Transcendentalisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Transcendentalisme eller transcendentalfilosofi er filosofi som utforsker mulighets- og gyldighetsbetingelsene for menneskelig erkjennelse, slik som rom og tid, og mer spesifikt navnet på Immanuel Kants erkjennelsesteori.