Transportregimentet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Transportregimentet (TR),med standkvarter på Høytorp fortMysen var en tidligere rulleførende avdeling for transportenheter på Østlandet.

Oppbygging av Forsvarets Transporttjeneste 1945-1950[rediger | rediger kilde]

Det var erfaringene fra 2. verdenskrig som fikk forsvarsledelsen til å innse at det var behov for et velordnet og velfungerende forsyninsystem, utført av vel organiserte forsyningstropper. (Stortingsproposisjon nr 2 1946-47). Denne erkjennelsen førte i sin tur til at det ved Stortingsproposisjon nr 32 1945-46 vedtatt av Stortinget 13. september 1946, ble vedtatt å danne et forsyningskorps. Til dette formålet ble det utpekt en våpeninspektør med stab og lagt rammer for utviklingen av forsyningskorpset i samtlige distriktskommandoer gjennom opprettelsen av forsyningsgrupper i DK Sør, DK Vest, DK Trøndelag og DK Nord. Hver gruppe skulle bestå av :

 • Stab
 • Biltrenkompani
 • Intendanturkompani
 • Sanitetskompani

Det skulle samtidig opprettes en forsyningskole på Sør-Gardermoen, hvis første oppgave ble å utdanne forsyningsoldater til den 1. kontingenten i Tysklandsbrigaden. Det hele ble ledet av Generalinspektøren for Hærens Forsyningstropper og Transportgruppen fra bygning 27 på Akershus festning. Transportgruppens øvingsavdeling med bilskole var den offisielle betegnelsen på avdelingen.

Bilskolen ble etablert i februar 1946 i Tuneleiren i Sarpsborg og flyttet i september 1946 til Helgelandsmoen utenfor Hønefoss, hvor den ble værende inntil den ble overført til Vatneleiren ved Sandnes i 1959.

Den militærtekniske utviklingen under 2. verdenskrig, med nesten total mekanisering og motorisering var et problem under gjennoppbyggingen av den norske hæren etter 1945. Andelen av befolkningen som kunne kjøre eller vedlikeholde køretøy var lav og dette måtte læres fra grunnen.

Videre utvikling, amerikansk våpenhjelp 1950-1953[rediger | rediger kilde]

Hovedopgaven til Transportgruppen i disse årene var å utdanne personell for tjeneste i Tysklandsbrigaden. Befalingsmenn ved staben på Akershus, øvingsavdelingen på Sør-Gadermoen og bilskolen på Helgelandsmoen tjenestegjorde derfor ved Transport- og forsyningskompaniet i Tyskland i kortere eller lengre perioder.

GMC 2,5 tonn 6 x 6

Øvingsmessig kan det neppe være tvil om at tjenesten i Tysklandsbrigaden betydde svært mye for Hærens kvalitative gjenreising etter 1945. Spesielt nyttig var lærdommene i feltforsyningstjeneste, som var et forsømt felt i Norge før 2. verdenskrig og som ikke hadde blitt øvet eller bygd opp under krigen 1940-45.

Etter Norges tilslutning til NATO i 1949 kom den amerikanske våpenhjelpen. Avtalen om levering av materiell ble undertegnet 27. januar 1950, men allerede før dette hadde Norge mottatt betydelig våpenhjelp fra USA og Canada. Transportgruppen fikk derfor i 1951 skiftet ut alle sine eks-tyske våpen og fikk amerikanske kjøretøy, i hovedsak GMC 2 1/2 tonn 6 x 6 dekket Hærens transportbehov. Det er beregnet at militærhjelpen hadde en verdi på 72 milliarder kroner.

Ny Fredsorganiasjon 1953-1956[rediger | rediger kilde]

Den mest omfattende av de Stortingsproposisjoner som ble fremmet om Forsvaret i 1952, og som ettetid har hatt størst betydning for Hærens organisasjon og virksomhet var Stortingsproposisjon nr 2 1953: "Forsvarets Organisasjon". Denne medførte at Hærens Forsyningstropper ble delt i sine opprinnelige fagområder:

 • Transport
 • Intendantur
 • Sanitet
 • Verkstedstropper

Disse fikk så egen fagmyndighet og organisasjon.

Befalskolen for Hærens forsyningstropper endret også navn til Befalskolen for Hærens Tansportkorps og Hærens Intendantur. Hærens Intendantur hadde forøvrig fått sin egen øvingsavdeling på Jessheim og fikk også sin en generalinspektør, men delte befalskole med transportvåpenet. Generalinspektøren for Hærens forsyningstropper ble til Generalinspektøren for Hærens transportkorps. Likedan fikk fagområdene sanitet og vedlikehold/verksted sine egne befalskoler og generalinspektører.

Transportgruppen fortsatte imidlertid sin virksomhet. Vokste ut av sine lokaler på Akershus festning og flyttet en kort periode til Lillestrøm og i 1956 ble Høytorp fort valgt til standkvarter. I løpet av 1957 ble forsyningstroppene igjen omorganisert, denne gang:

 • Transportregimentet, oppsettende avdeling for Østlandet
 • Intendanurregimetet, oppsettende avdeling for Østlandet
 • Forsyningsregiment nr 3, oppsettende avdeling for Distriktskommando Sørlandet
 • Forsyningsregiment nr 4, oppsettende avdeling for Distriktskommando Vestlandet
 • Forsyningsregiment nr 5, oppsettende avdeling for Distriktskommando Trøndelag
 • Forsyningsregiment nr 6, oppsettende avdeling for Distriktskommando Nord-Norge


Perioden 1957 til 1994[rediger | rediger kilde]

Transportregimentet (TR) hadde således ansvaret for oppsetting av avdelinger på Østlandet og fordele disse avdelingene til forskjellige avdelinger over hele landet, i særdeleshet til Nord-Norge. Følgende typer avdelinger ble oppsatt:

 • Transportkompanier
 • Kløvkompanier
 • Militærpolitiavdelinger
 • Transportkontroll avdelinger
 • Tungtransporttropper
 • Beltevogntropper

Transportregimentet hadde også ansvar for de forskjellige mobiliseringsdepoter som var opprettet i østlandsområdet, avvikling av repetisjonsøvelser og mobiliseringsdisponering av befal og mannskaper.

Etter mange og lange diskusjoner ble det klart at det i brigadene skulle innføres Trenkompani, en sammenslåing av Transportkompaniet og Intendanturkompaniet. Man var således tilnærmet tilbake til utgangspunktet. Intendanturregimentet på Gardermoen fikk ansvaret for å bygge opp de enkelte Trenkompanier og Transportregimentet begynte sin overlevering av materiell for Transportkompani 7 TR, som inngikk i Brig S i desember 1989. Overleveringen av samtlige transportkompanier som inngikk i brigadesammenheng var fullført pr 1.1.1992 og Intendanturregimentet hadde overtatt oppsettingsansvaret.

Den 18. juni 1993 vedtok Stortinget: "Intendanturregimentet på Gardermoen, Transportregimentet på Mysen og Hærens Transportkorps skole og øvigavdeling i Vatneleiren ved Sandnes, slås sammen til Trenregimentet, med standkvarter på Gardermoen. Denne omorganiseringen gjøres gjeldende fra 1. august 1994 og skal være ferdig innen utløpet av 1996". Siste soldat av TR forlot Høytorp fort august 1994. Transportregimentet hadde blitt historie

Kilder[rediger | rediger kilde]

 • Transportregimentet 1946-1994, utgitt av Transportregimentet 1994, skrevet av major Sigurd Dukstad og kaptein Ragnvald Lende