UN REDD

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

UN-REDD Programme – FNs REDD-program, er FNs samarbeidsprogram for reduksjoner av utslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland, og drives i fellesskap av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), FNs utviklings program (UNDP) og FNs miljøprogram(UNEP). REDD står for reduced emissions from deforestation and forest degradation in developing countries.


UN-REDD Programme danner rammeverket for REDD-samarbeid mellom disse FN-organisasjonene, og samarbeider tett med andre aktører som jobber med klima og skog, for eksempel Verdensbanken. Formålet med programmet er å bidra til å bremse avskogingen av tropisk skog og dermed klimagassutslipp fra skogsektoren, samt å bidra til lavkarbonutvikling. Programmets tre FN-organisasjoner innehar særlig ekspertise innen REDD-relaterte temaområder som for eksempel bedret styresett, urfolks rettigheter, rettferdig fordeling av inntekter fra klima- og skogtiltak, kartlegging og satellittovervåking av skog og ivaretakelse av biologisk mangfold og økosystemfunksjoner.


Per august 2010 samarbeider programmet med ni pilotland i Afrika, Asia og Latin-Amerika. I tillegg er 13 land observatører til programmet og kan dra nytte av programmets kunnskapsutvikling. Norge, Spania og Danmark er givere til programmet.

UN-REDD Programme må ikke forveksles med det internasjonale arbeidet med REDD+ under FNs klimakonvensjon, som har som mål å inkludere reduserte utslipp fra avskoging og skogforringelse i en framtidig global klimaavtale

[1]

[2]

Referanser[rediger | rediger kilde]