ ͞ ͟  ͠  ͡  ͢ ͣ ͤ ͥ
87-   ͦ ͧ ͨ ͩ ͪ ͫ ͬ ͭ ͮ ͯ
88-   Ͱ ͱ Ͳ ͳ ʹ ͵ Ͷ ͷ ͸ ͹
89-   ͺ ͻ ͼ ͽ ; Ϳ ΀ ΁ ΂ ΃
90-   ΄ ΅ Ά · Έ Ή Ί ΋ Ό ΍
91-   Ύ Ώ ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η
92-   Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ
93-   ΢ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ
94-   ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε
95-   ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο
96-   π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω
97-   ϊ ϋ ό ύ ώ Ϗ ϐ ϑ ϒ ϓ
98-   ϔ ϕ ϖ ϗ Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ
99-   Ϟ ϟ Ϡ ϡ Ϣ ϣ Ϥ ϥ Ϧ ϧ
100-   Ϩ ϩ Ϫ ϫ Ϭ ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ
101-   ϲ ϳ ϴ ϵ ϶ Ϸ ϸ Ϲ Ϻ ϻ
102-   ϼ Ͻ Ͼ Ͽ Ѐ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

http://www.unicode.org