Treghetsnavigasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Treghetsnavigasjon benyttet i en fransk interkontinental rakett~

Treghetsnavigasjon baserer seg på akselerasjon og rotasjon av flere treghetssensorer.

Slike systemer brukes blant annet i missiler, fly og romfartøyer. De benytter systemer som måler akselerasjon og rotasjon, alle med tre akser, og beregner ut fra disse verdiene hvor enheten befinner seg til enhver tid.

Tidligere ble det brukt gyrosystemer, men senere er optisk utstyr, etter hvert med kvartskrystallteknologi vanligere og billigere.

En av fordelene med disse systemene er at de er uavhengig av utstyr utenfor fartøyet og påvirkes vanligvis ikke av jamming eller elektronisk krigføring. De siste årene har nye krystall og halvlederkomponenter gjort det mulig å bruke denne teknikken i vanlige videokameraer for å stabilisere bildet ved små bevegelser i kameraet.

Mange fly har to selvstendige systemer og viser posisjon som angitt av begge systemene.

Andre navigasjonshjelpemidler i flyene er kompass, gyrokompass, GPS og radionavigasjonshjelpemidler.