Umeå universitetsbibliotek

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Umeå universitetsbibliotek
Umeå kommune
BibliotekstypeAkademisk bibliotek
HovedkontorUmeå
Etablert1950
Nettsidewww.ub.umu.se
Kart
Umeå universitetsbibliotek
63°49′17″N 20°18′25″Ø

Entré til UB fra Lindellhallen
Flyfoto av Umeå universitetsbibliotek

Umeå universitetsbibliotek (UmUB) er det største forskningsbiblioteket i Norrland. Den fremste målgruppen er forskere, lærere og studenter ved Umeå universitet men også allmennheten er velkommen. På biblioteket finnes blant annet bøker, tidsskrifter, aviser, avhandlinger, småtrykk og arkivmateriale i både trykt og elektronisk format. Videre tilbyr biblioteket tilgang til et stort antall databaser i ulike emnesområder, samt lesesalsplasser og grupperom.

UmUB består i dag av fire bibliotek: Universitetsbiblioteket (UB), Medicinska biblioteket (MB), UB Konstnärligt campus og UB Örnsköldsvik. På Universitetsbiblioteket finnes også Forskningsarkivet som tilgjengeliggjør arkivmateriale og har ansvaret for universitetets håndskriftsamlinger og personarkiv.

Biblioteket er et såkalt pliktbibliotek, noe som innebærer at eksemplarer av alt som trykkes i Sverige blir sendt fra trykkeriene direkte til biblioteket. Totalt finnes syv pliktbibliotek, men det er bare Kungliga biblioteket og Lunds universitetsbibliotek som må ta vare på alt materiale. Som største bibliotek i Nord-Sverige fokuserer UmUB spesielt på bevaring av norrlandskt materiale.

Historikk[rediger | rediger kilde]

UmUB har sitt opphav i det «Vetenskapliga biblioteket i Umeå» som ble etablert ved Umeå stadsbibliotek i 1950. Da regjeringen besluttet å etablere en medisinsk høyskole i Umeå i 1959, ble det også opprettet et medisinsk bibliotek. Det førte til at virksomheten ved det Vetenskapliga biblioteket økte. I 1965 da Umeå universitet ble innviet under høytidlige former hadde allerede Universitetsbiblioteket eksistert i et år. UBs første overbibliotekar var Paul Sjögren. Man begynte umiddelbart å legge planer for en ny biblioteksbygning på universitetsområdet. Byggningsarbeidene startet våren 1967 og i 1968 var hovedbibliotekets bygning klar. Den var plassert sentralt på universitetets campus. Låneekspedisjonen ble åpnet i desember samme år, Forskarsalen noen dager senere og lesesalen ble åpnet i mars 1969.

I sin tid fikk biblioteksbygningen mye oppmerksomhet for sitt interiør og sitt åpne hyllesystem. Siden har det vært flere om- og påbygginger av Universitetsbiblioteket, den siste i 2006. Medicinska biblioteket, som ligger på sykehusområdet i nærheten av campus, fikk nye lokaler høsten 2002 da Hälsobiblioteket og Vårdbiblioteket ble slått sammen. UB Örnsköldsvik byttet lokaler høsten 2011 og ligger nå i tilknytning til byens bibliotek. Den nyeste filialen er UB Konstnärligt campus som ble innviet våren 2012.

Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Studieverkstaden og Undervisningsgruppen på Umeå universitetsbibliotek danner fra juli 2013 avdelingen Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Virksomheten er organisert som en avdeling ved Umeå universitetsbibliotek.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Den overgripende styringen av biblioteket skjer gjennom Biblioteksstyrelsen som domineres av dekaner eller prodekaner fra universitetets fakulteter. Biblioteksvirksomheten ledes siden september 2011 av overbibliotekar Mikael Sjögren. Administrativ sjef er Maria Hanell.

Avdelinger[rediger | rediger kilde]

 • Administrasjonen
 • Digitalbiblioteket
 • Forskningsarkivet
 • IT
 • Kundeservice
 • Medicinska biblioteket
 • Samlinger
 • UB Örnsköldsvik
 • Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)

Samlinger og spesialsamlinger[rediger | rediger kilde]

Samlingene består av ca 1,5 millioner volumer og antall tidsskriftstitler er 22 000, hvorav drøyt 16 000 utgjøres av elektroniske tidsskrifter. Biblioteket har mottatt atskillige donasjoner, som for eksempel de av Sigurd Curman, Olof Östergren, og Sigrid og Johan Kahle. Gjennom stiftelsen Seth M. Kempes minnefonds støtte har biblioteket kunnet ta i mot deler av boksamlinger som har tilhørt for eksempel Nils Ahnlund, Björn Collinder, Eli Heckscher og Gustaf Hellström. Ved Forskningsarkivet finnes blant annet forfatteren Sara Lidmans arkiv.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Carlquist, Erik. (1989). Umeå universitetsbibliotek under 25 år. Umeå: Umeå universitet. Ingår i Svenska biblioteksbyggnader : från förvaring till mötesplats : en festskrift till Lars Tynell / c [red.: Lars Olsson]. - 1989. - (Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis, 0065-1060 ; 49). - 91-7000-126-X ; S. 22-45
 • Nordstrand, Jon Erik & Carlquist, Erik. (1990). Universitetsbiblioteket. I Sven-Olov Bylund (Red.), Umeå universitet 25 år (s. 107-116). Umeå: Umeå universitet.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]