Tribe

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Tribe (latin: tribus) var en folkeinndeling i oldtidens Roma og den romerske republikk. En tribe var videre delt inn i curier, og disse kom til overta tribenes rolle som stemmeavdelinger i folkeforsamlingen Comitia Curiata. I republikkens tid mistet derimot Comitia curiata sin viktighet, og tribeforsamlingen Comitia tribus kom til å bli en viktig del av den romerske forsamling.

En tribe endret betydning gjennom republikkens historie, og fra opprinnelig å ha vært en militær inndeling, som markerte tre slektstilhørigheter, gikk det over til å referere til kretser og bydeler, og stemmeavdelinger, etter innføringen av manntall.

Historie[rediger | rediger kilde]

Ifølge tradisjonen tilskrives den første inndelingen i triber Romulus, etter hans grunnleggelse av byen Roma; han delte folket inn i tre tribus, som betyr «noe tredelt». Ifølge den romerske historiker Livius ble de tre tribene kalt Ramnes (etter Romulus selv), Tities (etter Titus Tatius), samt Luceres hvis opprinnelse var ukjent.[1] Disse tre tribene ble videre delt inn i tretti curier; en curia antas dermed å være en form for inndeling etter klantilhørighet. Curiene ble oppkalt etter sabinerkvinnene, men kun syv av disse navn er bevart. Selve ordet «curia» kom av co-viria, «en samling av menn» (av viri – «menn»), men kom senere til referere til selve forsamlingsstedet, særlig senatsbygget. Ordningen var opprinnelig beskrevet som en militær organisering, der det ble forventet at hver tribe skulle kunne mobilisere ett tusen fotsoldater, samt hundre ryttere.[1]

Ifølge Livius etablerte også Romulus en folkeforsamling. I tillegg etablerte han et råd bestående av 100 personer som var overhodene til de fremste familiene. Disse rådsmennene ble kalt patres, som betyr «fedre», og ifølge tradisjonen kom disse til å utgjøre patrisierstanden.[1]

Den senere kongen Servius Tullius blir tilskrevet innføringen av manntall og inndelingen av folket inn i forskjellige formueklasser og bydeler. Ifølge tradisjonen oppløste han de tre gamle tribene, og delte i stedet folket inn i fire nye «bytriber» basert på hvor man bodde i byen, altså etter bydel eller krets. Man vet allikevel ikke klart om dette kun var en økning i antall triber og en omdøping etter bydeler, da det ikke vites om de opprinnelige tre tribene også var områdebasert. Den romerske betegnelsen på formuesskatt, tributum, henger sammen med ordet tribus; dette kan tyde på at denne inndelingen tillot en oppføring og registrering av eiendom og bosted, og skatt.[2]

Senere ble nye triber opprettet samtidig som romerne ekspanderte, og disse ble kjent som «landtriber». Landtribene var i hovedsak gitt navn etter patrisiske familier; det er ikke kjent nøyaktig hvorfor, men det antas at det sannsynligvis var på grunn av at disse slektene var områdets tidligere patroner, eller slekter som ble satt som patroner ved organisering. Det kan også ha vært fordi slekten hadde eiendommer der, eller som en form for gest. Det var en jevn økning i tribeantallet fram til 241 f.Kr., da antallet ble fastsatt til 31 landtriber og fire bytriber – totalt 35.[2]

Etter innføringen av et keiserrike mistet tribeforsamlingen Comitia tributa mye av sin funksjon. På tross av dette var innrulleringen i triber en viktig del av romersk statsborgerskap i hvert fall fram til 200-tallet e.Kr.[3]

Liste over romerske triber[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Liste over romerske triber

Liste over triber etter tribeantallet ble fastlagt ved reform i 241 f.Kr.:[4]

Nr. Forkortelse Tribenavn Type År opprettet
1 SVB Suburana Bytribe
2 PAL Palatina Bytribe
3 ESQ Esquilina Bytribe
4 COL Collina Bytribe
5 ROM Romilia Landtribe
6 VOL Voltinia Landtribe
7 VOT Voturia Landtribe
8 AEM Aemilia Landtribe
9 HOR Horatia Landtribe
10 MAE Maecia Landtribe
11 SCA Scaptia Landtribe
12 POM Pomptina Landtribe
13 FAL Falerna Landtribe
14 LEM Lemonia Landtribe
15 PAP Papiria Landtribe
16 OVF Oufentina Landtribe
17 TER Teretina Landtribe
18 PVP Pupinia Landtribe
19 MEN Menenia Landtribe
20 POB Poblilia Landtribe
21 COR Cornelia Landtribe
22 CLA Claudia Landtribe
23 CAM Camilia Landtribe
24 ANI Aniensis Landtribe
25 FAB Fabia Landtribe
26 POL Pollia Landtribe
27 SER Sergia Landtribe
28 CLU Clustumina Landtribe
29 QVI Quirina Landtribe
30 VEL Velina Landtribe
31 STE Stellatina Landtribe
32 TRO Tromentina Landtribe
33 GAL Galeria Landtribe
34 SAB Sabatina Landtribe
35 ARN Arnensis Landtribe

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c Iddeng, s. 47
  2. ^ a b Iddeng, s. 56–57
  3. ^ «Comitia», Harper's Dictionary of Classical Literature and Antiquities, 2. utgave (1897)
  4. ^ Iddeng, s. 210–211

Litteratur[rediger | rediger kilde]